Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_50 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 50~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Sizin g繹r羹 a癟覺n覺zdan hakl覺s覺n覺z ve ben belki 癟ok fazla aristokrat 癟覺k覺yorum ortaya bu g繹r羹e g繹re, ama insan k繹yde 癟ok d羹zenli yaamal覺, yoksa can s覺k覺nt覺s覺ndan 繹lebilir."​ Ve bildiinden amad覺. Bazarov s繹yleniyordu,​ fakat onun da Arkadiy'​nin de Bayan Odintsov'​un evindeki yaant覺s覺n覺n bunca rahat olmas覺n覺n tek nedeni, orda her eyin "​t覺k覺r t覺k覺r"​ ilemesiydi. Ne denirse densin, daha Nikolskoye'​deki konukluklar覺 balad覺覺 ilk g羹nden bu yana iki delikanl覺da bir deiiklik olmutu. Ar覺na Sergeyevna ile pek anlaamad覺覺 halde ondan 癟ok yumuak bir sevgi g繹ren Bazarov, hi癟 beklenmedik duygusal rahats覺zl覺k belirtileri g繹stermeye balad覺. abuk 繹fkeleniyor,​ isteksiz konuuyor, 癟evresine dik dik bak覺yor ve sanki gizli bir huzursuzluun etkisindeymi癟esine,​ bir an bile yerinde duram覺yordu. Bayan Odintsov'​a tutulduunu kesin olarak anlayan Arkadiy ise kendisini sessiz bir h羹zne b覺rakmaya balad覺. Ama bu h羹z羹n, Katya ile arkadal覺k etmesine engel olmuyordu. Tam tersine, bu durum, k覺zla tatl覺, sevecen bir dostluk kurmas覺na yard覺m bile etti. "Bana deer vermiyor o" diye d羹羹n羹yordu Bayan Odintsov i癟in, "​Olsun,​ u iyi y羹rekli k覺z bana souk davranm覺yor ya diye d羹羹n羹yordu"​ ve y羹rei gene o soylu duygular覺n tatl覺 doyumuna dal覺yordu. Katya, kendisiyle arkadal覺覺ndan Arkadiy'​nin bir 癟eit avuntu arad覺覺n覺 belli belirsiz anl覺yordu ve ondan da kendinden de bu yar覺 i癟ten, yar覺 癟ekingen arkadal覺覺n temiz tad覺n覺 esirgemiyordu. Anna Sergeyevna'​n覺n yan覺nda birbirleriyle konumuyorlard覺. Katya, ablas覺n覺n yoklayan bak覺lar覺 alt覺nda hep i癟ine kapan覺yordu;​ Arkadiy ise, gen癟 bir a覺a yak覺an覺 yap覺yor, sevdaland覺覺 varl覺k yan覺nda iken onda baka bir ey d羹羹nm羹yordu. Ama Katya ile yaln覺z kal覺nca da mutluluk duyuyordu ondan. Anl覺yordu Bayan Odintsov'​un ilgisini 癟ekmeye g羹c羹n羹n yetmediini;​ onunla ba baa kal覺nca utan覺yor, s覺k覺l覺yordu ve kad覺n ona ne diyeceini bilemiyordu. Arkadiy ona g繹re pek gen癟ti. te yandan, Arkadiy, Katya'​n覺n yan覺nda kendini sanki evinde buluyordu. Ona hog繹r羹 ile davran覺yordu ve b覺rak覺yordu anlats覺n m羹ziin, okuduu romanlar覺n,​ iirlerin, ya da buna benzer "​sa癟mal覺klar覺n"​ 羹zerinde b覺rakt覺覺 izlenimleri,​ fark覺nda olmadan o da bu sa癟mal覺klarla ilgileniyordu. Buna kar覺l覺k Katya da onun 羹z羹nt羹s羹ne kar覺m覺yordu. Arkadiy, Katya ile mutluydu, Bayan Odintsov da Bazarovla. Bu y羹zden genellikle 繹yle oluyordu; iki 癟ift, bir s羹re bir arada kald覺ktan sonra, 繹zellikle gezmeye 癟覺k覺ld覺覺nda,​ ayr覺 ayr覺 癟ekip gidiyorlard覺. Katya doaya taparcas覺na hayrand覺 ve bunu a癟覺klamaya yanamamas覺na ramen Arkadiy de 繹yleydi. Bayan Odintsov ise t覺pk覺 Bazarov gibi, doa g羹zelliklerine kar覺 olduk癟a kay覺ts覺zd覺. 襤ki arkada覺n b繹yle s羹rekli olarak birbirlerinden ayr覺 d羹melerinin sonu癟suz kalamayaca覺 bir ger癟ekti. 襤likileri deiiklie urad覺. Bazarov, Arkadiy'​ye,​ Bayan Odintsov'​un s繹z羹n羹 etmekten vazge癟ti, hatta onun "​aristokrat癟a davran覺larf'​na dil uzatmay覺 da kesti. Ger癟i Katya'​y覺 eskisi gibi 繹v羹yor, yaln覺z duygusal eilimlere dizgin vurmas覺n覺 繹羹tl羹yordu Arkadiy'​ye,​ ama 繹vg羹leri batan savma, 繹羹tleri kuru oluyordu ve genellikle eskisinden 癟ok az konuuyordu Arkadiy ile. Ondan ka癟覺yor, bir arada olmaktan rahats覺zl覺k duyuyor gibiydi. Arkadiy bunlar覺n t羹m羹n羹 g繹r羹yor, ama g繹zlemlerini kendine sakl覺yordu. \\
 +Bu deimenin ger癟ek sebebi, Bayan Odintsov'​un Bazarov'​da uyand覺rd覺覺,​ ona ac覺 veren, onu z覺vanadan 癟覺karan bir duygudur. Birileri gelip de, hatta 羹st羹 kapal覺 olarak, b繹yle bir duyguya kendini kapt覺rm覺 olabileceini s繹yleseydi,​ hi癟 beklemeden alayl覺 s繹vg羹ler ve hakaret dolu kahkahalarla kar覺 gelirdi buna. Bazarov, kad覺nlara, kad覺n g羹zelliine 癟ok d羹k羹nd羹,​ ama ideal anlamda ak ya da onun romantik diye adland覺rd覺覺 ak duygusunu maskaral覺k,​ ba覺lanmaz bir aptall覺k sayard覺. B繹yle kahramanca duygulara bir 癟eit sakatl覺k, hastal覺k diye bakard覺, Toggenburg'​u b羹t羹n Minnesingerlerle Troubadourlarla birlikte ni癟in bir t覺marhaneye kapatmad覺klar覺na at覺覺n覺 ka癟 kez s繹ylemiti. Bir kad覺n houna gitti mi, "​Murad覺na ermeye bak; baaramazsan hi癟 羹z羹lme, vazge癟 ondan. Denizde bal覺覺n 璽l璽s覺 kayn覺yor"​ derdi. Bayan Odintsov 癟ekmiti onu. Hakk覺nda 癟覺kar覺lan s繹ylentiler,​ d羹羹ncelerinin ba覺ms覺zl覺覺,​ 繹zg羹rl羹羹,​ ona g繹sterdii besbelli ilgi... B羹t羹n bunlar Bazarov'​un kazanaca覺n覺 g繹steriyordu,​ fakat 癟ok ge癟meden, onunla "​murad覺na eremeyeceini"​ anlad覺 ve vazge癟mesi gerekirken aarak g繹rd羹 ki, bunu yapam覺yordu. Onu d羹羹nd羹羹 anda damarlar覺 tutuuyordu,​ damarlar覺 ile kolayca ba edebilirdi ama baka bir ey, hi癟bir \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​