Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_55 [2015/11/07 15:02]
metecuma
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_55 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 55~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Belki de. Yaln覺z bunu mutsuzluk saymakla yan覺ld覺m. Tam tersine, as覺l ba覺na b繹yle bir i gelen insana daha ac覺n覺r."​ "Hangi ii s繹yl羹yorsunuz?"​ "​A覺k olmak."​ \\
 +"​B繹yle olduunu nereden biliyorsunuz?"​ \\
 +"​Kula覺ma gelenlerden"​ dedi Bazarov k覺zg覺nca. 襤癟inden de, "cilve yap覺yorsun sen" diye ge癟irdi. "​Can覺n s覺k覺l覺yor,​ kendine i arad覺覺n i癟in benimle eleniyorsun oysa sen." Ve ger癟ekten y羹rei 癟atlayacakm覺 gibi oldu. \\
 +ne doru eilip iskemlesinin p羹sk羹lleriyle oynayarak, "​Sonra,​ 癟ok ey bekliyorsunuz belki de, olur ya," dedi. \\
 +"Belki de 繹yleyim. Ya hep, ya hi癟 olmal覺. Cana can. Ben sana yaam覺m覺 veriyorsam, sen de yaam覺n覺 vereceksin bana. Piman olmak, vazge癟mek yok. B繹yle olmazsa, hi癟bir ey olmas覺n daha iyi." \\
 +"​Dorusu"​ dedi Bazarov, "ok yerinde eyler bunlar. at覺覺m u ki, bug羹ne kadar nas覺l oldu da bulamad覺n覺z arad覺覺n覺z覺?"​ \\
 +"Yoksa siz, insan覺n, ne olursa olsun kendini t羹mden vermesi kolay m覺d覺r san覺yorsunuz?"​ "​襤nsan nas覺l olur da, kendine deer vermez? Eer benim bir deerim yoksa, balanmam覺 kim istesin?"​ \\
 +"O benim iim deildir; bakas覺 bulacakt覺r benim deerimi. As覺l 繹nemli olan kendini vermesini bilmektir."​ \\
 +Bayan Odintsov 繹ne doru eildi: \\
 +"Sanki denenmi gibi konuuyorsunuz"​ dedi. \\
 +"Yo, laf ite, bo laflar 癟覺k覺yor insan覺n az覺ndan konuurken. Biliyorsunuz ki, b羹t羹n bunlar benim konumun d覺覺nda kal覺r."​ \\
 +"Peki, siz kedinizi olduu gibi verebilir misiniz?"​ \\
 +"​Bilmiyorum. v羹nmek istemem."​ \\
 +Bayan Odintsov bir ey demedi ve Bazarov sustu, salondan piyano sesleri geliyordu. \\
 +"Katya bu saatlere kadar nas覺l oldu da piyano 癟al覺yor?"​ dedi Bayan Odintsov. Bazarov kalkt覺. \\
 +"Evet, 癟ok ge癟 oldu, sizin yatma saatiniz."​ \\
 +"Durun bir dakika. Neden acele ediyorsunuz?​.. Size bir ey s繹yleyecektim."​ "​Nedir?"​ \\
 +Bayan Odintsov, "Durun biraz" diye f覺s覺ldad覺. G繹zlerini Bazarov'​a dikmiti, onu dikkatle inceliyor gibiydi. \\
 +Bazarov odada biraz doland覺, sonra gelip onun 繹n羹nde durdu ve aceleyle "​Allaha覺smarlad覺k"​ dedi, elini 繹yle bir s覺kt覺 ki, kad覺n neredeyse ba覺racakt覺 ve 癟覺k覺p gitti. Bayan Odintsov, ezilen parmaklar覺n覺 dudaklar覺na g繹t羹rd羹, hohlad覺 羹stlerine. Sonra birden koltuundan kalkt覺, kap覺ya doru h覺zla y羹r羹d羹. Sanki Bazarov'​u geri 癟a覺rmaya niyet etmi gibiydi... Bir hizmet癟i girdi i癟eri, 羹zerinde s羹rahi bulunan g羹m羹 bir tepsi vard覺 elinde. Bayan Odintsov duraklad覺 biran, hizmet癟iye 癟ekilmesini s繹yledi, kendisi oturdu yine, derin derin d羹羹ncelere dald覺. Sa癟lar覺 癟繹z羹ld羹,​ omuzlar覺na kara bir halka d羹t羹. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​