Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_75 [2015/11/10 15:09]
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_75 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 75~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Hi癟 deil"​ diye kar覺l覺k verdi Arkadiy. \\
 +Vasiliy 襤vanyi癟 oflaya poflaya saman y覺覺n覺n 羹st羹ne b覺rakt覺 kendini. \\
 +"u oturduunuz yer, aziz baylar覺m"​ diye balad覺 s繹ze, "Bana askerlikteki 癟ad覺rl覺 ordug璽h g羹nlerini hat覺rlat覺yor. Sahra hastanesi hep b繹yle bir saman y覺覺n覺n覺n ay覺na konard覺, bundan 繹t羹r羹 de 羹krederdik. G繹羹s ge癟irdi. "​Ba覺mdan ge癟meyen kalmad覺 o g羹nlerde. imdi durun da size s繹zgelii Basarabya'​da patlak veren salg覺ndan merakl覺 bir olay anlatay覺m."​ \\
 +"Sana Vladimir nian覺n覺 kazand覺ran olay m覺?" diye s繹z羹n羹 kesti Bazarov, "​Biliyoruz,​ biliyoruz... Sahi, sen neden takm覺yorsun o nian覺?"​ \\
 +"Neden mi? S繹yledim ya, geleneklere bal覺 deilimdir ben" diye m覺r覺ldand覺 Vasiliy 襤vanyi癟. Halbuki ceketindeki k覺rm覺z覺 kurdeleyi s繹kmelerini bir akam 繹nce s繹ylemiti. Salg覺nla ilgili hikayeyi anlatmaya balad覺. "A, uyumu!"​ diye f覺s覺ldad覺 Arkadiy'​e birden. Yevgeniy'​i g繹sterip sevgi ile g繹z k覺rparak. "​Yevgeniy,​ kalk!" diye ekledi y羹ksek sesle. "​Gidelim de yemek..."​ \\
 +iman, g繹sterili,​ s覺k sa癟lar覺 iyice taranm覺, mor c羹bbesinin 羹st羹ne ilemeli bir kuak balam覺 olan Aleksey Baba'​n覺n 癟ok zeki, haz覺rcevap bir adam olduu anla覺l覺yordu. nce o uzatt覺 elini Arkadiy ile Bazarov'​a daha kar覺la覺r kar覺lamaz,​ kutsamas覺n覺 istemeyeceklerini 繹nceden anlam覺 gibi ve genellikle rahat davrand覺, 癟ekmedi kendini. B繹yle hem k羹癟羹lmedi,​ hem de bakalar覺n覺 k覺rmam覺 oldu. S繹z aras覺nda papaz okulunda 繹rendii Latince ile alay etti, piskoposunu savundu, iki kadeh arap i癟ti, ama 羹癟羹nc羹s羹n羹 geri 癟evirdi. Arkadiy'​nin yaprak sigaras覺n覺 kabul etti, fakat i癟medi; evine g繹t羹receini s繹yledi. Yaln覺z hi癟 de ho olmayan bir hali vard覺, ikide bir elini a覺r a覺r ve dikkatle kald覺r覺p y羹z羹ne konan sinekleri yakal覺yor, arada bir de eziyordu. \\
 +Oyun masas覺na memnuniyetle oturdu ve sonunda Bazarov'​dan iki bu癟uk ruble ka覺t para kazand覺. Arina Vlasyevna'​n覺n evinde g羹m羹 para hesab覺 kimsenin akl覺ndan ge癟mezdi... Arina Vlasyevna olunun yan覺nda oturuyordu. Daha 繹nce olduu gibi, yana覺n覺 yine o ufac覺k yumruuna dayam覺t覺. Ancak aza at覺lacak taze bir ey getirmelerini buyurmak i癟in yerinden kalk覺yordu. Olunu okamaktan korkuyordu, 癟羹nk羹 Bazarov ona bu cesareti vermiyor, okay覺lar覺na yol a癟acak bir ey yapm覺yordu. Ayr覺ca Vasiliy 襤vanyi癟 de kar覺s覺na, olunu "​rahats覺z"​ etmemesini 繹羹tlemiti. "​Gen癟ler b繹yle eylerden holanmazlar"​ deyip durmutu. Fakat Arina Vlasyevna'​n覺n Bazarov'​dan ayr覺lmayan g繹zlerinde sevgiden, bal覺l覺ktan 癟ok fazla eyler okunuyordu. Bu g繹zlerinde 羹z羹nt羹 ve merakla kar覺覺k bir keder, bir 癟eit gizli sitem de vard覺. \\
 +Ama Bazarov, annesinin bu duygular覺n覺 inceleyecek durumda deildi, onunla 癟ok seyrek konuuyor, konutuu zaman da birtak覺m k覺sa sorular soruyordu. Bir ara "​uur"​ getirsin diye elini istedi onun; kad覺n yumuak k羹癟羹k elini olunun sert, geni avuncuna b覺rakt覺 yava癟a. "​E.."​ diye sordu az sonra, "​Yarar覺 oldu mu?" \\
 +"​Talihim daha k繹t羹ye gitti" diye kar覺l覺k verdi olu, ilgisiz bir g羹l羹mseyile. "Fazla at覺lgan oynuyor"​ dedi. Aleksey Baba, ac覺r gibi sakal覺n覺 okad覺. \\
 +Napolyon'​un kural覺 b繹yleydi, Aleksey Baba, "​Napolyon'​un kural覺"​ dedi Vasiliy 襤vanyi癟, bir as atarak. \\
 +"Ama bu onu Saint Helen adas覺na kadar g繹t羹rd羹"​ dedi Aleksey Baba ve asa koz 癟覺kard覺. Arina Vlasyevna, "Kara 羹z羹m suyu ister misin?"​ diye sordu oluna. Bazarov omuzlar覺n覺 silkti sadece. \\
 +"​Yo"​ dedi Arkadiy'​ye ertesi g羹n Bazarov. "Ben bu yerden gidiyorum. S覺k覺ld覺m,​ 癟al覺mak istiyorum ama burada 癟al覺am覺yorum. Gene size gideceim. B羹t羹n tak覺mlar覺m覺 orada b覺rakt覺m. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​