Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_90 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 90~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Gerek yok... Sadece bir anl覺k bir ba d繹nmesi. Kalkmama yard覺m edin... 襤te, oldu... Bu s覺yr覺k balamak ister sadece, eve y羹r羹yerek gidebilir, olmazsa bir araba yollayabilirsiniz. Uygun g繹r羹rseniz d羹elloyu yineleriz. ok kibar davrand覺n覺z,​ bug羹n, bilin bunu." "​Ge癟miin 羹zerinde durman覺n gerei yok" dedi Bazarov, "​Gelecein de 繹yle, bunlar i癟in kafan覺z覺 yormay覺n, 癟羹nk羹 buradan hemen 癟ekip gitmeye kara verdim. imdi b覺rak覺n da aya覺n覺z覺 saray覺m; yaran覺z tehlikeli deil, ama kan覺 durdurmak her zaman i癟in gereklidir. Daha 繹nce u canl覺 cenazeyi ay覺ltmal覺."​ \\
 +Bazarov, Piyotr'​u yakas覺ndan tutup sarst覺 ve onu araba getirmeye yollad覺. \\
 +Pavel Petrovi癟, "​Dikkat et, kardeimi telaland覺rma"​ diye tembih etti ona. "​Burada olup bitenler hakk覺nda az覺ndan sak覺n bir ey ka癟覺rma."​ \\
 +Piyotr tam yol uzaklat覺;​ o araba getirmek i癟in koa dursun, iki has覺m yerde oturuyor ve konumuyorlard覺. Pavel Petrovi癟, Bazarov'​a bakmamaya 癟al覺覺yordu;​ onunla konumak niyetinde deildi h璽l璽; kibirliinden,​ baar覺s覺zl覺覺ndan utan覺yordu;​ olay覺n daha iyi bir bi癟imde sonu癟lanmayaca覺n覺 bildii halde, balatt覺覺 b羹t羹n bu ilerden 繹t羹r羹 utan覺yordu. "Hi癟 olmazsa art覺k burada kalmayacak"​ diye avunuyordu kendi kendine, "E, buna da 羹k羹r!"​ \\
 +Aralar覺ndaki sessizlik s羹r羹p gidiyordu, a覺r ve s覺k覺c覺 bir ekilde. B繹yle bir kar覺l覺kl覺 anlama dostlar aras覺nda tatl覺d覺r da, d羹man aras覺nda 癟ok tats覺zd覺r. Hele b繹yle olan覺 biteni tart覺mak,​ ya da dost imkan覺n覺n kalmad覺覺 yerde. \\
 +Bazarov sonunda, "​Aya覺n覺z覺 癟ok s覺k覺 sarmad覺m ya?" diye sordu. \\
 +"​Hay覺r,​ 癟ok iyi, 癟ok g羹zel"​ diye kar覺l覺k verdi Pavel Petrovi癟, biraz durduktan sonra. \\
 +"​Kardeim kolay kanmaz, politika tart覺mas覺ndan oldu diyelim ona." \\
 +"ok g羹zel"​ diye dorulad覺 Bazarov. "​B羹t羹n 襤ngiliz hayranlar覺na s繹v羹p saymaya balad覺覺m覺 s繹yleyebilirsiniz ona." \\
 +"ok iyi. Peki u adam ne d羹羹n羹r dersiniz bizim i癟in?"​ diye s羹rd羹rd羹 Pavel Petrovi癟. D羹ellodan 繹nce birbirine bal覺 iki atla Bazarov'​un 繹n羹nden ge癟mi olan ve imdi geri d繹nerken "​beyefendileri"​ g繹r羹p apka 癟覺karan k繹yl羹y羹 g繹stererek. "Kim bilir!"​ diye kar覺l覺k verdi Bazarov. "Belki de hi癟bir ey d羹羹nmez. Rus k繹yl羹s羹, anla覺lmaz bir yarat覺kt覺r."​ \\
 +"Ya, demek sizin i癟in bu konuda..."​ diye s繹ze balad覺 Pavel Petrovi癟, sonra birde dedi ki: "​Bak覺n imdi, ne budalal覺kt覺r bu Piyotr'​un yapt覺覺! Kardeim d繹rtnala buraya geliyor."​ Bazarov ba覺n覺 癟evirdi ve arabada solgun bir y羹zle oturan Nikolay Petrovi癟'​i g繹rd羹. Nikolay Petrovi癟, araba durmadan yere atlad覺 ve aabeyine doru kotu. "Nedir bu?" diye ba覺rd覺 heyecanla. "Bay Bazarov, ne demek bu?" "Bir ey yok," diye kar覺l覺k verdi Pavel Petrovi癟. "Seni yok yere telaland覺rm覺lar. Bay Bazarovla sa癟ma bir tart覺maya girdik, ben de bu y羹zden sa癟ma bir ceza g繹rd羹m."​ "Ne i癟indi bu tart覺ma, Allah ak覺na?"​ \\
 +"​Nas覺l anlatay覺m? Bay Bazarov, Sir Robert Peel'e sayg覺s覺zca dil uzatt覺. Hemen s繹yleyeyim ki, b羹t羹n su癟 bende. Bay Bazarov 癟ok iyi davrand覺. Onu d羹elloya 癟a覺ran benim."​ "Ama 羹st羹n ba覺n kan i癟inde!"​ \\
 +"Yoksa damarlar覺nda su mu var san覺yorsun?​ Ama kan kaybetmem benim i癟in 癟ok iyi ger癟ekten. yle deil mi, doktor? Hadi, imdi beni arabaya g繹t羹r, 羹z羹c羹 d羹羹ncelere de kapt覺rma kendini. Yar覺n bir eyim kalmaz. Hal oldu, g羹zel. Hadi gidelim arabac覺!"​ Nikolay Petrovi癟, araban覺n arkas覺ndan y羹r羹yerek geliyordu. Bazarov ise olduu yerde kalm覺t覺... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​