Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_38 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 38~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Neden diye sormaz m覺? Bunsen orda oturuyor da ondan."​ Bazarov buna bir kar覺l覺k bulamad覺. "​Pierre Sapojnikov... tan覺yor musunuz?"​ "​Hay覺r,​ tan覺m覺yorum."​ \\
 +"​Pierre Sapojnikov'​u tan覺m覺yorsunuz ha!.. Lidya Kostatova'​ya s覺k s覺k gelir gider."​ "Onu da tan覺m覺yorum."​ \\
 +"Bir g羹n beni evime kadar getirmeye kalkm覺t覺. Allah'​a 羹k羹r ben serbestim, 癟ocuklar覺m yok.. '​Allah'​a 羹k羹r'​ m羹 dedin?.. Neyse zarar覺 yok." \\
 +Evdoksiya, t羹t羹nden sararm覺 parmaklar覺 aras覺nda bir sigara yuvarlad覺, diline g繹t羹rd羹, 覺slatt覺 ucunu ve i癟meye balad覺. Elinde tepsi ile hizmet癟i girdi i癟eri. \\
 +"Eh, ite yemek geldi! nce biraz 癟erez al覺r m覺s覺n覺z? Victor, ieyi a癟, senin iindir bu." "​yledir,​ 繹yledir"​ diye m覺r覺ldand覺 Sitnikov ve tiz bir sesle g羹ld羹 yine. Bazarov, 羹癟羹nc羹 kadehi i癟erken. "​G羹zel kad覺nlar var m覺 burada?"​ diye sordu. "Evet, var" diye kar覺l覺k verdi Evdoksiya, "Ama t羹m羹 de 繹yle ho kafal覺 eyler ki... Arkada覺m Odintsov, s繹zgelii,​ ho bir kad覺nd覺r. Yaz覺k ki 羹ni... Neyse, 繹nemli deil oras覺 pek, ama g繹r羹lerinde ba覺ms覺zl覺k,​ genilik yok... yle bir ey yok yani. Bizim b羹t羹n eitim sistemimizi deitirmek laz覺m. Bunu 癟ok d羹羹nd羹m:​ Kad覺nlar覺m覺z 癟ok k繹t羹 yetiiyor."​ "​Uramaya demez"​ dedi Sitnikov. "​Yap覺lacak tek ey, adam yerine koymamakt覺r onlar覺. Ben de 繹yle yap覺yorum, hem de kesin olarak nefret ediyorum onlardan."​ (Sitnikov, ac覺 ac覺 yak覺nmak, nefretini a癟覺a vurmak f覺rsat覺 eline ge癟ti mi, bundan b羹y羹k bir tat al覺rd覺. zellikle kad覺nlara at覺p tutard覺, bilmiyordu ki birka癟 aya kalmadan, s覺rf prenses olarak doduu i癟in ei, Durdoleosova'​n覺n ayaklar覺na kapanacakt覺.) "​Hi癟birinde bizim konumalar覺m覺z覺 anlamak yetenei yoktur; hi癟biri, bizim gibi ciddi erkeklerin s繹z etmesine demez."​ "Ama bizim konumalar覺m覺z覺 anlamaya hi癟 ihtiya癟lar覺 yok ki" dedi Bazarov. "​Kimden s繹z ediyorsunuz?"​ diye sordu Evdoksiya. "​G羹zel kad覺nlardan."​ \\
 +"Ne? Demek siz Frans覺z d羹羹n羹r Proudhon'​un d羹羹ncelerini payla覺yorsunuz?"​ \\
 +"Ben kimsenin d羹羹ncelerini paylamam, benim kendi d羹羹ncelerim vard覺r"​ dedi Bazarov, yukardan alarak. \\
 +Sitnikov, k繹lece hayran olduu adam覺n 繹n羹nde kendini cesaretle ortaya koymak f覺rsat覺n覺 bulduu i癟in sevin癟le, "​Kahrolsun b羹t羹n otoriteler!"​ diye ba覺rd覺. "Ama Macauley bile..."​ diye s繹ze balad覺 Bayan Kukina. \\
 +"​Kahrolsun Macauley!"​ diye g羹rledi Sitnikov. "O budala kad覺nlar覺 m覺 savunaca覺m,​ kad覺n haklar覺n覺."​ \\
 +Yere bats覺n..."​ diye balad覺 Sitnikov ve durdu. "Yo, onu yads覺m覺yorum"​ dedi. "​Anl覺yorum,​ sizi bir Slavof覺lsiniz."​ "​Hay覺r,​ deilim, ama elbet..."​ \\
 +"Evet, evet, evet 繹ylesiniz. Erkek zorbal覺覺n覺 destekliyorsunuz. Elinizde k覺rba癟 olsun istiyorsunuz."​ \\
 +"​K覺rba癟 harika bir eydir"​ dedi Bazarov, "Fakat son damlas覺na geldik..."​ "​Neyin?"​ diye sordu Evdoksiya. \\
 +"​ampanyan覺n 癟ok say覺n Evdoksiya Nikitina, ampanyan覺n,​ kan覺n覺z覺n deil."​ \\
 +"​Kad覺nlara 癟at覺lmas覺n覺 sakin sakin dinleyemen"​ dedi Evdoksiya. "​Korkun癟 bir ey bu, \\
 +d羹ped羹z korkun癟. Kad覺nlara s繹v羹p sayaca覺n覺za. Michelat'​in (Frans覺z yazar) "De F Amour"​unu okusan覺z daha iyi edersiniz. Harika bir kitapt覺r. Baylar, aktan konual覺m hadi" diye ekledi Evdoksiya, kolunu burumu divan yast覺覺n覺n 羹st羹ne tembelce b覺rakarak. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​