Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_79 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 79~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +G羹ndelik癟ilerden 癟ektii s覺k覺nt覺lar dayan覺lmaz bir duruma gelmiti. Kimi iine son verilmesini ya da 羹cretinin art覺r覺lmas覺n覺 istiyor, kimi pein ald覺覺 羹creti i癟 ederek 癟ekip gidiyordu. Atlar hastalan覺yordu;​ koum tak覺mlar覺 yang覺ndan 癟覺km覺癟as覺na hasar g繹r羹yordu,​ iler batan savma yap覺l覺yordu. Moskova'​dan getirilen harman makinesi, 癟ok a覺r olduu i癟in ie yaram覺yordu;​ 繹teki makine daha ilk kullan覺ta bozulmutu,​ g繹zleri iyi g繹rmeyen yal覺 bir kad覺n覺n, r羹zg璽rl覺 bir g羹n, elinde alevli bir odun par癟as覺 ile ineini t羹ts羹lemeye gitmesinden ah覺r覺n yar覺s覺 yanm覺t覺... Evet ama diretiyordu yal覺 kad覺n, bu kaza, beyefendinin s羹sl羹 peynirler ve s羹t mamulleri yapmay覺 kafas覺na koymas覺ndan oldu. \\
 +K璽hya birden ii tembellie vurmu ve "ekmek elden" yaayan bir Rus gibi imanlamaya balam覺t覺. Nikolay Petrovi癟'​i uzaktan g繹r羹nce, elindeki sopay覺 yan覺ndan ge癟en bir domuza f覺rlatarak ya da yal覺n ayak bir 癟ocuu paylayarak hamaratl覺覺n覺 g繹stermek hevesine kap覺l覺yordu,​ ama bunun d覺覺nda uyuyordu genellikle. \\
 +Ortak癟覺 k繹yl羹ler paray覺 zaman覺nda 繹demiyor, beyin korkusundan ka癟ak odun kesiyorlard覺. Nerdeyse her gece korucular, k繹yl羹lere ait atlar覺 癟iftliin 癟ay覺rlar覺nda yakal覺yor, kimi zaman da onlar覺 zorla al覺p g繹t羹r羹yorlard覺. Nikolay Petrovi癟, otlaklar覺nda izinsiz hayvan otlatma i癟in para cezas覺 koymutu, ama iin sonu, atlar覺n onun tarlas覺nda birka癟 g羹n beslendikten sonra geri verilmesi ile bitiyordu. \\
 +st羹ne 羹stl羹k bir de k繹yl羹ler, aralar覺nda kavga etmeye balam覺lard覺. Kardeler paylar覺n覺n b繹l羹t羹r羹lmesini istiyor, kar覺lar覺 ayn覺 癟at覺 alt覺nda oturmay覺 kabul etmiyorlard覺. Birden kavgan覺n patlak vermesi ile, sanki bir iaret alm覺lar gibi, b羹t羹n kalabal覺k ayaa kalk覺yor ve 癟iftlik b羹rosuna doru koup kap覺da toplan覺yor,​ 癟ou sarho bir halde, suratlar覺 yara bere i癟inde, beyin yan覺na 癟覺kmak, onun hakl覺y覺 haks覺z覺 ay覺rmas覺n覺,​ su癟luyu cezaland覺rmas覺n覺 istiyordu. Bir g羹r羹lt羹 pat覺rt覺d覺r gidiyor, kad覺nlar覺n tiz h覺癟k覺r覺klar覺 erkeklerin k羹f羹rlerine kar覺覺yordu. Birbirleriyle 癟ekien taraflar覺 ay覺rmak gerekiyordu ve Kirsanov avaz覺 癟覺kt覺覺 kadar ba覺r覺yordu,​ ama ne yapsa doru bir karara varman覺n imkans覺zl覺覺n覺 her zaman biliyordu. \\
 +Hasat i癟in i癟i bulmak g羹癟l羹羹 vard覺; komu bir m羹lk sahibi doru g繹r羹l羹 bir adam, ona bi癟ici vermeyi teklif etti, ama hektar ba覺na her i癟i i癟in iki ruble istedi... Ve b繹ylece hi癟 utanmadan onu aldatm覺 oldu. Nikolay Petrovi癟'​in k繹yl羹 kad覺nlar覺 ise duyulmam覺 g羹ndelikler istiyorlard覺 ve bu arada 羹r羹n tarlalarda 癟羹r羹yordu;​ bi癟me iinde geri kal覺yorlard覺,​ ayn覺 zamanda da yard覺m sand覺覺 tehditler savuruyordu,​ 繹deneklerin hemen verilmesini istiyordu... \\
 +Nikolay Petrovi癟, s覺k s覺k, umutsuzluk i癟inde. "Ben baa 癟覺kam覺yorum bunlarla, h羹k羹mete haber vermek de ilkelerime ayk覺r覺; oysa ceza korkusu olmadan bunlara hi癟bir i yapt覺ramazs覺n"​ diyordu. \\
 +B繹yle zamanlarda "sakin ol" diyordu Pavel Petrovi癟, bir eyler m覺r覺ldanarak,​ kalar覺n覺 癟at覺yor, b覺y覺klar覺n覺 癟ekitiriyordu. \\
 +Bazarov bu gibi "​baya覺 ilerden"​ uzak tutuyordu kendini, ger癟ekte bir konuk olarak ona d羹mezdi kendisini ilgilendirmeyen ilere kar覺mak. Maryino'​ya geliinin ertesi g羹n羹, kendisini kurbaalar覺na,​ tek h羹creli su hayvanlar覺na,​ kimyasal deneylerine verdi ve b羹t羹n vaktini onlarla ge癟irdi. \\
 +te yandan Arkadiy, babas覺na yard覺m etmese de, yard覺m etmeye haz覺rm覺 gibi bir izlenim uyand覺rmay覺 g繹rev saym覺t覺 kendine. Babas覺n覺 sab覺rla dinliyordu. Hatta bir kez 繹羹t bile verdi ona, hani uygulans覺n diye deil de, ilgisini g繹stermek i癟in. iftlik ileri tats覺z gelmiyordu ona, tar覺m iinin kendisi i癟in uygun olduunu d羹羹nmekten holan覺yordu da, ama o s覺rada akl覺 baka eylerdeydi. Durmadan Nikolyskoye'​yi d羹羹nd羹羹n羹 g繹r羹p a覺yordu Arkadiy. Bundan 繹nce bir gelin de ona, Bazarovla ayn覺 癟at覺 alt覺nda -hem \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​