Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_28 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 28~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Sizin ikinizin Rus halk覺n覺 ger癟ekten tan覺d覺覺n覺za,​ onun ihtiya癟lar覺n覺 ve isteklerini temsil ettiinize inanam覺yorum. Hay覺r, Ruslar sizin d羹羹nd羹羹n羹z gibi deildir. Onlar gelenekleri kutsal bilirler, patriarkal bir halkt覺r, onlar inanmadan yaayamaz..."​ \\
 +"Bunu tart覺mayaca覺m"​ diye s繹z羹n羹 kesti onun Bazarov, "sizin hakl覺 olduunuzu kabul etmeye haz覺r覺m."​ \\
 +"Ama hakl覺y覺m elbet..."​ \\
 +"Bu hi癟bir eyi ispatlamaz."​ \\
 +"​yle,​ hi癟bir eyi ispatlamaz"​ diye yineledi Arkadiy, kar覺s覺ndaki oyuncunun a癟覺k癟a tehlikeli bir oyunun 繹nceden kestiren ve bundan 繹t羹r羹 de en ufak bir ak覺nl覺a d羹meyen pikin bir satran癟癟覺n覺n kendine g羹veni ile. \\
 +"​yleyiz diyelim, ne var bunda?"​ diye ba覺rd覺 Bazarov. \\
 +"G繹k g羹rledii zaman halk, 襤lyas Peygamberin arabas覺 ile g繹ky羹z羹nde dolat覺覺na inan覺r. Ee, ben de onlara m覺 uyay覺m? Sonra da onlar Rustur diye ben Rus olmayacak m覺y覺m?"​ \\
 +"Benim b羹y羹kbabam toprakla ura覺rd覺"​ diye kar覺l覺k verdi Bazarov, yapmac覺k bir gururla. \\
 +"​K繹yl羹lerinizden istediinize sorun. Hangimizi, sizi mi beni mi daha k繹yl羹 sayacak bakal覺m. \\
 +Onlarla nas覺l konuulaca覺n覺 bile bilmezsiniz siz." \\
 +"Siz onlarla konuuyorsunuz,​ ama k羹癟羹k de g繹r羹yorsunuz onlar覺."​ \\
 +"​K羹癟羹k g繹r羹lmeye lay覺k iseler neden k羹癟羹k g繹rmeyeyim! Benim davran覺覺m覺 yanl覺 buluyorsunuz,​ ama kim s繹yledi size bu duruma tesad羹fen geldiimi? Sizin onca tutku ile savunduunuz o ulusal ruhun 羹r羹n羹 deil midir benimki de?" \\
 +"Ne g羹zel! Ne yararl覺 bir 羹r羹n bu nihilistler!"​ \\
 +"​Yararl覺 ya da deil, biz karar verecek deiliz. Siz de yararl覺 say覺yorsunuz kendinizi d羹nyada."​ \\
 +"​Baylar,​ baylar, rica ederim kiiliklerle uramay覺n"​ diye ba覺rd覺 Nikolay Petrovi癟, yerinden kalkarak. \\
 +Pavel Petrovi癟 g羹ld羹 ve elini kardeinin omuzuna koyarak onu oturttu yine. "Merak etme" dedi "​Kaybetmem kendimi, Bay ... Dr. Bazarov'​un 繹ylesine k覺yas覺ya sald覺rd覺覺 kiiliime olan sayg覺mdan 繹t羹r羹 kaybetmem. M羹saade ederseniz"​ diye s羹rd羹rd羹 s繹zleri sonra, gene Bazarov'​a d繹nerek. "Siz belki g繹r羹羹n羹z羹n yeni bir ey olduunu san覺yorsunuz. Ama tam bir yan覺lg覺 bu. Sizin vaaz ettiiniz materyalizm ka癟 kez uygulama f覺rsat覺 kazand覺 ve hep h羹srana urad覺."​ \\
 +"Gene yabanc覺 bir s繹zc羹k!"​ diye kesti onun laf覺n覺 Bazarov. fkelenmeye bal覺yordu,​ y羹z羹n羹 kaba bak覺r rengi kaplam覺t覺. \\
 +"nce biz hi癟bir ey vaaz etmiyoruz. Adetimiz deildir..."​ "Peki, ne yap覺yorsunuz?"​ \\
 +"​Yapt覺覺m覺z u. st羹nden 癟ok ge癟medi, dedik ki, memurlar r羹vet al覺yor, yol yok, ticaret s覺f覺r, adil mahkemeler yok." \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​