Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_49 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 49~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Ger癟i d羹 g羹c羹, geleneksel ahlak kurallar覺n覺n anlay覺 s覺n覺rlar覺n覺 癟ok a覺yordu, ama gene de, o b羹y羹leyici g羹zel, sakin v羹cudundaki kan, eskisi gibi sessizce dola覺rd覺 hep. Kimi zaman, kokulu bir banyonun verdii b羹t羹n o s覺cak ve gevetici durum i癟inde d羹羹n羹rd羹 derin derin, yaam覺n覺n boluunu,​ ac覺lar覺n覺,​ yorgunluunu ve 癟ekilmezliini... Ruhu birden cesaretle dolard覺, y羹ce isteklerle kaynamaya balard覺; fakat yar覺 a癟覺k bir pencereden esinti gelirdi; der demez Anna Sergeyevna 癟ekilirdi i癟ine alamakl覺,​ neredeyse 繹fkeli ve o anda tek bu bozuk esinti bitsin isterdi, baka bir ey deil. \\
 +A覺k olmak imkan覺na kavuamam覺 b羹t羹n kad覺nlar gibi, ne olduunu bilmedii bir eyin 繹zlemini 癟ekiyordu. Ger癟ekte her eyi istediini sand覺覺 halde, istedii bir ey yoktu. len kocas覺na zar zor dayanm覺t覺. Ekonomik nedenlerden 繹t羹r羹 evlenmiti onunla, ama iyi bir adam olarak g繹rmeseydi belki de raz覺 olmazd覺 evlenmeye. Ve i癟inde gizli bir d羹manl覺k uyanm覺t覺 b羹t羹n erkeklere kar覺; onlar覺n apal, beceriksiz, al覺k, insan覺 sinirlendirmekten kendilerini alamayan yarat覺klar olduklar覺n覺 d羹羹n羹rd羹. Bir g羹n yurtd覺覺nda bir yerde, mert g繹r羹n羹l羹,​ a癟覺k aln覺n覺n alt覺ndaki mavi g繹zlerinde namus okunan bir 襤sve癟li ile tan覺m覺t覺. Adam onun 羹zerinde 癟ok g羹癟l羹 bir izlenim b覺rakm覺t覺 ama bu bile Rusya'​ya d繹nmesine engel olamam覺t覺. \\
 +"u doktor ne garip bir adam!" diye d羹羹n羹yordu,​ s羹sl羹 yata覺nda,​ tenteli yast覺覺na ba覺n覺 koymu, hafif ipek yorgan覺n覺n alt覺nda yatarken. Anna Sergeyevna, babas覺n覺n l羹ks d羹k羹nl羹羹n羹 kapm覺t覺 biraz. G羹nahk璽r fakat iyi huylu babas覺na 癟ok d羹k羹nd羹,​ babas覺 da ona tapard覺 adeta. Ya覺t覺, arkada覺 imi癟esine akala覺rd覺 onunla, k覺z覺na g羹venir ve dan覺覺rd覺. Anna Sergeyevna annesini zar zor getirebiliyordu g繹z羹n羹n 繹n羹ne. \\
 +"​Doktor garip adam" diye tekrarlad覺. Gerinerek g羹l羹msedi,​ ellerini ba覺n覺n alt覺na koydu ve ard覺ndan sa癟ma sapan Frans覺z roman覺n覺n bir iki sayfas覺na g繹z att覺ktan sonra d羹羹rd羹 kitab覺 elinden, uykuya dald覺, temiz ve kokulu 癟araflar覺n i癟inde, t羹mden temiz ve souk olarak. Sabahleyin kahvalt覺dan hemen sonra, Anna Odintsov, Bazarovla bir bitki inceleme gezisine 癟覺kt覺 ve 繹le yemeinden 繹nce d繹nd羹ler eve. Arkadiy ise evde kalm覺 ve bir saat kadar Katya ile vakit ge癟irmiti. Onun arkadal覺覺ndan s覺k覺lm覺yordu. K覺z ona Mozart'​覺n sonat覺n覺 癟almak istedi yine, ama gezintiden d繹nen Bayan Odintsov'​u g繹r羹nce delikanl覺 bir s覺k覺ma duydu birden y羹reinde... Kad覺n bah癟eden gelirken biraz yorgun g繹r羹n羹yordu,​ yanaklar覺 k覺zarm覺t覺,​ yuvarlak has覺r apkas覺n覺n alt覺nda, her zamankinden daha parlakt覺 g繹zleri. Bir k覺r 癟i癟eini ince sap覺n覺 d繹nd羹r羹yordu parmaklar覺n覺 aras覺nda, hafif al覺 dirseklerine kaym覺t覺,​ apkas覺n覺n geni kuruni kurdeleleri g繹s羹ne sar覺lm覺t覺. Bazarov yan覺nda y羹r羹yordu,​ her zamanki gibi kendine g羹venli ve teklifsiz. Ama Arkadiy, onun y羹z羹ndeki neeli, hatta sevecen g繹r羹n羹me ald覺rmad覺. Bazarov, "​Merhaba,​ nas覺ls覺n?"​ diye m覺r覺ldanarak odas覺na yolland覺. Bayan Odintsov da Arkadiy'​nin elini dalg覺n dalg覺n s覺kt覺 ve ge癟ti gitti. \\
 +"​Nas覺l ne demek?"​ diye d羹羹nd羹 Arkadiy. "Sanki bug羹n birbirimizi hi癟 g繹rmedik mi?" Zaman h覺zla ge癟iyordu. Arkadiy ile Bazarov, Bayan Odintsov'​un evinde b繹yle on be g羹n ge癟irdiler. Kad覺n覺n evinde ve g羹nl羹k hayat覺nda kurduu g羹zel d羹zenin de bunda bir nebze pay覺 vard覺. D羹zenine s覺k覺 s覺k覺ya bal覺yd覺 kad覺n ve bakalar覺n覺 da zorunlu tutuyordu buna uymaya. G羹n boyunca her eyin belli bir saati vard覺. Sabah tam sekizde kahvalt覺 i癟in toplan覺l覺rd覺,​ ondan sonra da 繹le yemeine kadar herkes istediini yapard覺. O s覺rada ev sahibi, k璽hya kad覺nla i 羹st羹nde olurdu. Akam yemeinden 繹nce, konumak, birbirlerine bir eyler okumak i癟in toplan覺rlard覺 yine, akam, y羹r羹y羹le,​ k璽覺t oynayarak ya da m羹zikle ge癟erdi. Saat on bu癟ukta Anna Sergeyevna odas覺na 癟ekilirdi, ertesi g羹n yap覺lacak iler i癟in buyruklar verir, yatard覺. Bazarov, g羹nl羹k hayattaki bu 癟ok 繹l癟羹l羹, bir bak覺ma da gereksiz bi癟imlilie ald覺rm覺yordu,​ "her ey t覺k覺r t覺k覺r"​ diyordu, 繹zel giysili uaklar, terbiyeli sofrac覺lar,​ hizmet癟iler onun demokrat ruhuna ayk覺r覺 d羹羹n羹yordu. 襤nsan bu denli a覺r覺l覺a ka癟覺nca, yemei de 襤ngiliz usul羹 yemeli diyordu... 襤steklerinizi 癟ekinmeden s繹ylemenize yatk覺nd覺 kad覺n覺n tutumu. Bazarov'​u dinledi, sonra da dedi ki: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​