Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_48 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 48~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Sonat覺n son b繹l羹m羹 繹zellikle 癟arpt覺 Arkadiy'​yi,​ ezginin b羹y羹l羹 neesi i癟inde birden 繹ylesine ac覺, neredeyse trajik olan o dalgan覺n bast覺r覺verdii yer. Fakat Mozart m羹ziinin etkiledii duygular覺n Katya ile hi癟bir al覺verii yoktu. K覺za bak覺yor ve sadece "​Dorusu bu k羹癟羹k han覺m hi癟 de fena 癟alm覺yor, sonra hi癟 de 癟irkin k覺z deil"​ diye d羹羹n羹yordu. Katya, sonat覺n sonuna gelince, parmaklar覺n覺 tulardan 癟ekmeden "Yeter mi?" diye sordu. Arkadiy, onu daha 癟ok zahmete sokmak istemediini s繹yledi ve Mozart 羹st羹ne konumaya balad覺. Bu sonat覺 kendisinin mi se癟tiini,​ yoksa bunu bakas覺n覺n m覺 繹羹tlediini sordu. Fakat Katya'​n覺n az覺ndan ancak tek heceli s繹zler 癟覺k覺yordu. Saklam覺t覺 kendisini, i癟ine kapal覺yd覺. Ne zaman b繹yle olsa, 癟ok uzun s羹rerdi yeniden ortaya 癟覺kmas覺. O anlarda y羹z羹nde inat癟覺, donuk bir anlat覺m belirirdi. Tam da utanga癟 deildi, ama onu yetitiren ablas覺n覺n etkisi ile g羹vensiz ve biraz da 癟ekingendi... Bu ger癟ein fark覺nda bile olmam覺t覺 abla. Arkadiy sonunda tekrar odaya girmi ve ona doru gelmekte olan Fif覺'​yi 癟a覺rmaya vurmutu ii. Y羹z羹nde sevecen bir g羹l羹mseme ile hayvan覺n ba覺n覺 okayarak kendine rahat, sakin bir g繹r羹n羹 verdi. Katya 癟i癟eklerini d羹zenlemeye koyuldu tekrar. \\
 +O s覺rada Bazarov, arka arkaya kaybediyordu oyunda. Ar覺na Sergeyevna orta bir oyuncuydu: Porf覺riy Platonyi癟 ise durumunu korumay覺 baar覺yordu ancak. Bazarov bir par癟a kay覺pla bitirdi, ger癟i hi癟 de 癟ok bir ey deildi kayb覺, ama onun neesini ka癟覺rm覺t覺. Yemekte Anna Sergeyevna konumay覺 yine bitki bilime getirdi. \\
 +"​Yar覺n sabah bir y羹r羹y羹 yapal覺m"​ dedi Bazarov'​a,​ "Bizim k覺r 癟i癟eklerimizin Latince adlar覺n覺 ve 繹zelliklerini 繹renmek istiyorum."​ \\
 +"Neden istiyorsunuz Latince adlar覺?"​ diye sordu Bazarov. \\
 +"Her eyin d羹zenli olmas覺 laz覺m"​ diyerek kar覺l覺k verdi kad覺n. \\
 +"Ne harika bir kad覺n Anna Sergeyevna!"​ dedi Arkadiy, odalar覺nda arkada覺 ile ba baa kal覺nca. \\
 +"​yle"​ dedi Bazarov, "Beyni olan bir dii. Ve g繹rm羹 ge癟irmi de." "Bunu ne anlamda s繹yl羹yorsun Yevgeniy Vasilyevi癟?"​ \\
 +"襤yi anlamda, iyi anlamda, azizim Arkadiy Nikolayevi癟! iftliini iyi y繹netiyor. Ama harika olan o deil, k覺z kardei."​ "Ne? O soluk bebecik mi?" \\
 +"Evet, o k羹癟羹k kara k覺z ya. K繹rpe, el dememi, utanga癟, sessiz, ne istersen var yani. Al eline, istediin bi癟ime sok. teki ise felein 癟emberinden ge癟mi."​ Arkadiy bir ey demedi, her biri kendi d羹羹ncesine dalm覺 yat覺p uyudular. \\
 +Anna Sergeyevna da konuklar覺n覺 d羹羹n羹yordu o gece. Bazarov'​dan holanm覺t覺. Yapmac覺ks覺z olduu ve sivri d羹羹ncelerini dosdoru ileri s羹rd羹羹 i癟in. Onda, o g羹ne dein kar覺lamad覺覺 yeni bir ey buluyordu ve ilgisini uyand覺r覺yordu bu. \\
 +ok garip bir insand覺 Anna Sergeyevna. Ne herhangi bir 繹nyarg覺s覺 vard覺, ne de 繹yle sars覺lmaz inan癟lar覺. Engellerden y覺lmazd覺, bir amac覺 da yoktu. Bir癟ok eyin 羹st羹ne a癟覺k se癟ik d羹羹nceleri ve deiik ilgileri vard覺, ama hi癟bir ey onu tam olarak doyurmuyordu,​ ger癟ekte bunu aram覺yordu da. Zek璽s覺 hem derin, nem de renksizdi; kukular覺n覺 hi癟bir zaman unutmakla savuturmaz,​ ama rahats覺zl覺k verecek gibi de b羹y羹tmezdi. Zengin ve ba覺ms覺z olmasayd覺, belki de kendini sava覺ma atar, tutkuyu denerdi. Ama, ara s覺ra can s覺k覺nt覺s覺 duymas覺na kar覺n, durumu rahatt覺, g羹nl羹k yaam覺n覺 acelesiz s羹rd羹r羹yor,​ 癟ok seyrek olarak herhangi bir nedenden 繹t羹r羹 heyecana kapt覺r覺yordu kendini. Arada bir pembe d羹ler canlanm覺yor deildi onun da g繹zlerinin 繹n羹nde, ama bunlar覺, ge癟ince rahat bir soluk al覺yordu, ac覺nm覺yordu hi癟 de. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​