Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_80 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 80~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +de bu, baba evinin 癟at覺s覺 alt覺nda-s覺k覺laca覺n覺 s繹yleseydi,​ sadece omuzlar覺n覺 silker ge癟erdi, ama imdi bak覺yordu da vakit bir t羹rl羹 ge癟mek bilmiyordu ve o buradan 癟ekip gitmek 繹zlemini duyuyordu. Yorgun d羹羹nceye dek y羹r羹meyi deniyordu, ama o da bir ie yaram覺yordu. Bir g羹n, babas覺 ile konuurken,​ Bayan Odintsov'​un annesinin, Nikolay Petrovi癟'​in 繹len eine yazd覺覺 birka癟 ilgin癟 mektubun kedisinde olduunu 繹rendi ve Arkadiy mektuplar覺 al覺ncaya kadar babas覺na rahat huzur vermedi. Nikolay Petrovi癟 onlar覺 bulmak i癟in yirmi 癟ekmece ve kutuyu kar覺t覺rmak zorunda kalm覺t覺. \\
 +Bu yar覺 k羹flenmi ka覺t par癟alar覺n覺 eline al覺nca sakinleir gibi oldu Arkadiy, sanki 繹n羹nde bir ama癟 belirmiti,​ bundan yararlanmal覺yd覺. "​襤kiniz i癟in de s繹yl羹yorum"​ s繹z羹n羹, sessizce tekrarl覺yordu kendi kendine. "O s繹yledi bunu. Gideceim, evet, gideceim, ne olursa olsun!"​ Ama son gidilerindeki souk kar覺lan覺覺,​ d羹t羹羹 s覺k覺nt覺l覺 durumu hat覺rlay覺nca bir 癟ekingenlik geliyordu i癟ine. Bakas覺n覺n koruyuculuuna s覺覺nmadan,​ b羹t羹n g羹c羹n羹 kendi ba覺na kullanmak, talihini denemek i癟in duyduu gizli istek, gen癟liin o b羹y羹k g繹z羹 peklii 羹st羹n geldi sonunda. Maryio'​ya d繹n羹羹n羹n onuncu g羹n羹, pazar okullar覺n覺n nas覺l 癟al覺t覺覺n覺 incelemek 羹zere arabas覺n覺 d繹rtnala kente s羹rd羹 yine. Oradan da Nikolskoye'​ye. Arabac覺y覺 daha h覺zl覺 s羹rmesi i癟in boyuna zorlayarak, atla savaa giden bir subay gibi ileri at覺l覺yordu. 襤癟inde hem korku vard覺, hem sevin癟 ve sab覺rs覺zl覺ktan soluu kesiliyordu. Kendi kendine, "En iyisi d羹羹nmemek"​ diyordu s羹rekli. \\
 +evik bir arabac覺ya d羹m羹t羹 bu sefer. Adam her handa duruyor, her duruta da "Bir tek?" ya da "Bir tane i癟ecek miyiz?"​ diyordu; ama "bir tane" att覺 m覺 da atlara ac覺m覺yordu. Sonunda bildik evin 癟at覺s覺 g繹r羹nd羹... "Ben ne yap覺yorum?"​ d羹羹ncesi birden 癟覺kt覺 Arkadiy'​nin kafas覺nda. "Ne olursa olsun geri d繹nmek yok art覺k."​ \\
 +癟 hayvan ayn覺 h覺zla gidiyordu, arabac覺 sevin癟le ba覺r覺p 覺sl覺klayarak coturuyordu onlar覺. 襤te tekerleklerini ve nallar覺n alt覺nda k繹pr羹 ses veriyor, budanm覺 aa癟lar覺n aras覺ndaki yol koarak kar覺 癟覺k覺yordu onlara. \\
 +Koyu yeillik aras覺nda bir kad覺n覺n pembe giysisi 癟arpt覺 g繹z羹ne, bir emsiyenin ince sa癟aklar覺 alt覺ndan gen癟 bir y羹z gizlice bakt覺. Katya'​y覺 tan覺d覺 Arkadiy, Katya da onu. Atlar覺 yavalatmas覺n覺 s繹yledi Arkadiy arabac覺ya ve arabadan atlay覺p Katya'​n覺n yan覺na gitti, "A siz misiniz?"​ diye ba覺rd覺 k覺z. B羹t羹n y羹z羹ne ve boynuna yava yava bir k覺z覺ll覺k yay覺ld覺. "Hadi gidip ablam覺 bulal覺m, burda, bah癟ede; sizi g繹r羹nce sevinecek."​ \\
 +Katya, Arkadiy'​yi bah癟eye g繹t羹rd羹. K覺zla kar覺lamas覺 ona 繹zellikle uurlu bir belirti gibi gelmiti; onu g繹r羹nce 繹ylesine sevinmiti ki, en yak覺n biri i癟in duyulur ancak b繹ylesi. Her ey 繹yle yolunda gitmiti; ne merasime l羹zum kalm覺t覺,​ ne geliini k璽hyan覺n haber vermesine. Yolu d繹n羹nce Anna Sergeyevna'​y覺 g繹rd羹. Arkas覺 ona d繹n羹k oturuyordu. Ayak seslerini duyunca, a覺r a覺r d繹n羹p bakt覺. \\
 +Arkadiy gene s覺k覺ld覺 ama gen癟 kad覺n覺n s繹yledii ilk s繹zler onu rahatlatt覺. "Ho geldiniz, sizi ka癟ak sizi!" dedi sevecen bir sesle ve ona doru y羹r羹d羹, g羹l羹ms羹yor,​ g羹neten, r羹zg璽rdan g繹zlerini k覺s覺yordu. "Nerde buldun onu Katya?"​ \\
 +"Size bir ey getirdim Ar覺na Sergeyevna"​ diye s繹ze balad覺. \\
 +Arkadiy, "Hi癟 beklemediiniz bir ey." \\
 +Kendinizi getirdiniz ya, bundan daha iyisi olur mu?" \\
 +Arkadiy'​yi alayc覺 bir sevgi ile ve yolculuunun ger癟ek nedeni 羹zerinde unca aldanmad覺覺n覺 s繹yleyerek uurlad覺ktan sonra Bazarov kendisini tam bir yaln覺zl覺a kapad覺; i癟inde bir 癟al覺ma h覺rs覺 uyanm覺t覺. Art覺k \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​