Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_41 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 41~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +kald覺rd覺. Bayan Odintsov, dans bitince onun yan覺na gelip oturuyor, eline yelpazesini al覺yordu yine. Arkadiy onun yan覺nda olmaktan mutluluk i癟inde anlat覺yor, kad覺n覺n g繹zlerinin i癟ine, g羹zel aln覺na, o tatl覺, vakur ve zeki y羹z羹ne bak覺yordu. Kad覺n ger癟i az konuuyor, ama s繹ylediklerinden d羹nyan覺n fark覺nda olduu anla覺l覺yordu. Onun kimi g繹zlemlerinden Arkadiy u sonucu 癟覺kar覺yordu ki, bu kad覺n g繹rm羹 ge癟irmi biri... \\
 +"​Yan覺n覺zda duran kimdi?"​ diye bir soruya kar覺l覺k verdi Arkadiy, "Ne harika bir y羹z羹 var, deil mi? Arkada覺md覺r,​ Bazarov."​ Arkadiy, "​arkada覺n覺"​ anlatmaya koyuldu. \\
 +ylesine ayr覺nt覺l覺 ve 繹ylesine heyecanl覺 konutu ki, Bayan Odintsov ba覺n覺 癟evirdi, ona dikkatli dikkatli bakt覺. Bu s覺rada Mazurka sona eriyordu. Arkadiy dam覺ndan ayr覺ld覺覺 i癟in 羹z羹ld羹; neredeyse bir saatini onunla mutlu bir ekilde ge癟irmiti! Ger癟ekten, kad覺n, ona bir l羹tufta bulunmu gibi teekk羹r borcu duydu, ama gen癟lerin y羹reine a覺r gelmez bu 癟eit duygular. M羹zik durdu. \\
 +"​Merci"​ diye m覺r覺ldand覺 Bayan Odintsov. "Gelip beni ziyaret etmeye s繹z verdiniz. Arkada覺n覺z覺 da getirin. Hi癟bir eye inanmamak y羹rekliliini g繹steren bir kimseyi tan覺yaca覺m i癟in 癟ok meraklan覺yorum."​ \\
 +Vali geldi Bayan Odintsov'​un yan覺na, yemein haz覺r olduunu bildirdi ve d羹羹nceli bir halde kolunu verdi ona. Ayr覺l覺rken kad覺n d繹nd羹, bir daha g羹l羹msedi Arkadiy'​ye ve ba覺 ile selamlad覺 onu. Arkadiy eilerek kar覺l覺k verdi, sonra da g繹zleri ile izledi onu. G羹m羹 p覺r覺lt覺l覺 koyu ipee sar覺lm覺 v羹cudu ne harika g繹r羹n羹yordu ona! "Daha imdiden unutmutur bile benim varl覺覺m覺"​ diye d羹羹nd羹... Ve iinin bitik olduunu anlad覺. \\
 +"​Ee?"​ diye sordu Bazarov, Arkadiy d繹ner d繹nmez, bulunduu k繹eye. "​Tad覺n覺 癟覺kard覺n m覺? Beyefendinin biri, senin han覺mefendi i癟in. Oh la la! Diye anlat覺yordu demin duygular覺n覺;​ ama kendisi de budalan覺n biriydi herhalde. E, sen ne diyorsun bakal覺m? ey mi bu han覺m.?"​ "Ne demek istediini anlam覺yorum"​ diyerek kar覺l覺k verdi Arkadiy. "Vah yavrum! Ne safl覺k bu!" \\
 +"​yleyse senin anlatt覺覺n o adam覺n ne demek istediini de anlamad覺m. Bayan Odintsov 癟ok ho, ama 繹yle souk ve 癟ekingen ki..." \\
 +"Saman alt覺ndan... bilirsin ya" dedi Bazarov, "​Souk diyorsun; 繹ylesinde i vard覺r. Dondurma seversin deil mi?" \\
 +"​Olabilir"​ diye m覺r覺ldand覺 Arkadiy. "Ben bu ilerden anlamam. Tan覺mak istiyor seninle, ziyaretine gittiim zaman seni de getirmemi istedi."​ \\
 +"​Kimbilir beni nas覺l anlatm覺s覺nd覺r! Neyse, iyi etmisin. Beni de g繹t羹r. Nas覺l bir kad覺n olursa olsun -ister taral覺 bir dii kaplan, ister Bayan Kukina gibisi"​- 繹yle bir omuzlar覺 var ki, 癟oktand覺r b繹ylesini g繹rmemitim"​. \\
 +Bazarov'​un alayc覺l覺覺 Arkadiy'​nin sinirine dokundu ama, ger癟ekten kar覺 olduu bu kusurundan 繹t羹r羹 ona sitem etmedi. \\
 +"​Kad覺nlara d羹羹nce 繹zg羹rl羹羹n羹 ni癟in tan覺mak istemiyorsun?"​ diye sordu al癟ak sesle. "​羹nk羹 yavrum, g繹zlemlerim beni u kan覺ya g繹t羹r羹yor ki, 繹zg羹r d羹羹nceli kad覺nlar kaknem olur." \\
 +Ve burada durdu konuma. 襤ki gen癟 yemekten hemen sonra ayr覺ld覺lar oradan. 襤kisinden de en ufak bir ilgi g繹rmedii i癟in gururu derinden yaralanm覺 olan Bayan Kukina, hain hain, biraz da isteksizce sabah覺n d繹rd羹nde Sitnikov ile Paris usul羹 polkamazurka oyand覺. Bu 繹retici g繹steri ile sona erdi valinin balosu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​