Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_29 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 29~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Ha, anl覺yorum, sizler kusur buluculars覺n覺z,​ as覺l ad覺 bu olsa gerek. 襤yi ya, sizin bulduunuz kusurlar覺n 癟ounda birliim, ama..."​ \\
 +"Sonra unu anlad覺k ki, toplumsal hastal覺klar覺m覺z 羹st羹nde konuup durmak, zaman yitirmekten baka bir ey deildir ve sadece sa癟ma bir doktriner davran覺t覺r. G繹rd羹k ki, bizim akl覺 evvellerimiz,​ bizim ilerici, bizim reformcu denilenlerimiz hi癟bir ey baaramam覺lard覺. Kendimiz sa癟ma sapan eylerle, sanat tart覺malar覺 ile bilin癟siz yap覺tlarla,​ parlamentoculukla,​ baro ile daha bilmen nelerle oyalad覺k durduk. Oysa her zaman ger癟ek sorun g羹nl羹k ekmek sorunu idi. Bizi boan en baya覺 癟eitten bo inan癟lard覺,​ balar覺nda namuslu kiiler olmad覺覺 i癟in mahvolan end羹stri giriimlerimizdi,​ giderek fertlerin kurtuluu sorununun -h羹k羹metin o kadar yaygaraya boduu o sorunun- bizim k繹yl羹lerimiz meyhanede kafay覺 癟ekmek uruna kendi mallar覺n覺 bile seve seve 癟almaya haz覺r olduklar覺 i癟in hi癟 de yarar覺m覺za olmad覺覺 idi." "​Demek"​ diye s繹z羹n羹 kesti onun Pavel Petrovi癟, "demek b羹t羹n bu konularda bu kanaate vard覺覺n覺z halde, gene de ciddi olarak hi癟bir ey yapmamaya karar verdiniz."​ "Ve ciddi hi癟bir ey yapmamaya karar verdik,"​ diyerek tekrarlad覺 onun s繹z羹n羹 Bazarov, dik bal覺 bir ekilde. Birden, bu soylu kat覺ndan adam覺n 繹n羹nde b繹yle a癟覺k konutuu i癟in k覺zd覺 kendine. \\
 +"​Kendinizi s繹v羹p saymaya verdiniz, 繹yle mi?" "​Kendimizi s繹v羹p saymaya verdik."​ "Bunun ad覺 da nihilizm, 繹yle mi?" \\
 +"Evet bunun ad覺 da nihilizm"​ diye tekrarlad覺 gene Bazarov, k羹stah癟a. Pavel Petrovi癟 g繹zlerin hafif癟e k覺st覺. \\
 +"Demek b繹yle"​ dedi tuhaf癟a sakin bir sesle. "​Nihilizm her derde deva ve sizler... sizler de bizim kurtar覺c覺lar覺m覺z,​ kahramanlar覺m覺zs覺n覺z... ok g羹zel. Ama ni癟in bakalar覺na s繹v羹p say覺yorsunuz,​ hatta sizin gibi baka kusur buluculara? Siz de geri kalanlar gibi sadece gevezelik etmiyor musunuz?"​ \\
 +"Bizim de kusurlar覺m覺z olabilir, ama biz onlar gibi su癟lu deiliz"​ diye m覺r覺ldand覺 Bazarov dilerinin aras覺ndan. \\
 +"Ne olacak peki? Bir ey yap覺yor musunuz? Eyleme haz覺rlan覺yor musunuz?"​ \\
 +Bazarov kar覺l覺k vermedi. Pavel Petrovi癟 sars覺ld覺 ama tuttu kendini. \\
 +"​H覺m... eylem, y覺kma..."​ diye s羹rd羹rd羹 s繹zlerini. "Ama ni癟in olduunu bilmeden nas覺l y覺kabilirsiniz?"​ \\
 +"​Y覺kar覺z,​ 癟羹nk羹 biz bir g羹c羹z"​ dedi Arkadiy. Pavel Petrovi癟, yeenine bakt覺 ve g羹ld羹. \\
 +"Evet, bir g羹癟 ve bu y羹zden de kimseye hesap vermez"​ dedi Arkadiy, dorularak. "​Zavall覺 癟ocuk!"​ diye ba覺rd覺 Pavel Petrovi癟, art覺k kendini tutamayarak. "Bu zavall覺 inanc覺nla Rusya'​da neyi k覺k覺rtt覺覺n覺 d羹羹nebiliyor musun? Yo, bir melein sabr覺 ile bu kadar oynamak olmaz! Bir g羹癟m羹! Yabani Kalmuklarla Mongollar覺n da bir g羹c羹 temsil ettiini s繹yleyebilirsiniz... Ama neye yarar bu g羹癟? Uygarl覺kt覺r bizim deer verdiimiz,​ evet, evet say覺n bay覺m: Onun 羹r羹nleri deerlidir bizim i癟in. O 羹r羹nler 繹nemsizdir demeyin bana: K繹t羹 bir yazar, bir karalamac覺 akamlar覺 be on kuru alan bir piyanist... onlar bile sizden daha yararl覺d覺r,​ 癟羹nk羹 onlar uygarl覺覺 temsil ederler, kaba mongollar覺n g羹c羹n羹 deil. Siz kendinizi ilerici insanlar say覺yorsunuz,​ ama size yak覺an yer Kalmu 癟ad覺r覺d覺r! Bir g羹癟m羹! Ve son olarak da unu unutmay覺n benim g羹癟l羹 baylar覺m: Sizler d繹rt bu癟uk kiisiniz. Kutsal inan癟lar覺n覺 ayaklar alt覺nda 癟inetmeyecek olanlarsa milyonlarla say覺lanlard覺r... Sizi ezecek olanlar onlard覺r ite!"​ \\
 +"Eer bizi ezerlerse, bu bizim hakl覺 olduumuzu g繹sterir"​ dedi Bazarov, "Ama g繹r羹r羹z ne g繹receksek. Biz sand覺覺n覺z kadar az deiliz."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​