Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_83 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 83~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Bunu nas覺l s繹yleyebilirsiniz... ald覺rmam diye. Olur mu hi癟? Neler biliyorsunuz siz..."​ "Peki, siz karar verin. Gen癟liin bana ne iyilii var? Tek ba覺ma ya覺yorum,​ yapayaln覺z."​ "Kendi y羹z羹n羹zden."​ \\
 +"​Hay覺r,​ bu yaln覺z bana bal覺 deil. Keke halime ac覺yan birini bulabilseydim!"​ \\
 +Feni癟ka, Bazarov'​a bakt覺, bir ey demedi. K覺sa bir sessizlikten sonra, "​Elinizdeki bu kitap ne?" diye sordu. \\
 +"Bu mu? Bilim 羹st羹ne, 癟ok yararl覺 bir kitap."​ \\
 +"​H璽l璽 okuyup 繹renmeye 癟al覺覺yorsunuz demek. Yorulmuyor musunuz bundan? Siz her eyi bilirsiniz diye d羹羹n羹yordum ben." \\
 +"​Hay覺r,​ bilmem. Birka癟 sat覺r okuyun bakay覺m."​ \\
 +"Ne diye, bir ey anlamam ki... Rus癟a m覺?" Feni癟ka a覺r kitab覺 iki eliyle al覺rken sordu; "Ne de b羹y羹km羹!"​ \\
 +"Evet Rus癟a."​ \\
 +"Gene de anlamam bir ey." \\
 +"​Anlayas覺n覺z diye vermedim onu size. Okurken size bakmak istiyorum. Siz okurken burnunuzun ucu 繹yle sevimli oluyor ki..." \\
 +"​Kreozot"​ 羹st羹ne bir makaleyi al癟ak sesle heceleyen Feni癟ka, g羹lmeye balad覺 ve kitab覺 b覺rakt覺 elinden... Kitap s覺radan kayd覺, yere d羹t羹. "​G羹lmenizi de seviyorum"​ dedi Bazarov. "​B覺rak覺n bunu." \\
 +"​Konutuunuz zaman da holan覺yorum. K羹癟羹k bir p覺nar覺n 癟alamas覺na benziyor."​ Feni癟ka ba覺n覺 繹teye 癟evirdi: \\
 +"​Nesiniz siz yok mu!" diye m覺r覺ldand覺,​ parmaklar覺 ile 癟i癟ekleri kar覺t覺rarak. "Beni dinlemekten nas覺l holanabilirsiniz?​ Sizinle ne ak覺l覺 han覺mlar olmutur konuan."​ \\
 +"Ah Feni癟ka, inan覺n bana, d羹nyan覺n b羹t羹n ak覺ll覺 kad覺nlar覺 sizin k羹癟羹k parma覺n覺za demez."​ \\
 +"​Bak覺n imdi, neler s繹yl羹yorsunuz!"​ diye f覺s覺ldad覺 Feni癟ka, ellerini kenetleyerek. \\
 +Bazarov yerden kitab覺 ald覺. \\
 +"Bu bir doktorluk kitab覺; ni癟in at覺yorsunuz?"​ \\
 +"​Doktorluk kitab覺 m覺?" diye tekrarlad覺 Feni癟ka, ona d繹nerek. "​Biliyor musunuz, bana Mitya i癟in o damlay覺 verdiinizden beri... Hat覺rlad覺n覺z m覺?.. yle g羹zel uyuyor ki! Size nas覺l teekk羹r edeceimi bilmiyorum ger癟ekten. yle iyi, 繹yle naziksiniz ki, sahiden."​ Bazarov g羹l羹mseyerek,​ "​Doktorlara yapt覺klar覺 i 繹denir, deil mi?" dedi. "Siz de bilirsiniz, doktorlar 癟ok a癟 g繹zl羹d羹r."​ \\
 +Feni癟ka, y羹z羹n羹n 羹st yan覺na vuran ayd覺nl覺ktan 繹t羹r羹 daha da kara g繹r羹nen g繹zlerini kald覺rd覺. \\
 +Onun aka edip etmediinden emin deildi. \\
 +"Hay hay, memnuniyetle... Nikolay Petrovi癟'​e s繹yleyeyim."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​