Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_61 [2015/07/28 18:25]
127.0.0.1 external edit
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_61 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 61~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Akam buyruuna verilen ua覺, yan覺nda getirdii 癟ama覺rlar覺n 癟okluu ile a覺rm覺t覺,​ imdi arkadalar覺 birdenbire onu b覺rak覺p gidiyorlard覺. K覺sa ad覺mlarla bir iki gitti geldi, korunun ucunda yakalanm覺 bir tavan gibi... Ve birdenbire, neredeyse korku i癟inde, alar gibi, kendisinin de gitmek niyetinde olduunu s繹yledi. Bayan Odintsov tutmaya kalkmad覺 onu. \\
 +"ok rahat bir arabam var" dedi talihsiz 癟ocuk Arkadiy'​ye d繹nerek. "Ben sizi arabama alabilirim. Yevgeniy Vasilyi癟 de sizin faytona biner. B繹yle daha iyi olur." "Ama sizin yolunuz baka, bizim k繹ye uzak d羹er."​ \\
 +"​Zarar覺 yok, bir ey 癟覺kmaz. Vaktim bol benim, sonra da o tarafta bir iim var." "​Al覺veri mi?" diye sordu Arkadiy aa覺larca. \\
 +Ama Sitnikov 繹ylesine y覺k覺lm覺 bir durumdayd覺 ki, her zaman yapt覺覺 gibi g羹lemedi. "​襤nan覺n arabam 癟ok rahatt覺r"​ diye m覺r覺ldand覺. "​Herkese yer var." "​zmeyin Bay Sitnikov'​u reddederek"​ dedi Anna Sergeyevna. Arkadiy gen癟 kad覺na bakt覺 ve ba覺n覺 繹n羹ne edi, anlaml覺 anlaml覺. \\
 +Konuklar kahvalt覺dan sonra gittiler. Bazarov'​a g羹le g羹le derken Bayan Odintsov elini uzatt覺 ona ve "Gene g繹r羹eceiz,​ deil mi?" diye sordu. "Siz isterseniz"​ diye kar覺l覺k verdi Bazarov. "Demek g繹r羹eceiz."​ \\
 +nden Arkadiy indi ve Sitnikov'​un arabas覺na yerleti. Kilerciba覺 sayg覺yla yard覺m etti ona; herifi d繹vse ya da alasa 癟ok rahat edecekti. Bazarov faytona bindi. \\
 +Hohlovskiy'​e gelince Aarkadiy, posta han覺n覺 ileten Fiodr'​un arabaya baka atlar komas覺n覺 bekledi. Sonra faytona doru giderek, eskisi gibi g羹ler y羹zle, "Beni de al Yevgeniy, size gelmek istiyorum"​ dedi Bazarov'​a. "​Atla"​ diye homurdand覺 Bazarov dilerinin aras覺ndan. \\
 +Arabas覺n覺n 癟evresinde neeli neeli 覺sl覺k 癟alarak dolaan Sitnikov, bu s繹zleri duyup, Arkadiy'​nin sakin sakin eyalar覺n覺 alarak Bazanov'​un yan覺na oturduunu ve eski yol arkada覺na eilerek selam verdiini, arabac覺ya "​ek!"​ diye ba覺rd覺覺n覺 g繹r羹nce az覺 bir kar覺 a癟覺k, aakald覺. Fayton yola koyuldu ve 癟ar癟abuk g繹zden kayboldu. \\
 +a覺rm覺 olan Sitnikov, arabac覺s覺na bakt覺, fakat beriki k覺rbac覺 ile d覺taki at覺n kuyruuna hafif hafif vurarak oynuyordu. Sonra Sitnikov da atlad覺 arabas覺na, oradan ge癟en iki k繹yl羹ye, "​apkalar覺n覺z覺 giyin aptallar!"​ diye ba覺rarak kente doru yola koyuldu. Kente ge癟 vard覺 ve ertesi g羹n Bayan Kukin'​e gitti, iki "​terbiyesiz,​ kibirli, bilgisiz"​ adama att覺 tuttu. \\
 +Faytona Bazarov'​un yan覺na oturunca Arkadiy, arkada覺n覺n elini dost癟a s覺kt覺 ve uzun bir s羹re konumad覺. Bazarov, hem o el s覺k覺覺, hem de bu susuu anlam覺 ve deerlendirmi gibiydi. Gece hi癟 uyumam覺t覺,​ sigara i癟memiti,​ birka癟 g羹nden beri de neredeyse bir ey yememiti. G繹zlerinin 羹st羹ne kadar indirdii apkas覺n覺n alt覺nda sert ve k覺zg覺nd覺 y羹z羹. "E, kardeim"​ dedi sonunda, "Bir sigara ver. Ha, baksana, dilim pasl覺 m覺?" "Evet, pasl覺"​ dedi Arkadiy. \\
 +"​Anlam覺t覺m... Sigara ac覺 geldi. Bozuk 癟al覺yoruz."​ "Sen ger癟ekten son g羹nlerde 癟ok deitin"​ dedi Arkadiy. \\
 +"​Ald覺rma! D羹zeliriz. Can覺m覺 s覺kan bir ey var... Annem meraklan覺r. G繹bek yapmam覺san,​ g羹nde bir d羹zine yemek yemezsen, kendini 羹zer bitirir. Babamsa 繹yle deildir: D羹nyan覺n ka癟 bucak olduunu anlam覺, g繹rm羹 ge癟irmi bir adamd覺r! Yo, i癟emiyorum bunu" diye ekledi ve elindeki sigaray覺 tozlu yola f覺rlatt覺 att覺. \\
 +"Senin eve alt覺 mil bir ey olmal覺, deil mi?" diye sordu Arkadiy. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​