Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_85 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 85~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Leylaklar覺n arkas覺ndan kuru bir 繹ks羹r羹k duyuldu. Feni癟ka birden s覺ran覺n 繹b羹r ucuna ka癟t覺. Pavel Petrovi癟 g繹r羹nd羹. Hafif癟e eildi, bir 癟eit k繹t羹 s覺k覺lganl覺kla,​ "Ha siz misiniz?"​ dedi ve uzaklat覺. Feni癟ka hemen toplad覺 b羹t羹n g羹lleri ve kameriyeden koarak 癟覺kt覺. Giderken, "​Nas覺l yapt覺n覺z bunu Bay Bazarov?"​ diye f覺s覺ldad覺. Ger癟ekten bir sitem vard覺 bu f覺s覺lt覺l覺 seste. \\
 +Bazarov, birka癟 g羹n 繹nce bulunduu baka bir sahneyi d羹羹nd羹 ve utan癟 duygusuna, aa覺lat覺c覺 bir s覺k覺nt覺ya kapt覺rd覺 kendini. Ama sonra ba覺n覺 sallad覺, alayl覺 alayl覺 kutlad覺 kendisini ve odas覺na gitti. \\
 +Bu s覺rada Pavel Petrovi癟 bah癟eden 癟覺km覺 ve a覺r ad覺mlarla y羹r羹yerek koruya kadar gitmiti. Uzun bir s羹re kald覺 orada, kahvalt覺ya geldiinde y羹z羹 繹ylesine karanl覺k bir anlat覺ma b羹r羹nm羹t羹 ki, Nikolay Petrovi癟 merakla hasta olup olmad覺覺n覺 sordu ona. Pavel Petrovi癟 sakin sakin, "​Biliyorsun arada bir safrakesem tutar" diye kar覺l覺k verdi. \\
 +襤ki saat sonra Bazarov'​un kap覺s覺n覺 vurdu. \\
 +"​Bilimsel arat覺rmalar覺n覺z覺 kestiim i癟in 繹z羹r dilerim"​ diye s繹ze balad覺, pencerenin yan覺nda bir iskemleye oturdu, iki elini fildii sapl覺 bastonuna dayad覺, "Ama be dakikan覺z覺 bana ay覺rman覺z覺 rica etmek zorunday覺m,​ fazla deil."​ \\
 +"​B羹t羹n vaktim emrinizdedir"​ diye kar覺l覺k verdi Bazarov; Pavel Petrovi癟'​in i癟eri girmesi ile y羹z羹 bozulmutu. \\
 +"Be dakika yeter bana. Size bir ey sormak i癟in geldim."​ "Bir ey mi soracaks覺n覺z?​ Hangi konuda?"​ \\
 +"​Dinleyecek durumda iseniz a癟覺klayaca覺m. Kardeimin evinde kalmaya geldiiniz ilk g羹nlerde ve benim kendimi sizle konumak zevkinden yoksun b覺rakmad覺覺m s覺ralarda, sizin bir癟ok konudaki d羹羹ncelerinizi duymak f覺rsat覺n覺 elde etmitim; ama haf覺zam beni yan覺ltm覺yorsa,​ ne benimle olan, ne de benim yan覺mda ge癟en konumalar覺n覺zda,​ teke tek 癟at覺ma ya da genellikle d羹ello konusuna deinilmedi. Bu konudaki g繹r羹lerinizi sorabilir miyim?"​ \\
 +Pavel Petrovi癟'​i kar覺lamak 羹zere ayaa kalkm覺 olan Bazarov, masan覺n kenar覺na iliti ve kollar覺n覺 kavuturdu. \\
 +"​G繹r羹羹m u" diye kar覺l覺k verdi, "​Kurumsal a癟覺dan, d羹ello sa癟mad覺r, fakat pratik bak覺ndan... Eh, t羹mden baka bir sorun."​ \\
 +"Eer yanl覺 anlamad覺msa,​ d羹ello konusunda kurumsal g繹r羹羹n羹z ne olursa olsun, pratik kar覺l覺覺n覺 istemeden kendinize hakaret edilmesine katlanamazs覺n覺z deil mi?" "Ne demek istediimi tam anlad覺n覺z,"​ \\
 +"ok g羹zel efendim. Bunu s繹ylediinizden 繹t羹r羹 癟ok memnunum. S繹zleriniz beni belirsiz bir durumdan kurtard覺 eyden..."​ "​Karars覺zl覺ktan demek istiyorsunuz."​ \\
 +"Tam 繹yle. Sizin anlayaca覺n覺z yoldan anlatmak istiyorum d羹羹ncemi. Ben, ben lafazan bir adam deilim. S繹zleriniz beni can s覺k覺c覺 bir zorunluluktan kurtard覺. Sizinle d羹ello etmeye karar verdim."​ \\
 +Bazarov'​un g繹zleri fal ta覺 gibi a癟覺ld覺. \\
 +"​Benimle mi?" \\
 +"Evet sizinle."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​