Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_44 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 44~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"​b羹r g羹n olur mu? Burada yap覺lacak ne var? Bayan KukinTe ampanya i癟mekten baka? Yoksa u senin akraban, liberal soylunun nutuklar覺n覺 m覺 dinleyeceiz?​.. b羹r g羹n 癟ekip gidelim. Ha, akl覺ma gelmiken s繹yleyeyim,​ babam覺n y繹receizi buradan 癟ok tutmaz. Bu Nikolskoye yolunun 羹st羹nde deil mi?" "​Evet"​ \\
 +"ok iyi, 繹yleyse neden uzatal覺m? Dedim ya, ne harika v羹cut!"​ \\
 +癟 g羹n sonra iki arkada Nikolskoye'​nin yoluna koyuldular. Hi癟 de s覺cak olmayan g羹neli bir g羹nd羹. Bak覺ml覺 doru atlar, k覺vr覺lm覺,​ 繹rg羹l羹 kuyruklar覺n覺 hafif癟e sallayarak bir tempoda gidiyorlard覺. Arkadiy yola bakt覺 ve nedenini bilmeden g羹l羹msedi kendi kendine. "Bana mutlu y覺llar dile" diye ba覺rd覺 Bazarov birden."​ Bu g羹n yirmi iki haziran, benim isim g羹n羹m. Bakal覺m benim Aziz ne getirecek. Bug羹n evde bekliyorlar beni" diye ekledi, sesini al癟altarak. "​Beklesinler can覺m... Ne 癟覺kar!"​ \\
 +Anna'​n覺n k繹ydeki evi 癟覺plak bir tepenin ba覺nda idi. Az ilerisinde, yeil daml覺, beyaz s羹tunlar覺 olan, sar覺 tatan bir kilise vard覺. Kilisenin 繹n kap覺s覺 襤sa'​n覺n diriliini g繹steren 襤talyan 羹slubunda bir fresk ile s羹sl羹yd羹. zellikle resmin 繹n plan覺nda yere uzanm覺, miferli esmer sava癟覺 g繹ze 癟arpan kal覺n 癟izgileriyle 癟ok ilgin癟ti. Kilisenin aras覺nda iki s覺ra evleriyle k繹y uzan覺yordu,​ evlerin damlar覺 samandand覺 ve yer yer bacalar g繹ze 癟arp覺yordu. Bey evi de kilisenin 羹slubunda yap覺lm覺t覺. Buna Rusya'​da Aleksandr 羹slubu denir. Rengi de sar覺 idi evin ve yeil bir dam覺, beyaz s羹tunlar覺,​ hanedan覺n armas覺 ile s羹sl羹 bir al覺nl覺覺 vard覺. Mimar iki yap覺y覺 da 繹len Odintsov'​un isteklerini g繹z 繹n羹nde tutarak yapm覺t覺. 羹nk羹 Odintsov, kendi deyiiyle "​anlams覺z ve keyfi yeniliklere"​ g繹z yumamazd覺. Evin iki yan覺, eski bir bah癟enin s覺k aa癟lar覺 ile 癟evrilmiti,​ 繹n kap覺ya giden dar yolda budanm覺 癟amlar vard覺. Bizim iki arkada覺 holde, giyimli, iri k覺y覺m iki uak kar覺lad覺. Uaklardan biri hemen kilerciba覺na kotu. Siyah bir frak giymi, iman bir adam olan kilerciba覺 bitiverip onlar覺 hal覺 ile kapl覺 merdivenlerden 繹zel olarak haz覺rlanm覺 bir odaya 癟覺kard覺. Burada daha 繹nceden iki karyola ve gerekli her 癟eit tuvalet tak覺m覺 konmutu. Besbelli pek d羹zenli bir evdi buras覺: Her ey tertemizdi, her yanda, bakanl覺klardaki kabul salonlar覺nda olduu gibi, oraya yak覺an bir koku vard覺. \\
 +"​Han覺mefendi yar覺m saate kadar sizleri g繹rmekten memnun olacaklar"​ dedi kilerciba覺. "​imdilik herhangi bir buyruunuz var m覺?" \\
 +"​Hay覺r,​ hi癟 yok" diye kar覺l覺k verdi Bazarov. "​Yaln覺z l羹tfen bir bardak votka getirseniz fena olmaz."​ \\
 +"Biraz a覺ran kilerciba覺,​ "Ba 羹st羹ne efendim"​ dedi ve 癟覺kt覺, y羹r羹rken 癟izmeleri g覺c覺rd覺yordu. \\
 +"Bu ne atafat"​ dedi Bazarov, "Siz b繹yle dersiniz, deil mi? Bir prenses ve kusursuzluk."​ "​G羹zel bir prenses"​ dedi Arkadiy, "襤lk g繹r羹t羹羹nde senin benim gibi iki deerli aristokrat覺 evine davet ediyor."​ \\
 +"Hele beni, k繹y hekimi olmaya aday, bir hekim olunu, bir k繹y kayyumunun torunu olan beni... Biliyorsun deil mi, benim bir kayyum torunu olduumu? B羹y羹k reformcu Speranskiy gibi" diye ekledi Bazarov, k覺sa bir durutan sonra dudaklar覺n覺 b羹kerek. "​Neyse,​ her eyin en iyisine konmu bu 覺mar覺k han覺mefendi! Frank giymemiz gerekmez mi bizim?"​ Arkadiy omuzlar覺n覺 kald覺rd覺... \\
 +Yar覺m saat sonra Bazarov ile Arkadiy salona yolland覺lar. Buras覺 geni, y羹ksek tavanl覺, olduk癟a s羹sl羹 fakat 繹zel bir beenisi olmayan bir odayd覺. A覺r, pahal覺 eya, yald覺z arabeski k璽覺tlarla kapl覺 duvarlar boyunca gelenee uygun bir d羹zenle yerletirilmiti:​ Odintsov bunlar覺, arap t羹ccar覺 olan komisyoncu bir arkada覺n覺n arac覺l覺覺 ile Moskova'​dan getirtmiti. Bir duvar覺n orta yerine konulmu bir divan覺n 羹st羹ne, zay覺f, sar覺 sa癟l覺 bir adam覺n portresi as覺lm覺t覺... Geleneklere dudak b羹ker gibi bak覺yordu. "Bu da rahmetli kocas覺 olacak"​ dedi Bazarov, Arkadiy'​ye f覺s覺lt覺 ile ve burnunu buruturdu. "​Ka癟sak m覺 dersin?"​ Fakat o s覺rada evin han覺m覺 girdi i癟eri. st羹nde hafif m羹slinden bir giysi vard覺; kulaklar覺n覺n arkas覺na kadar d羹md羹z \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​