Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_58 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 58~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"​Nas覺l isterseniz"​ diye s羹rd羹rd羹 s繹zlerini, "Ama h璽l璽 bana 繹yle geliyor ki, tan覺mam覺z hi癟 de bouna deil, iyi dost olabiliriz. 襤nan覺yorum ki, ben... Nas覺l s繹yleyeyim... Sizin bu kapal覺l覺覺n覺z覺,​ bu saklanman覺z er ge癟 kalkacak."​ \\
 +"Demek kendimi saklad覺覺m覺... Nas覺l demitiniz?​ Kapal覺 olduumu g繹rd羹n羹z,​ 繹yle mi?" "​Evet."​ \\
 +Bazarov kalkt覺, pencereye gitti. \\
 +"Bunun sebebini 繹renmek istiyorsunuz demek, 繹yle mi? 襤癟imde ne olup bittiini bilmek istiyorsunuz?"​ \\
 +Bayan Odintsov, o zamana dein duymad覺覺 bir korku ile, "​Evet"​ dedi. \\
 +"​S繹ylersem dar覺lmayacak mas覺n覺z?"​ \\
 +"​Hay覺r"​ \\
 +"​Hay覺r m覺?" Bazarov ayakta, kad覺na arkas覺 d繹nm羹 durumdayd覺. "​S繹yleyeyim 繹yleyse, sizi budalaca, delice seviyorum... 襤te beni a癟覺lmaya zorlad覺n覺z sonunda."​ Bayan Odintsov, ellerini 繹n羹ne uzatt覺, Bazarov aln覺n覺 pencereye dayam覺t覺. G羹癟l羹kle soluk al覺yordu; b羹t羹n v羹cudu titriyordu. Ama gen癟 olman覺n 羹rkekliinden gelen bir titreme deildi bu. 襤lk a癟覺lman覺n tatl覺 korkusu da deildi onu saran. 襤癟inde 癟覺rp覺nan tutkuydu bu, ezici ve yak覺c覺... fkeye benzeyen, belki de 繹fkeyle ilikisi olan tutku... Bayan Odintsov korku i癟indeydi, hem de ac覺yordu ona. \\
 +"​Yevgeviy Vasilyi癟"​ diye m覺r覺ldand覺,​ elinde olmadan bir sevecenlik t覺nlad覺 sesinde. Bayan Odintsov, Bazarov'​un der demez onu sarmas覺ndan kendini kurtaramad覺,​ fakat bir an sonra odan覺n bir k繹esine ka癟覺p Bazarov'​a korkuyla bakmaya balad覺. "​Yanl覺 anlad覺n覺z beni" diye f覺s覺ldad覺,​ telal覺 bir korku ile. Bir ad覺m daha atsa ba覺rabilirdi sanki. Bazarov dudaklar覺n覺 覺s覺rd覺 ve odadan 癟覺kt覺. \\
 +Yar覺m saat sonra bir hizmet癟i Anna Sergeyevna'​ya Bazarov'​dan bir ka覺t getirdi. Ka覺tta bir sat覺rl覺k bir yaz覺 vard覺: "​Bug羹n m羹 gideyim, yoksa yar覺na kadar kalabilir miyim?"​ "Neden gidecekmisiniz?​ Sizi anlamam覺覺m,​ siz de beni anlamad覺n覺z"​ diye yazd覺 kar覺l覺覺nda Anna, bir yandan da, "Ben kendimi de anlamad覺m"​ diye d羹羹n羹yordu. Kad覺n ta yemek zaman覺na kadar ortada g繹r羹nmedi. Saatlerce dolat覺 durdu odas覺nda aa覺 yukar覺, ellerini arkas覺na kavuturmu,​ ara s覺ra pencererin 繹n羹nde duruyor ya da aynaya bak覺yordu, mendiliyle boynunu ovuturuyordu yava癟a. Sanki boyunda h璽l璽 yanan bir yer varm覺 gibi geliyordu ona. Beni ne itti onu "​zorlamaya",​ Bazarov'​un dedii gibi, benimle a癟覺k konumaya diye sorup duruyordu kendi kendine. Hi癟bir eyden kukulanmam覺 m覺yd覺 ger癟ekten?​.. "Ben su癟lu muyum" dedi y羹ksek sesle, "Ama kestiremezdim b繹yle olaca覺n覺."​ Olan覺 biteni g繹zden ge癟iriyor ve Bazarov'​un ona doru at覺ld覺覺nda,​ y羹z羹nde belirmi olan nerdeyse hayvansal g繹r羹n羹m羹 d羹羹n羹p k覺zar覺yordu. \\
 +Birden, "Yoksa ey?" diye s繹ylenerek duraklad覺, kak羹llerini arkaya att覺. Kendini aynada g繹rm羹t羹;​ arkaya eik ba覺n覺n, yar覺 kapal覺 g繹zlerindeki gizemli g羹l羹msemenin,​ aralanm覺 dudaklar覺n覺n g繹r羹nt羹s羹,​ utan癟 duyduu bir eyi anlat覺verdi sanki bir anda ona. "​Olamaz"​ diye karar verdi sonunda. "Allah bilir, bu bizi nereye s羹r羹kler, akaya gelir yan覺 yok bunun. D羹nyada en iyisi sessizce yaamakt覺r."​ \\
 +Ba覺 繹yle derde girmemiti t羹mden; ama 羹z羹nt羹 duydu ve bir ara nedenini aramadan alad覺... Hele sald覺r覺ya urad覺覺ndan hi癟 deil bu. Kendisini hakarete uram覺 bulmuyordu, tersine, bir su癟luluk duygusu vard覺 i癟inde. Belli belirsiz heyecanlar覺n bask覺s覺 alt覺nda bir s覺n覺ra s羹r羹klenmi,​ onun ard覺nda da ne olduunu g繹rmeye zorlam覺t覺 kendini. Ve orada bir u癟urum bile deil de sadece bir boluk g繹rm羹t羹,​ bi癟imlenmemi bir kaos. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​