Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_51 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 51~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +zaman kabul etmedii, oldum olas覺 alay ettii, t羹m benliine bakald覺ran bir ey onu avucunun i癟ine al覺yordu. Anna Sergeyevna ile konutuu s覺rada "​romantik"​ kokan her eye kar覺 gene eskisi gibi t羹mden hakaret sa癟覺yor, ama yaln覺z kal覺nca, i癟inde romantik bir duygunun izlerini buluyordu tiksinerek. B繹yle zamanlarda ormana at覺yordu kendini, yoluna 癟覺kan dallar覺 k覺rarak, ona da kendine de al癟ak sesle bela okuyarak uzun ad覺mlarla dola覺yordu. Ya da ambarda saman y覺覺n覺na t覺rman覺p i癟ine g繹m羹l羹yor,​ inatla g繹zlerini kapay覺p uyumaya 癟al覺覺yordu,​ ama elbette bunu her zaman baaram覺yordu. Birden o g羹zel kollar覺n bir g羹n boynuna dolanaca覺n覺,​ o gururlu dudaklar覺n覺n onun 繹p羹lerine kar覺l覺k vereceini,​ o zevkli g繹zlerin sevgiyle, evet sevgiyle g繹zlerine bakaca覺n覺 d羹羹n羹yordu. O zaman ba覺 d繹n羹yordu,​ bu d羹le bir an kendinden ge癟iyordu, ta 繹fke dalgas覺 kabar覺p kedine gelinceye kadar. B羹t羹n o 癟eitli "​utan癟 verici"​ d羹羹ncelere kendisini kapt覺rm覺 olduunu g繹r羹yordu,​ sanki eytan eleniyordu onunla. Ara s覺ra ona, Bayan Odintsov da deiti gibi geliyordu, y羹z羹n羹n anlam覺nda 繹zel bir eyin belirtileri vard覺 sanki, belki... Ama oraya var覺nca aya覺n覺 yere vuruyor, ya da dilerini s覺k覺yor, kendi kendini yumrukluyordu. \\
 +Bazarov pek de yan覺lm覺yordu. O da Bayan Odintsov'​un ruhunu etkilemi, ilgisini 癟ekmiti. Kad覺n 癟ok d羹羹n羹yordu onu. Bazarov yokken onu aram覺yordu,​ ama gelse diye sab覺rs覺zlan覺yordu ve g繹r羹n羹r g繹r羹nmez canlan覺yordu,​ mutluluk duyuyordu. Onunla tart覺maktan ve hatta Bazarov onu k覺zd覺rd覺覺,​ beenisini,​ s羹zme al覺kanl覺klar覺n覺 yerdii zaman bile onunla konumaktan holan覺yordu sanki, onu anlamak ve kendini 癟繹z羹mlemek istiyordu. Bazarov bir g羹n bah癟ede birlikte dola覺rken,​ birdenbire babas覺n覺n 癟iftliine gitmek 羹zere 癟ok yak覺nda ayr覺lmaya karar verdiini s繹yledi. Anna Sergeyevna bembeyaz oldu, y羹reine bir ey saplanm覺 gibi oldu. Bu ona 繹ylesine ac覺 vermiti ki, a覺r覺p kald覺, sonra da uzun bir s羹re bunun neden ileri geldiini d羹羹nd羹 durdu. Bazarov gitmek niyetini a癟覺klarken onu bu haberle s覺namay覺 d羹羹nmemiti,​ "​numarac覺"​ deildi hi癟. O sabah erken erken babas覺n覺n k璽hyas覺n覺 g繹rm羹t羹,​ 癟ocukluunda ona bakan Timofeyi癟'​i. Bu Timofeyi癟, yal覺l覺ktan zay覺flam覺,​ ak覺ll覺 bir adamca覺zd覺. Aarm覺 sar覺 sa癟lar覺, r羹zg璽rdan k覺zarm覺 y羹z羹, k覺s覺k k覺s覺k bakan g繹zlerinde yalarla, gri mavi 癟uhadan k覺sa ceketiyle, belinde deri bir kuak, aya覺nda uzun 癟izmelerle Bazarov'​un kar覺s覺na hi癟 beklenmedik bir anda 癟覺k覺vermiti. "​Merhaba dede, nas覺ls覺n?"​ diye ba覺rd覺 Bazarov. \\
 +"襤yi g羹nler Yevgeniy Vasilyi癟 efendim"​ dedi adamca覺z ve 繹ylesine sevin癟le g羹l羹msedi ki, y羹z羹 birden k覺r覺覺kl覺klar i癟inde kald覺. "Ne i癟in geldin? Beni g繹rmeye mi yoksa?"​ \\
 +"Valla deil efendim, nas覺l olur!" diye kekeledi Timofeyi癟. Evden 癟覺karken ald覺覺 kesin buyruu d羹羹nd羹. "​Beyefendinin ileri i癟in kasabaya iniyordum da, sizin burada olduunuzu duyunca, eh sapt覺k 繹yle yoldan, demek ki... Bir g繹relim dedim... Yo, hay覺r, sizi rahats覺z etmek asla... Yok efendim beyim."​ \\
 +"​Kasabaya inmiken mi urad覺m demek istiyorsun?"​ \\
 +Timofeyi癟 utand覺, s覺k覺ld覺 ve bir ey demedi. \\
 +"Babam nas覺l, iyi mi?" \\
 +"Evet efendim, hamd olsun" \\
 +"​Annem?"​ \\
 +"Arina Vlasyevna da 癟ok iyi, Allah'​a 羹k羹r!"​ "Beni bekliyorlar,​ deil mi?" Yal覺 adam ba覺n覺 yana edi. \\
 +"Ah efendim, bekliyorlar ya bekliyorlar. Annenize, baban覺za bakarken, insan覺n y羹rei s覺zl覺yor, y羹reinin i癟i s覺zl覺yor!"​ \\
 +"Peki, peki! Uzatma. Yak覺nda geleceim, s繹yle."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​