Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_54 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 54~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"​B覺rak覺n onu imdi"​ diye m覺r覺ldand覺. "Neden k繹ye yerletiinizi bir t羹rl羹 anlayamad覺覺m覺 s繹yl羹yordum."​ \\
 +"​Anlayam覺yorsunuz... Ama kendinizce bir a癟覺klama yolu da buluyorsunuz,​ deil mi?" "​Evet... 覺mar覺k, l羹kse, rahata d羹k羹n olman覺zdan,​ dahas覺 bo vermenizden hep bir yerde kalmay覺 yeliyorsunuz."​ Bayan Odintsov g羹ld羹 yine. \\
 +"​Kendini herhangi bir eye kapt覺racak yetenekte olmad覺覺ma inan覺yorsunuz,​ deil mi?" Bazarov kalar覺n覺n alt覺ndan bakt覺 ona. "​Meraktan olabilir; ama baka t羹rl羹s羹 deil."​ \\
 +"​Ger癟ekten mi? E, imdi anl覺yorum sizinle ni癟in anlat覺覺m覺z覺,​ siz t覺pk覺 benim gibisiniz."​ "​Anlat覺覺m覺z覺"​ diye yank覺land覺 Bazarov bouk bir sesle. "Evet. Ama unutmuum sizin gitmek istediinizi."​ \\
 +Bazarov kalkt覺. Lamba donuk bir 覺覺kla yan覺yordu, karanl覺k, g羹zel kokulu, sessiz odada, arada bir perde dalgalan覺yordu,​ gecenin ac覺 tazeliini ve gizemli f覺s覺lt覺lar覺n覺 i癟eriye b覺rakarak. Bayan Odintsov k覺p覺rdam覺yordu;​ fakat gizli bir heyecan yava yava avucu i癟ine al覺yordu onu... Bu heyecan Bazarov'​a da ge癟ti. Birden anlad覺 gen癟, g羹zel bir kad覺nla ba baa olduunu. "​Nereye gidiyorsunuz?"​ diye sordu Bayan Odintsov yava癟a. Bazarov, buna kar覺l覺k vermeden bir iskemleye oturdu. \\
 +"Demek siz beni yumuak, l羹kse d羹k羹n, 覺mar覺k biri say覺yorsunuz"​ diye s羹rd羹rd羹 s繹zlerini o sesle, g繹zleri pencerede. \\
 +"Oysa bildiime g繹re, 癟ok mutsuzum ben." \\
 +"Siz mi mutsuzsunuz?​ Neden? Bir tak覺m bo dedikodulara 繹nem veriyorsunuzdur herhalde."​ \\
 +Bayan Odintsov kalar覺n覺 癟att覺, Bazarov'​un onu yanl覺 anlamas覺 can覺n覺 s覺km覺t覺. "Bana b繹yle dedikodular dokunmaz Yevgeniy Vasilyi癟, gururum b覺rakmaz beni rahats覺z etme imkan覺n覺 onlara. Ben mutsuzum, 癟羹nk羹 yaama isteim, evkim yok. Kadife koltuuna g繹m羹lm羹 danteller i癟inde bir aristokrat覺n s繹zleri bunlar diye d羹羹n羹yorsunuz. Bir an i癟in yads覺mayay覺m sizin konfor dediiniz eyi sevdiimi, ama gene de b羹y羹k bir istek duymuyorum yaamak i癟in. Bu kar覺tl覺覺 nas覺l isterseniz 繹yle yorumlay覺n. Elbet b羹t羹n bunlar birtak覺m romantik sap覺tmalard覺r sizin g繹z羹n羹zde."​ Bazarov ba覺n覺 sallad覺: \\
 +"​Sal覺kl覺,​ zengin ve ba覺ms覺zs覺n覺z... Daha ne istiyorsunuz?​ 襤stediiniz nedir?"​ "Ne mi istiyorum?"​ dedi Bayan Odintsov ve g繹羹s ge癟irdi. "​Kendimi yorgun ve yal覺 buluyorum; uzun, 癟ok uzun yaam覺覺m gibi geliyor bana. Evet, yal覺y覺m"​ diyerek ekledi, al覺n覺n ucunun 癟覺plak kollar覺n覺n 羹st羹ne hafif癟e 癟ekerek. G繹zleri Bazarov'​un g繹zleriyle kar覺lat覺 ve k覺zard覺 hafif癟e. "​Arkamda 繹yle 癟ok an覺 b覺rakt覺m ki, Petersburglu g羹nlerim, zenginlik, sonra yoksulluk, babam覺n 繹l羹m羹, evlenmem... B繹yle bir y覺覺n an覺 ve 癟ok az bir hat覺rlama istei. Sonra 繹n羹mde, ileride uzun, upuzun bir yol, ama癟s覺z... Bu yolda y羹r羹mek isteim yok." \\
 +"Bunca umut k覺r覺kl覺覺na m覺 urad覺n覺z?"​diye sordu Bazarov. \\
 +"​Hay覺r"​ diye kar覺l覺k verdi Bayan Ordintsov d羹羹nceli d羹羹nceli. "Ama benim g繹nl羹m kanmad覺, doymad覺, san覺r覺m bir eye ger癟ekten balansayd覺m..."​ \\
 +"Siz sevmek istiyorsunuz"​ diye onun s繹z羹n羹 kesti Bazarov, "Fakat sevemiyorsunuz. 襤te mutsuzluunuzun sebebi de bu." \\
 +Bayan Odintsov, al覺n覺 omuzlar覺nda yakalayarak;​ "Sevme yeteneim mi yok?" diye m覺r覺ldand覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​