Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_78 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 78~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Bazarov 繹te yana bakt覺, "yle delilik olur mu?" diye m覺r覺ldand覺. \\
 +"​Delilik elbet, biliyorum"​ diye kar覺l覺k verdi Arkadiy. "Ama ne 癟覺kar? 襤lk kez olmuyor ya?" Bazarov kasketini g繹zlerine kadar indirdi. "​Nas覺l istersen?"​ dedi sonunda. "Sola d繹n" diye ba覺rd覺 Arkadiy. \\
 +Fayton, Nikolskoye'​ye doru y繹neldi. Ama delilik etmeye karar verdikten sonra iki arkada 繹ncekinden de derin bir sessizlie dald覺lar, hatta d羹ped羹z sinirliydiler. \\
 +Bayan Odintsov'​un evinin kap覺s覺nda k璽hyan覺n onlar覺 kar覺lay覺 bi癟imi bile, bir anl覺k esintiye uyup b繹yle birden gelivermelerinin doru ka癟mad覺覺n覺 anlatmaya yeterdi. A癟覺k癟as覺 beklenmiyorlard覺. \\
 +Oturma odas覺nda uzun bir s羹re salak salak beklediler. Sonunda Bayan Odintsov yanlar覺na geldi. Onlar覺 her zamanki nazik haliyle selamlad覺, ama bu kadar 癟abuk d繹n羹p gelmelerinden 繹t羹r羹 de ak覺nl覺k g繹sterdi; pek i癟ten olmayan davran覺lar覺ndan ve konumalar覺ndan anla覺l覺yordu ki, holanmam覺t覺 bu geliten. \\
 +襤ki arkada ise, ge癟erken urad覺klar覺n覺,​ d繹rt saat kadar sonra kente doru yollar覺na devam edeceklerini telala anlatmaya giritiler. \\
 +Anna Sergeyevna hafif bir ak覺nl覺kla yetindi, Arkadiy'​den babas覺na kendini hat覺rlatmas覺n覺 rica etti ve teyzesine haber sald覺. Prenses yar覺 uykulu bir durumda 癟覺kt覺 ortaya, bu hal onun buruuk yal覺 y羹z羹ne daha da 繹fkeli bir anlam veriyordu. \\
 +Katya'​y覺 da Anna Sergeyevna kadar, hatta ondan da 癟ok g繹rmek istediini anlad覺. \\
 +D繹rt saat havadan sudan konutular. Anna Sergeyevna dinledi, konutu ama g羹lmedi hi癟. \\
 +Ancak tam vedalama s覺ras覺nda eski dostluk duygusu canland覺 onda. \\
 +"​Bug羹n bir s覺k覺nt覺 geldi 羹st羹me"​ dedi, "Ama siz buna ald覺rmay覺n,​ gene gelin... 襤kiniz i癟in de s繹yl羹yorum. ok uzatmay覺n."​ \\
 +Arkadiy ile Bazarov bir ey s繹ylemeden eilip selamlad覺lar onu, arabaya oturdular ve art覺k bir daha hi癟bir yerde durmadan doru eve, Maryina'​ya 癟ektiler. Ertesi akam sa salim vard覺lar oraya. \\
 +Yol boyunca ne biri, ne 繹teki Bayan Odintsov'​un ad覺n覺 az覺na almad覺. Hele Bazarov hemen hi癟 konumad覺,​ 繹fkeli bir gerginlik i癟inde ba覺n覺 癟evirip d覺ar覺lara bakt覺. \\
 +Maryino'​da herkes sevindi onlar覺 g繹rmekten, olunun uzayan yokluundan Nikolay Petrovi癟 meraklanmaya balam覺t覺. Feni癟ka, g繹zleri parlayarak koa koa ona gelip, "​k羹癟羹k beylerin geldiini"​ bildirince ba覺rd覺 adam, divan覺n 羹st羹nde s覺癟ramaya,​ ayaklar覺n覺 sallamaya balad覺. Pavel Petrovi癟 bile, d繹nen yolcular覺n ellerini s覺karken 繹l癟羹l羹 bir sevin癟 g繹sterdi ve g羹l羹msemek l羹tfunda bulundu. Hep birden konumaya ve sorular sormaya balad覺lar. En 癟ok Arkadiy konuuyordu,​ hele yemekte... Yemek de gece yar覺s覺ndan sonraya dek s羹rd羹. Nikolay Petrovi癟, Moskova'​dan yeni getirttii porterden bir ka癟 ie a癟t覺rd覺 ve 繹ylesine h覺zla i癟meye balad覺 ki, yanaklar覺 k覺pk覺rm覺z覺 oldu; yar覺 癟ocuksu, yar覺 sinirli bir g羹lme tutturdu. Bu genel nee sofraya hizmet edenleri de sard覺. Dunyaa delirmi gibi kouup duruyor, boyuna kaplar覺 癟arp覺yordu;​ Piyotr ise, saat sabah覺n 羹癟羹n羹 bulduu halde gitar覺nda Kazak valsi 癟al覺yordu h璽l璽. Sakin havada tatl覺 ve kederli sesler yay覺l覺yordu;​ ama ayd覺n ua覺n b羹t羹n 癟abalar覺, birka癟 k覺sa balang覺癟 ezgisinden baka bir ey getirmiyordu. Doa onu, baka eylerden olduu gibi, m羹zik yeteneinden de mahrum b覺rakm覺t覺. O s覺rada Maryino'​da iler hi癟 de iyi gitmemiti. Zavall覺 Nikolay Petrovi癟 s覺k覺nt覺l覺 g羹nler ge癟iriyordu. Zorluk 癟iftlik ilerinin her g羹nk羹 g羹癟l羹kleri,​ o anlams覺z g羹癟l羹kleri artt覺k癟a art覺yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​