Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_59 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 59~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +B羹t羹n ba覺ms覺zl覺覺na ve geleneklerden 繹zg羹r olmas覺na kar覺 Bayan Odintsov, yemek odas覺na girdiinde a癟覺k癟a huzursuzluk i癟indeydi. Ama sofra iyi ge癟ti. Porf覺riy Platonyi癟 geldi ve 癟eitli f覺kralar anlatt覺. Kasabadan yeni d繹nm羹t羹 daha. Baka haberler aras覺nda, Vali Bourdalou'​nun,​ 繹zel ilerde 癟al覺t覺rd覺覺 sekreterlerine,​ acele olarak atla bir yere g繹nderdii zaman mahmuz takmalar覺n覺 buyurduunu da anlatt覺. Arkadiy al癟ak sesle Katya ile konuuyor ve prensesi nezaketle idare ediyordu. Bazarov somurtkan ve inat癟覺 bir suskunluk tutturmutu. Bayan Odintsov onun sert ve as覺k y羹z羹ne, ka癟amak deil, dosdoru bakt覺 birka癟 kez. Delikanl覺 繹n羹ne bak覺yordu, y羹z羹n羹n b羹t羹n 癟izgilerinde kibirli bir kararl覺l覺k okunuyordu; kad覺n, "​hay覺r... hay覺r... hay覺r..."​ diye d羹羹nd羹. Yemekten sonra Bayan Odintsov, dostlar覺 ile bah癟eye 癟覺kt覺 ve Bazarov'​un kendisiyle konumak istediini g繹rerek bir yana doru 羹癟 be ad覺m y羹r羹d羹 ve durdu. Bazarov yan覺na geldi ama gene de g繹zlerini kald覺rmadan kuru bir sesle dedi ki: \\
 +"​Sizden 繹z羹r dilemeliyim,​ Anna Sergeyevna. Bana 癟ok k覺zm覺 olacaks覺n覺z."​ "​Hay覺r,​ size k覺zg覺n deilim, Yevgeniy Vasilyi癟, ama 羹zg羹n羹m."​ \\
 +"​襤te bu daha k繹t羹. Ne olursa olsun, yeterince cezaland覺r覺ld覺m ben. Ne budalaca bir durumda olduumu yans覺tmayaca覺n覺za inan覺yorum. Bana "​Ni癟in gidecekmisiniz"​ diye yazd覺n覺z. Ama kalamam, kalmak da istemem. Yar覺n gitmi olaca覺m."​ "​Yevgeniy Vasilyi癟, neden?​.."​ "Neden mi gidiyorum?"​ "​Hay覺r,​ onu demek istemedim."​ \\
 +"​Akacak kan damarda durmaz Anna Sergeyevna, er ge癟 olacakt覺 bu. Bu y羹zden de gitmem gerekiyor; ben ancak bir tek artla kalabilirim burada, ama o da olmaz. 羹nk羹 beni sevmiyorsunuz,​ k羹stahl覺覺m覺 ba覺lay覺n,​ sevmeyeceksiniz de, deil mi?" Bazarov'​un g繹zleri, kara kalar覺n覺n alt覺nda parlad覺 bir an. Anna kar覺l覺k vermedi ona. "Bu adamdan korkuyorum"​ diye ge癟irdi i癟inden. Sanki onun ne d羹羹nd羹羹n羹 sezmi gibi, "E, Allaha覺smarlad覺k"​ diye m覺r覺ldand覺 Bazarov. Anna Sergeyevna, a覺r a覺r y羹r羹d羹 onun arkas覺ndan ve Katya'​y覺 癟a覺r覺p koluna girdi. O g羹n b羹t羹n g羹n 繹lenden sonra da Katya'​y覺 ay覺rmad覺 yan覺ndan. Ka覺t oyununa kat覺lmad覺,​ arada s覺rada g羹ld羹 kendi kendine, s覺kk覺n ve soluk y羹z羹 ile bu g羹l羹 癟ok garip ka癟覺yordu. Arkadiy iin i癟inden 癟覺kam覺yordu,​ gen癟lerin yapt覺覺 gibi g繹zl羹yordu onu, ne oluyor diye a覺yordu. Bazarov odas覺na kapanm覺t覺 ama bir ara 癟覺k覺p geldi. Anna Sergeyevna ona tatl覺 birka癟 s繹z s繹ylemek istiyordu, ama yan覺na yaklamak i癟in ne yapmak gerektiini bulam覺yordu... Beklenmedik bir olay kurtard覺 bu durumu. Kilerciba覺 Sitnikov'​un geldiini haber verdi. 襤lerici gen癟 癟繹mezin odaya u癟ar gibi dal覺覺n覺 anlatmakta s繹zc羹kler yetersiz kal覺r. 繹yle b繹yle tan覺d覺覺 ve onu hi癟 癟a覺rmam覺 olan bir han覺m覺n k繹ydeki evini, orada 繹ylesine ak覺ll覺 ve yak覺n iki dostunun bulunduunu 繹renir 繹renmez kendisine 繹zg羹 sayg覺s覺zl覺kla ziyarete karar vermiti. Kendisinin Evdoksiya Kukina taraf覺ndan,​ Anna Sergeyevna'​n覺n halini hat覺r覺n覺 sormak i癟in g繹nderildi,​ Arkadiy Nikolayevi癟'​in de her zaman ona 癟ok y羹ksek 繹vg羹lerle s繹z ettii yolunda sa癟ma sapan bir eyler m覺r覺ldand覺... S繹zlerinin buras覺nda kekeledi ve 繹ylesine a覺rd覺 ki, apkas覺n覺n 羹st羹ne oturdu. Ama, 繹yleyken, kimse kendisini kap覺 d覺ar覺 etmedii, hatta Anna Sergeyevna onu teyzesine ve k覺z kardeine tan覺tt覺覺 i癟in, 癟ok ge癟meden toparland覺 ve durmadan konumaya balad覺. \\
 +Basmakal覺p laflar 癟ou zaman yararl覺 bir sonu癟 dourur; gerginlii azalt覺r, heyecanlar覺 yumuat覺r. Sitnikov'​un gelmesiyle her ey biraz anlams覺zlat覺,​ daha bo, daha basit oldu. Hatta herkes akam yemeini daha itahla yemekten holand覺 ve odalar覺na her zamankinden yar覺m saat daha erken 癟ekildi. Arkadiy yata覺na uzanm覺t覺,​ yatmak 羹zere soyunmu olan Bazarov'​a:​ \\
 +"Hani bana demitin ki, 'Neden 繹yle 羹z羹nt羹l羹s羹n?'​ Duas覺n覺 yeni bitirmi dindar gibisin. imdi ben sana s繹yleyebilirim o s繹z羹."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​