Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_31 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 31~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"​Evet"​ dedi Nikolay Petrovi癟, can覺 s覺kk覺n, g繹羹s ge癟irerek. B羹t羹n bu tart覺ma s覺ras覺nda,​ diken 羹st羹nde durmu ve zaman zaman, gizlice ve ac覺narak Arkadiy'​ye bakmakla yetinmiti. "Bu bana neyi hat覺rlatt覺,​ biliyor musun Pavel? Bir g羹n rahmetli annemle kavga etmitim: Annem 繹fkeleniyor,​ beni dinlemiyordu... Sonunda dedim ki ona, 'Elbet anlayamazs覺n beni, baka baka kuaklar覺z biz' dedim. ok g羹cendiydi bana, ama ben kendi kendime, 'Ne yapay覺m, ac覺 bir hap oldu bu ona, ama yutsun bir g羹zel!"​ dedim. Anl覺yor musun, imdi s覺ra bize geldi, bizim 癟ocuklar覺m覺z s繹yl羹yorlar imdi, 'Siz bizim kuaktan deilsiniz'​ diyorlar, 'Yutun bakal覺m hap覺."​ \\
 +"Sen 癟ok al癟akg繹n羹ll羹,​ iyi huylusun"​ diye 癟覺k覺t覺 Pavel Petrovi癟. "Bense tersine, u kan覺day覺m ki, ikimiz bu ge癟 baylardan 癟ok daha hakl覺y覺z. Ger癟i d羹羹ncelerimizi biraz eski bi癟imde anlat覺yor, eski bir dil kullan覺yoruz ve k羹stah癟a g羹venli deiliz kendimize. stelik bu gen癟lerin 繹yle bir davran覺lar覺 var ki, bug羹nlerde,​ i癟lerinden birine sorsan '​K覺rm覺z覺 arap m覺, beyaz arap m覺 i癟ersiniz'​ diye, o anda sanki b羹t羹n d羹nyan覺n g繹z羹 kendi 羹zerindeymi gibi, azametli bir tav覺r tak覺n覺p a覺r bir sesle, '​K覺rm覺z覺 arab覺 yelemek huyumdur'​ der..."​ "Daha 癟ay ister misiniz?"​ diye sordu Feni癟ka, kap覺dan ba覺n覺 uzatarak: Tart覺ma s覺ras覺nda seslerin y羹kseldiini i癟erden duyduu i癟in odaya girmekte 癟ekimser kalm覺t覺. Nikolay Petrovi癟, "​Hay覺r,​ semaveri kald覺rmalar覺n覺 s繹yleyebilirsin"​ dedi, onu kar覺lamak 羹zere yerinden kalkarak. Pavel Petrovi癟 ise 癟al覺ma odas覺na 癟ekildi. \\
 +Bundan yar覺m saat sonra Nikolay Petrovi癟 bah癟eye 癟覺k覺p o 癟ok sevdii kameriyeye gitti. Kederli d羹羹nceler i癟indeydi. Olu ile aras覺nda bir kopma olduunu ilk kez a癟覺k癟a anl覺yor ve bu a癟覺kl覺覺n b羹y羹y羹p artaca覺n覺 seziyordu. Demek Petersburg'​ta en son kitaplar覺 inceleyerek ge癟irdii o k覺lar bouna idi; bouna idi gen癟lerin konumalar覺n覺 dinleyerek ge癟irdii saatler; onlar覺n ateli tart覺malar覺na kendisi de iki 羹癟 s繹zc羹k katabildii zaman duyduu sevin癟 bouna idi. \\
 +"​Aabeyim,​ biz hakl覺y覺z"​ diyor diye d羹羹nd羹,​ "ve kendini beenmilii bir yana b覺rak覺rsak,​ bana da 繹yle geliyor ki, onlar ger癟ee bizden daha uzak, ama gene de bizde olmayan bir ey, bize kar覺 羹st羹nl羹k salayan bir ey var onlarda diye d羹羹nmekten kendini alam覺yorum. Nedir bu? Gen癟lik mi? Hay覺r! Hay覺r, bu yaln覺zca bir gen癟lik sorunu olamaz. Belki de onlar覺n 羹st羹nl羹羹,​ toprak aal覺覺 kafas覺ndan,​ bize g繹re daha k羹癟羹k izler ta覺malar覺nda yat覺yor olamaz m覺?" \\
 +Nikolay Petrovi癟, umutsuzca edi ba覺n覺 ve ellerini y羹z羹nde gezdirdi. "Ama iiri yads覺mak, sanattan, doadan duygulanmamak?​.."​ \\
 +Ve doadan duygulanmamak nas覺l olur diye anlamak istiyormu gibi 癟evresine bak覺nd覺. Akam olmaya bal覺yordu;​ g羹ne bah癟eden bir bu癟uk mil kadar uzaktaki k羹癟羹k bir telli kavak korusunun ard覺na inmiti; korunun g繹lgesi, sakin tarlalara belli belirsiz yay覺l覺yor,​ eteindeki dar ve lo yolda, beyaz bir ata binmi bir k繹yl羹 t覺r覺sla gidiyordu: Adam, g繹lgede olmas覺na ramen omuzlar覺ndaki yamaya var覺ncaya kadar g繹r羹n羹yordu;​ at覺n nallar覺 parl覺yordu ho bir d羹zenle yukar覺 aa覺. G羹nein 覺覺nlar覺 korunun 繹te yan覺na d羹羹yor, yapraklar覺 delip ge癟iyor, telli kavaklar覺n g繹vdelerine 繹yle s覺cak bir ayd覺nl覺k veriyordu ki, bunlar 癟am aa癟lar覺na benziyor, yapraklar覺 da, 羹stlerinde gurubun k覺z覺l parlakl覺覺na boyanm覺 g繹k mavisi y羹kselirken neredeyse koyu mavi bir renge b羹r羹n羹yordu. K覺rlang覺癟lar ta yukar覺lara u癟uyordu, r羹zg璽r t羹mden kesilmiti;​ kovanlar覺na ge癟 kalm覺 birka癟 ar覺 leylaklar覺n aras覺nda v覺z覺ld覺yordu. 襤leriye doru uzanm覺 tek bir dal覺n 羹st羹nde bir ar覺 k羹mesi bulut gibi as覺l覺 duruyordu. "Ey Allah覺m, bu ne g羹zellik!"​ diye d羹羹nd羹 Nikolay Petrovi癟. Sonra Arkadiy'​nin Stoff und Kraft'​覺n覺 hat覺rlay覺nca dudaklar覺ndan neredeyse sevdii dizeler d繹k羹lmek 羹zereydi... Kendini tuttu, ama h璽l璽 orada oturuyordu, kedini yaln覺z d羹羹ncesinin avutucu h羹zn羹ne b覺rakt覺... D羹lere dalmay覺 severdi, k繹y yaam覺 da ondaki bu eilimi gelitirmiti. Daha k覺sa bir s羹re 繹nce posta dura覺nda olunu beklerken b繹yle d羹lere b覺rakm覺t覺 kendini ve ondan beri her \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​