Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_40 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 40~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +k繹eye 癟ekilmilerdi. Sitnikov da geldi yanlar覺na. Alayc覺 bir y羹zle ve birbiri ard覺ndan ineli s繹zler yumurtlayarak,​ k羹stah 癟evresine bak覺yor, t羹mden keyifli g繹r羹n羹yordu. Birden y羹z羹 deiti, Arkadiy'​ye d繹nerek, daha 癟ok s覺k覺nt覺l覺 bir sesle, "Bayan Odintsov geldi" dedi. Arkadiy arkas覺na bakt覺 ve uzun boylu, siyahlar giymi bir kad覺n覺n kap覺da durduunu g繹rd羹. Kad覺n, vakarl覺 hali ile onu 癟arpm覺t覺. 覺plak kollar覺 s羹z羹l羹yordu ince belinin 羹st羹nde; p覺r覺l p覺r覺l sa癟lar覺ndan yuvarlak omuzlar覺na ufak k羹pe 癟i癟ei dallar覺 sark覺yordu zarif癟e. Hafif 癟覺k覺k beyaz aln覺n覺n alt覺nda parlak g繹zleri, sakin ve zeki -kayg覺l覺 deil sakin- bak覺yordu ve belli belirsiz bir g羹l羹mseme seziliyordu dudaklar覺nda. Y羹z羹nde sevgi ve iyilik dolu bir g羹癟 iiyordu. \\
 +"​Tan覺覺yor musunuz onunla?"​ diye sordu Arkadiy, Sitnikov'​a. "Hem de 癟ok iyi tan覺r覺m. Onunla tan覺t覺rmam覺 ister misiniz?"​ \\
 +"Rica ederim... bu kadrilden sonra."​ \\
 +Bazarov'​un g繹zleri de tak覺lm覺t覺 Bayan Odintsov'​a. \\
 +"Ne 癟arp覺c覺 ey o 繹yle" dedi. "​Baka kad覺nlara hi癟 benzemiyor."​ \\
 +Kadril bitince Sitnikov, Arkadiy'​yi Bayan Odintsov'​un yan覺na g繹t羹rd羹, ama onunla tan覺覺k gibi g繹r羹nm羹yordu pek de. Kad覺n ak覺n bak覺lar覺 alt覺nda kekelemeye, bocalamaya balad覺. Fakat Arkadiy'​nin ad覺n覺 duyunca Bayan Odintsov'​un y羹z羹 ayd覺nland覺. "​Nikolay Petrovi癟'​in olu musunuz"​ diye sordu ona. "​Evet"​ dedi Arkadiy. \\
 +"​Baban覺z覺 iki kez g繹rd羹m, 癟ok duydum ondan s繹z edildiini"​ diye ekledi kad覺n. "​Tan覺t覺覺m覺za 癟ok sevindim."​ \\
 +O s覺rada bir yaver 癟覺kageldi ve bir kadril i癟in ricada bulundu. Kad覺n kabul etti. "Demek dans ediyorsunuz?"​ diye sordu Arkadiy sayg覺 ile. \\
 +"Evet, dans ederim. Ama neden sordunuz 繹yle? Dans i癟in yal覺 m覺 g繹r羹n羹yorum sizce?"​ "​Affedersiniz,​ onu demek istemedim. yleyse mazurka i癟in ricada bulunabilir miyim?"​ Bayan Odintsov candan g羹l羹msedi. \\
 +"​Elbette"​ dedi ve Arkadiy'​ye,​ yukar覺dan deil de, evli ablalar覺n, kendilerinden 癟ok k羹癟羹k erkek kardelerine bakt覺klar覺 gibi bakt覺. \\
 +Yirmi dokuz yalar覺nda olan Bayan Odintsov, Arkadiy'​den biraz b羹y羹kt羹. Aralar覺ndaki ya fark覺n覺n pek b羹y羹k olmamas覺na ramen Arkadiy, kendisini onun yan覺nda bir 癟ocuk, bir 繹renci gibi buluyordu. Matevi 襤lyi癟 yaklat覺, kibirli kibirli ve 繹v羹c羹 s繹zlerle. Arkadiy yana 癟ekildi, ama hep ona bak覺yordu: Hatta kadril boyunca g繹zlerini ondan ay覺ramad覺. Kad覺n kavalyesi ile de, vali ile olduu gibi rahat konuuyordu,​ ba覺n覺 ve g繹zlerini 癟evresine 癟evirerek iki kez tatl覺 tatl覺 g羹ld羹. Burnu hafif inceydi, y羹z羹 de 繹yle saydamca parlak deildi: ama Arkadiy o g羹ne dein b繹ylesine b羹y羹leyici bir kad覺nla kar覺lamam覺 olduu kan覺s覺na vard覺. Sesi kulaklar覺ndan gitmiyordu; giysisinin k覺vr覺mlar覺 bile baka t羹rl羹 dalgalan覺yordu,​ dier kad覺nlar覺ndakinden daha g繹rkemli, daha geniti ve hareketleri olaan羹st羹 ak覺c覺, doal. Arkadiy, mazurkan覺n balamas覺 ile dansa kalkt覺klar覺 zaman aras覺nda bir 癟ekingenlik duydu; onun konumaya 癟ekmek istedi fakat elini sa癟lar覺n覺n 羹zerinde gezdirdi, s繹yleyecek bir tek s繹z bulamad覺. Ger癟i uzun s羹rmedi 癟ekingenlii,​ heyecan覺. Bayan Odintsov'​un sakinlii ona da ge癟ti ve bir 癟eyrek i癟inde konumaya balad覺. Babas覺n覺, amcas覺n覺, Petersburg'​taki ve k繹ydeki hayat覺n覺 anlatt覺 ona. Bayan Odintsov, yelpazesini a癟覺p kapayarak, onu kibarca davet ettii zaman kesiliyordu. Sitnikov da, bakalar覺 gibi onu ki kez dansa \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​