Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_88 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 88~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Bazarov koruya kadar y羹r羹d羹, g繹lgelik bir yerde oturdu ve ancak sonra a癟t覺 Piyotr'​a,​ ondan ne t羹r bir hizmet beklediini. \\
 +Eitilmi uak 繹lecek gibi korktu; fakat Bazarov, biraz 繹tede durup bakmaktan baka bir ey yapmayaca覺na ve bu y羹zden hi癟bir t羹rl羹 su癟land覺r覺lmayaca覺na inand覺rarak onun korkusunu da覺tt覺. "Bir d羹羹n"​ diye ekledi, "ne 繹nemli bir rol oynayacaks覺n?"​ Piyotr ellerini a癟t覺, ayaklar覺na bakt覺 ve korkudan benzi yemyeil, uzan覺p bir kay覺n aac覺na dayand覺. Maryino'​dan gelen yol, korunun yan覺ndan ge癟erdi; bir g羹n 繹ncesinden beri ne bir tekerlek, ne bir insan aya覺 bast覺覺 i癟in 羹st羹 hafif bir tozla kapl覺yd覺 bu yolun. Bazarov yola bakmaktan kendini alam覺yordu,​ otlar覺 kopar覺p 癟iniyordu ve boyuna kendi kendine, "Ne budalal覺k!"​ diye s繹yleniyordu. Sabah serinlii birka癟 kez 羹rpertti onu... Piyotr somurtarak bak覺yordu ona, ama Bazarov kar覺l覺k olarak g羹l羹yordu,​ korkmuyordu. \\
 +Yoldan nal sesleri geldi... Bir aac覺n ard覺ndan bir k繹yl羹 belirdi. Birbirine bal覺 iki at覺 s羹r羹yordu,​ Bazarov'​un 繹n羹nden ge癟erken garip garip, apkas覺n覺 癟覺karmadan bakt覺. Bu durumun Piyotr'​u rahats覺z ettii besbelliydi. Ona bir uursuzluk gibi gelmiti bu. "​襤te erken kalkan bir daha" diye d羹羹nd羹 Bazarov, "ama onunki i i癟in, bizse...?"​ "​San覺r覺m beyefendi geliyor"​ diye f覺s覺ldad覺 Piyotr birden. \\
 +Bazarov ba覺n覺 kald覺rd覺 ve Pavel Petrovi癟'​i g繹rd羹. S覺rt覺nda satran癟l覺 ince bir ceket, aya覺nda kar gibi beyaz bir pantolon vard覺. Yoldan aa覺 h覺zl覺 h覺zl覺 geliyordu, koltuunun alt覺nda yeil 癟uhaya sar覺l覺 bir kutu vard覺. \\
 +"​z羹r dilerim, sizi beklettim galiba"​ dedi 繹nce Bazarov'​u sonra da, o anda bir d羹ello tan覺覺 durumunda olduu i癟in sayg覺y覺 hak eden Piyotr'​u selamlad覺. "​z羹lmeyin"​ diye kar覺l覺k verdi Bazarov. "Biz de yeni geldik."​ \\
 +"Ya, 繹yleyse 癟ok iyi." Pavel Petrovi癟 癟evresine bakt覺. "​Kimseler yok, kimse kar覺mayacak bize... Balayal覺m m覺?" "Hay hay!" \\
 +"​Soraca覺n覺z baka bir ey yok san覺r覺m deil mi?" \\
 +Pavel Petrovi癟, kutudan tabancalar覺 癟akarak, "Siz doldurmak ister misiniz?"​ diye sordu. "​Hay覺r siz doldurun, ben ad覺mlayay覺m. Benim ad覺mlar覺m sizinkilerden uzundur"​ diye ekledi Bazarov g羹l羹mseyerek. "Bir, iki, 羹癟..."​ \\
 +Piyotr, "​Affedersiniz efendim"​ diye kekeledi zor zor. S覺tmaya tutulmu gibi titriyordu. "​Nas覺l emredersiniz,​ ama ben buradan az 繹teye gidiyorum."​ \\
 +"​D繹rt... be... Tamam, yollan dostum, yollan; bir aac覺n arkas覺nda da durabilirsin,​ kulaklar覺n覺 t覺kayabilirsin,​ ama g繹zlerini kapama; eer birimizden biri yere d羹erse, ko kald覺r onu. Alt覺... yedi... sekiz..."​ Bazarov durdu. \\
 +"Yeter mi?" diye sordu Pavel Petrovi癟'​e d繹nerek. "Yoksa iki ad覺m daha atay覺m m覺?" "​Nas覺l isterseniz"​ diye kar覺l覺k verdi 繹teki, ikinci kurunu s羹rerek. \\
 +"Oldu, iki ad覺m daha gidelim"​ diyerek Bazarov, 癟izmesinin topuu ile yere 癟izgi 癟ekti. "Bu da s覺n覺r olsun. Ha, her birimiz s覺n覺rdan geriye gideceiz? Bu da 繹nemli bir sorun. D羹n bunu konumad覺k."​ \\
 +"On ad覺m bence" diye kar覺l覺k verdi Pavel Petrovi癟, iki tabancay覺 Bazarov'​a uzatarak, "​L羹tfen tabancan覺z覺 癟eker misiniz?"​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​