Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_87 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 87~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Bana kal覺rsa aka ediyorsunuz,​ say覺n bay覺m."​ \\
 +"Hi癟 de deil. nerimin 羹zerinde gereince durursan覺z,​ onun 癟ok sade bir mant覺a dayand覺覺 sonucuna var覺rs覺n覺z. Cinayet gizli kalmaz, ama ben Piyotr'​u yolunca haz覺rlay覺p sava alan覺na getirme iini 羹st羹me al覺r覺m."​ \\
 +"​akada direniyorsunuz,"​ dedi Pavel Petrovi癟, iskemlesinden kalkarak. "Ama nezaketle verdiiniz olumlu kar覺l覺ktan sona, daha fazla direnmeye hakk覺m yok... Demek her ey d羹zenlendi. Akl覺ma gelmiken soray覺m, tabancalar覺n覺z var m覺?" "​Tabancam nas覺l olur? Ben sava癟覺 deilim."​ \\
 +"​yleyse benimkini 繹neriyorum size. 襤nan覺n ki, onlar覺 be y覺ld覺r kullanmad覺m."​ "​Y羹rek ferahlat覺c覺 bir haber."​ \\
 +Pavel Petrovi癟 bastonunu ald覺... "​imdi art覺k say覺n bay覺m, size teekk羹r etmekten, sizi 癟al覺malar覺n覺za ba baa b覺rakmaktan baka bir i kalm覺yor bana. Sizi selamlamakla eref duyar覺m. \\
 +Bazarov, konuunu kap覺ya kadar uurlarken,​ "​Yeniden buluma mutluluuna erinciye kadar g羹le g羹le say覺n efendim"​ dedi. \\
 +Pavel Petrovi癟 d覺ar覺 癟覺kt覺, Bazarov bir an durdu kap覺da, sonra birden, "Hay Allah!"​ dedi. "Bu ne incelik, bu ne budalal覺k! Ne komedi oynad覺k ama! Art ayaklar覺 羹st羹nde dans eden oyuncu k繹pekler gibi. Ama reddetmek olacak ey deildi; y羹zde y羹z kald覺r覺r bastonu vururdu bana, o zaman da..." Bunu d羹羹nmek sarartt覺 Bazarov'​un y羹z羹n羹, b羹t羹n gururu ayakland覺. "O zaman da kedi yavrusu gibi boazlamam gerekecekti onu." Mikroskobunun yan覺na d繹nd羹, fakat y羹rei at覺yordu, ince g繹zlem i癟in gerekli s羹k羶net yok olmutu. "​Bug羹n bizi g繹rm羹 olacak"​ diye d羹羹nd羹;​ "Ama kardei hesab覺na m覺 b繹yle davrand覺 ger癟ekten? Sonra da bir 繹p羹c羹k bunca 繹nemli mi? Bunun arkas覺nda baka bir ey olmal覺. Bak sen! Sak覺n bu 璽覺k olmas覺n kad覺na? Elbette 璽覺k, g羹n gibi a癟覺k bir ey bu. Amma da kar覺覺k i!.. Evet, k繹t羹 oldu" diye karar verdi sonunda. "​Neresinden bakarsan bak k繹t羹 bir i bu. nce beynimin patlamas覺 tehlikesi var, sonra da, ne olursa olsun, buradan 癟ekip gitmek gerekecek; oysa Arkadiy var... Sonra da o inek Nikolay Petrovi癟. K繹t羹 bir i bu, k繹t羹."​ \\
 +G羹n, bir 癟eit tats覺zl覺k ve a覺rl覺k i癟inde, sakin ge癟ti. Feni癟ka'​dan ise ne bir ses, ne bir nefes; deliine girmi k羹癟羹k bir fare gibi odas覺na kapand覺. Nikolay Petrovi癟 s覺kk覺n g繹r羹n羹yordu. B羹y羹k umutlar balad覺覺 buday覺na hastal覺k bulat覺覺n覺 yeni haber vermilerdi. Pavel Petrovi癟'​in souk nezaketi, herkesi Prokofyi癟'​i bile eziyordu. Bazarov, babas覺na mektup yazmaya balad覺, ama sonra y覺rtt覺, masan覺n alt覺na att覺. "​l羹rsem,"​ diye d羹羹nd羹,​ "​duyarlar 繹ld羹羹m羹,​ ama 繹lmeyeceim hay覺r, bu d羹nyada daha 癟ok yiyeceim ekmek var." Piyotr'​a,​ ertesi sabah ortal覺k aar覺r aarmaz, 繹nemli bir ii i癟in gelip kendisinin g繹rmesini buyurdu. Piyotr da bundan, Bazarov'​un kendisini al覺p Petersburg'​a g繹t羹rmek istedii anlam覺n覺 癟覺kard覺. Bazarov ge癟 yatt覺 ve gece karmakar覺覺k d羹ler i癟inde 癟覺rp覺nd覺... Bu d羹lerde boyuna Bayan Odintsov g繹r羹n羹yordu ona; bir bak覺yorsun annesi oluveriyordu,​ arkas覺 s覺ra kara b覺y覺kl覺 bir kedi yavrusu izliyordu onu, kedi yavrusu Feni癟ka idi; sonra Pavel Petrovi癟'​i g繹rd羹 繹n羹nde, ne yapsa 癟arp覺mak zorunda olduu koca bir orman gibiydi. Saat d繹rtte Piyort uyand覺rd覺 onu; hemen giyindi Bazarov ve onu da yan覺na al覺p 癟覺kt覺 d覺ar覺. \\
 +Taptaze bir sabaht覺; a癟覺k mavi g繹kte kuzu y羹nleri gibi k羹癟羹c羹k benekli bulutlar u癟uuyordu;​ yapraklar覺n,​ otlar覺n 羹st羹n羹 g羹zel 癟iy tanelerini 繹rtm羹t羹. r羹mcek alar覺 羹zerinde bunlar g羹m羹 gibi parl覺yordu. Nemli kara toprak h璽l璽 afa覺n g羹l pembesi renkleriyle k覺rm覺z覺ya 癟alm覺 g繹r羹n羹yordu;​ g繹ky羹z羹n羹n her yan覺ndan tarla kular覺n覺n 繹t羹leri geliyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​