Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_82 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 82~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Feni癟ka, "​Ba覺mdan aa覺 souk sular d繹k羹lm羹 gibi oluyor"​ diye yak覺n覺yordu Dunyaa'​ya,​ Dunyaa da buna kar覺l覺k g繹羹s ge癟iriyor ve baka bir "​duygusuz"​ insan d羹羹n羹yordu. Bazarov, fark覺nda olmadan, Dunyaa'​n覺n kalbinin "zalim zorba"​s覺 olmutu. Feni癟ka holan覺yordu Bazarov'​dan;​ ama Bazarov da ondan holan覺yordu. Hatta Bazarov, Feni癟ka ile konuurken gen癟 kad覺n覺n y羹z羹 bile deiiyordu. A癟覺k, sevecen bir anlam kapl覺yordu y羹z羹n羹. Her zamanki savsakl覺覺n yerini bir 癟eit akac覺 bir merak al覺yordu. Feni癟ka her ge癟en g羹n daha g羹zelleiyordu. \\
 +Gen癟 kad覺nlar覺n yaam覺nda 繹yle bir mevsim vard覺r ki, birden yaz g羹lleri gibi a癟覺p tomurcuklan覺rlar,​ Feni癟ka i癟in de 繹yle bir d繹nem gelmiti. Her ey buna yard覺m ediyordu; hatta o s覺rada son kertesine varan temmuz s覺ca覺 bile. 襤nce beyaz giysisi i癟inde, ondan da beyaz ve saydam g繹r羹n羹yordu. G羹ne derisinin karartmam覺t覺,​ fakat sak覺namad覺覺 s覺cak, yanaklar覺na,​ kulaklar覺na hafif bir k覺rm覺z覺l覺k veriyordu, bu y羹zden b羹t羹n v羹cuduna bir rehavet yay覺l覺yor,​ g羹zel g繹zlerine bir mahmurluk geliyordu. 襤i g羹c羹 ile zar zor ura覺yor,​ elleri dizlerine d羹羹yordu. G羹癟l羹kle ad覺m at覺yor, boyuna g繹羹s ge癟irip ho bir 癟aresizlik i癟inde yak覺n覺p duruyordu. \\
 +"S覺k s覺k g繹le gir" diyordu ona Nikolay Petrovi癟. Daha suyu t羹mden 癟ekilmemi g繹llerden birinin 羹st羹n羹 b羹y羹k bir tente ile 繹rtt羹rm羹t羹. \\
 +"Ah Nikolay Petrovi癟, daha oraya varmadan 繹l羹r羹m ben, d繹nerken de 繹l羹r羹m. Bah癟ede bir par癟a bile g繹lge yok. \\
 +"​Doru,​ g繹lge yok;" diye kar覺l覺k veriyordu Nikolay Petro癟iv aln覺n覺 ovuturarak. \\
 +Bir g羹n, saban覺n yedisinde, Bazarov gezintiden d繹nerken, 癟oktan beri 癟i癟ekleri d繹k羹lm羹,​ fakat h璽l璽 koyu yeil olan leylakl覺 kameriyede Feni癟ka ile kar覺lat覺. \\
 +Gen癟 kad覺n bir s覺rada oturuyordu ve ba覺na beyaz bir 繹rt羹 atm覺t覺; yan覺nda 癟iyle h璽l璽 覺slak, k覺rm覺z覺 beyaz g羹llerden b羹y羹k bir demet vard覺. Bazarov g羹nayd覺n dedi ona. \\
 +"Ah Bay Bazarov"​ dedi kad覺n ve onu g繹rmek i癟in ba繹rt羹s羹n羹n ucunu biraz kald覺rd覺. B繹ylece 癟覺plak kolu dirseine kadar g繹r羹nd羹. \\
 +Bazarov, onun yan覺na oturarak, "Ne yap覺yorsunuz burada?"​ dedi. "​i癟ek demeti mi?" "Evet, kahvalt覺 sofras覺 i癟in. Nikolay Petrovi癟 癟i癟ek sever."​ "Ama kahvalt覺ya daha 癟ok var. Bir y覺覺n 癟i癟ek!"​ \\
 +"​S覺cak bast覺r覺rsa d覺ar覺 癟覺kmak kolay olmaz diye imdiden toplad覺m. 襤nsan ancak bu saatlerde rahat bir soluk alabiliyor. Bu s覺caklar beni 癟ok yoruyor; ger癟ekten korkuyorum, hastalanaca覺m diye." \\
 +"Olur mu 繹yle ey! Verin bakay覺m nabz覺n覺z覺."​ Bazarov onun elini ald覺, hemen buldu nabz覺n覺 ve saymaya kalkmad覺 hi癟. "Y羹z ya覺na kadar yaars覺n覺z"​ dedi kad覺n覺n nabz覺n覺 b覺rakarak. "Aman Allah g繹stermesin"​ dedi kad覺n. "​Neden?​ ok yaamak istemiyor musunuz?"​ \\
 +"​襤sterim,​ ama y羹z y覺l deil. Bir b羹y羹k annemiz vard覺 seksen be ya覺nda... Zavall覺 ne duruma girdi! B羹t羹n derisi karard覺, sa覺r kambur oldu, boyuna 繹ks羹r羹rd羹,​ kendine bile y羹k oldu. B繹yle yaamak neye yarar?"​ "Gen癟 olmak daha m覺 iyi?" "​Elbette,​ deil mi?" \\
 +"Neden daha iyi imi? S繹yleyin bak覺y覺m!"​ \\
 +"Ne demek istiyorsunuz.. Neden olur mu? 襤te beni al覺n gencim, her eyi yapabilirim... Giderim, gelirim, 繹te beri ta覺yabilirim,​ kimseye muhta癟 olmam... Bundan iyisi olur mu?" "Ben ald覺rmam, ha gen癟 olmuun, ha yal覺."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​