Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_67 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 67~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +S覺ra re癟ele gelince, tatl覺y覺 hi癟 sevmeyen Arkadiy, ay覺p olmas覺n diye, yeni yap覺lm覺 d繹rt 癟eit re癟elden tatt覺... 羹nk羹 Bazarov hi癟birinden almayaca覺n覺 kesin olarak s繹ylemi ve der demez de sigaras覺n覺 yakm覺t覺. Daha sonra sofraya 癟ay, kaymak, tereya覺 ve 癟繹rek geldi. Bunlar yenilip i癟ilince Vasiliy 襤vanyi癟, akam覺n g羹zelliini ka癟覺rmamak i癟in herkesi bah癟eye g繹t羹rd羹. Bir s覺ran覺n yan覺ndan ge癟erken Arkadiy'​e f覺s覺ldad覺;​ "​襤te benim oturup g羹nein bat覺覺n覺 seyrederken d羹羹ncelere dalmay覺 sevdiim yer buras覺d覺r. Benim gibi d羹nyadan elini eteini 癟ekmi bir adama yak覺an覺 da budur. uraya birka癟 aa癟 diktim, Horatius'​un sevdii aa癟lardan."​ "Ne aac覺 onlar?"​ diye sordu Bazarov, kulak kabartarak. "Ne... Akasya elbet."​ Bazarov esnemeye balad覺. \\
 +"Bizim konuklar覺n,​ san覺r覺m uyuma zaman覺 geldi" dedi Vasiliy 襤vanyi癟. \\
 +"Yatma zaman覺 geldi demek istiyorsun"​ dedi Bazarov, "ok yerinde bir d羹羹nce. Ger癟ekten, tam saati."​ \\
 +Annesini, iyi geceler dilerken aln覺ndan 繹pt羹, annesi de ona sar覺ld覺. Vasiliy 襤vanyi癟, Arkadiy'​yi odas覺na g繹t羹rd羹 ve ona "Benim bu mutlu yata tatm覺 olduum huzur dolu dinlenmeyi tatman覺z覺 dilerim"​ dedi. Ger癟ekten de Arkadiy, hamam覺n 繹n羹ndeki odada 癟ok rahat bir uyku 癟ekti. 襤癟erisi nane kokuyordu ve soban覺n arkas覺nda iki c覺rc覺r b繹cei birbiriyle yar覺覺r gibi, uyku getirici bir sesle 繹t羹p duruyorlar. \\
 +Arkadiy'​den ayr覺ld覺ktan sonra Vasiliy 襤vanyi癟 癟al覺ma odas覺na gitti, divan覺n 羹zerine, olunun ayak ucuna oturdu. Onunla laf etmeyi d繹rt g繹zle bekledi, ama Bazarov uykusu geldiini s繹yleyerek hemen savd覺 onu ba覺ndan, ama sabaha dek uyumad覺. G繹zlerini adamak覺ll覺 a癟arak karl覺a bakt覺 durdu k覺zg覺n k覺zg覺n. ocukluk an覺lar覺 deildi onu bast覺ran, son kez ba覺na gelenlerin ac覺 izlenimlerinden kurtulamam覺t覺 daha. \\
 +Annesine gelince, ta y羹reinden dualar etti kad覺n 繹nce, sonra da Anf覺uska,​ han覺m覺n覺n kar覺s覺nda ta gibi duruyor, tek g繹z羹n羹 ona dikmi k羹癟羹k beyle ilgili an覺lar覺n覺 ve g繹zlemlerini gizemli bir f覺s覺lt覺 ile anlat覺yordu. Yal覺 han覺m覺n覺n mutluluktan,​ t羹t羹n duman覺ndan ba覺 d繹n羹yordu;​ kocas覺 onunla konumaya kalkt覺 ama tad覺 yok diye vazge癟ti. \\
 +Arina Vlasyevna, tam bir eski tip Rus han覺mefendi siydi. Hani iki y羹z y覺l 繹nce gelmeliydi d羹nyaya, Muskoni zaman覺nda. ok sof羹 ve duyguluydu; 羹f羹r羹e,​ b羹y羹ye, d羹lere, akla gelebilecek her 癟eit fala inan覺rd覺; yar覺 deli ermilere, ev perilerine, k繹t羹 rastlant覺lara,​ kem g繹ze, kocakar覺 ila癟lar覺na,​ hafta ba覺 perhizlerine,​ yak覺nda d羹nyan覺n sonunun geleceine inan覺rd覺. Paskalya gecesi alay覺nda ta覺nan mumlar s繹nmezse o y覺l karabuday 羹r羹n羹n iyi olaca覺n覺,​ insan g繹z羹 deerse mantar覺n b羹y羹meyeceine inan覺rd覺; fareden, karay覺landan,​ kurbaadan,​ ser癟eden, s羹l羹kten, g繹k g羹r羹lt羹s羹nden,​ souk sudan, esintiden, atlardan, ke癟ilerden,​ k覺z覺l sa癟l覺 insanlardan ve kar kedilerden korkard覺. C覺rc覺r b繹ceklerini,​ k繹pekleri murdar sayard覺; dana eti, g羹vencin, 襤stakoz, peynir, kukonmaz, yerelmas覺, tavan, karpuz yemezdi. 羹nk羹 kapuz Hazreti Yahya'​n覺n ba覺 demekti onun i癟in; istiridyenin laf覺 bile tiksindirirdi onu. Yemei severdi ama perhiz tutard覺; g羹nde on saat uyurdu ama kocas覺n覺n 癟ok ba覺 ar覺d覺 m覺 yatmazd覺 bile. Aleksis ya da Ormandaki Kul羹be'​den baka tek kitap okumazd覺. Y覺lda bir ya da iki mektup yazard覺, ama ev han覺ml覺覺nda uzmand覺. Re癟el, tatl覺 gibi konularda bilmedii yoktu, ama elini hi癟bir eye s羹rmezdi. Genellikle koltuundan kalkmak istemezdi hi癟. Arina Vlasyevna 癟ok iyi y羹rekliydi ve kendine g繹re hi癟 de budala deildi. D羹nyada iki 癟eit insan vard覺 onca, soylularla basit halk. Soylular buyururdu, 繹tekilerin g繹revleri ise buyruklar覺 yerine getirmekti... Bu y羹zden de k繹lece davran覺lara,​ dalkavukluklara kar覺 tiksinti duymazd覺, ama adamlar覺na hep nazik ve anlay覺l覺 davran覺r, hi癟bir dilenciyi eli bo g繹ndermezdi,​ dedikodu ettii zaman kimseyi su癟lamazd覺 hi癟. Gen癟liinde 癟ok g羹zeldi, klavsen 癟alard覺, biraz da Frans覺zca konuurdu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​