Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_81 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 81~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Pavel Petrovi癟Te tart覺m覺yordu. Pavel Petrovi癟 ise, onun yan覺ndayken,​ a覺r覺 aristokrat tav覺rlar覺 tak覺n覺yor ve d羹羹ncelerini s繹zc羹kler yerine, daha 癟ok 羹nlemlerle anlat覺yordu. Bir kez, amma, sadece bir kez, o zaman 癟ok tart覺覺lan bir konuda. Balt覺k Baronlar覺n覺n haklar覺 konusunda Nihilistle tart覺maya kalk覺t覺,​ ama der demez tuttu kendini, souk bir nezaketle; "Ama neye yarar? Biz anlayam覺yoruz birbirimizi;​ ya da en az覺ndan, ben sizi anlamak erefine eremedim"​ dedi. \\
 +Bazarov, elbette anlayamazs覺n覺z!"​ diye ba覺rd覺. "​襤nsan her eyi anlamaya yeteneklidir. Evreni dolduran esirin titreimini de, g羹nete olup bitenleri de; ama baka birinin, burnunu neden kendi gibi deil de baka t羹rl羹 sildiini... ite onu anlayamaz."​ \\
 +"Ne yani, n羹kte mi bu?" diye sordu tonunda konuarak onun yan覺ndan uzaklam覺t覺 Pavel Petrovi癟. \\
 +Ama kimi zaman Bazarov'​un deneylerinde bulunmak i癟in izin istedii de oluyordu ve bir kez de en g羹zel yosunlarla y覺kanm覺,​ kokularla bezenmi y羹z羹n羹, saydam bir infusorian覺n yeil bir tozu yuttuunu ve boaz覺nda yetien yumru gibi iki k羹癟羹k organla onu nas覺l 癟inediini g繹rmek i癟in mikroskoba yaklat覺rm覺t覺. \\
 +Nikolay Petrovi癟, aabeyinden daha s覺k gidiyordu Bazarov'​u g繹rmeye. iftlik ileri vaktini bunca almasayd覺 her g羹n gelirdi, kendi deyiiyle, "​癟al覺maya."​ Gen癟 arat覺rmac覺y覺 hi癟 rahats覺z etmiyordu; Odan覺n bir ucunda oturuyor dikkatle bak覺yor, arada bir de 癟ekingen bir soru soruyordu. le, akam yemeklerinde konumay覺 hep fizik, yerbilimi ya da kimyaya y繹neltmeye 癟al覺覺yordu,​ 癟羹nk羹 baka b羹t羹n konular, politikay覺 b覺rakal覺m,​ 癟iftlik ileri bile 癟at覺maya yol a癟abilir ve kar覺l覺kl覺 honutsuzluklar dourabilirdi. Nikolay Petrovi癟, aabeyinde Bazarov'​a kar覺 nefretin azalmad覺覺n覺 seziyordu. Bakalar覺 i癟inse 繹nemsiz bir olay, bunu a癟覺k癟a g繹sterdi. \\
 +Etrafta kolera patlak vermiti, hatta Maryino'​dan da iki kurban "​kap覺p g繹t羹rm羹"​t羹. Bir gece Pavel Petrovi癟 korkun癟 hastaland覺,​ sabaha dein ac覺 癟ekti ama Bazarov'​un bilgisine bavurmad覺... Ertesi g羹n onunla kar覺la覺nca,​ neden kendisine haber yollamad覺覺 sorusuna kar覺l覺k olarak, y羹z羹 h璽l璽 soluk, fakat g羹zelce taranm覺 ve t覺ra olmu bir durumda, "​T覺bba inanmad覺覺n覺z覺 s繹ylemitiniz yanl覺 hat覺rlam覺yorsam?"​ demiti. \\
 +B繹ylece g羹nler ge癟ti. Bazarov inatla, can s覺k覺nt覺s覺 i癟inde 癟al覺覺yordu... Nikolay Petrovi癟'​in evinde, i癟ini; d繹kmese bile, en az覺ndan seve seve konuaca覺 bir kii vard覺... Feni癟ka'​yd覺 bu. Bazarov, sabahlar覺 癟ok erken bah癟ede, ya da avluda kar覺la覺yordu onunla 癟ou zaman; odas覺na onu g繹rmeye gitmiyordu hi癟, Feni癟ka ise sadece bir kez gelmiti onun kap覺s覺na, Mitya'​y覺 y覺kay覺p y覺kamamas覺 gerektiini sormaya. Kad覺n ona sadece g羹venmekle,​ ondan 癟ekinmemekle kalm覺yor, Nikolay Petrovi癟 yan覺nda olduundan daha serbest, daha rahat oluyordu onunla. \\
 +Bunun sebebini s繹ylemek g羹癟t羹r, kim bilir, belki de Bazarov'​da,​ insan覺 hem 癟eken, hem korkutan b羹t羹n o 羹st羹nl羹klerin,​ aristokrat ruhunu bulunmad覺覺n覺 belli belirsiz seziyordu. Onun g繹z羹nde bu gen癟 adam hem 癟ok iyi doktor, hem de sade bir insand覺. Kad覺n onun yan覺nda hi癟 utanga癟l覺k duymadan 癟ocuuna bak覺yordu. Bir defas覺nda, birden ba覺 d繹nd羹羹 ve ar覺d覺覺 bir g羹n, onun elinden bir ka覺k ila癟 i癟meyi de kabul etmiti. Nikolay Petrovi癟 yanlar覺nda iken gen癟 kad覺n Bazarov'​a uzak duruyor gibiydi... Bunu kurnazl覺覺ndan deil, terbiye gerei yap覺yordu. Pavel Petrovi癟'​e kar覺 ise her zamankinden daha dikkatliydi;​ adam覺n son zamanlarda bir g繹z羹 羹st羹ndeydi,​ birdenbire, sanki topraktan biter gibi arkas覺nda beliriyordu;​ s覺rt覺nda 襤ngiliz giysisi, elleri cebinde, k覺rm覺z覺 ve kukulu bir y羹zle. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​