Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_91 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 91~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"​Sizden aabeyime bakman覺z覺 rica edeyim"​ dedi Nikolay Petrovi癟, "​Kentten baka bir doktor getirinceye kadar."​ \\
 +Bir saat sonra Pavel Petrovi癟, baca覺 g羹zelce sar覺lm覺 bir halde, yata覺nda dinleniyordu. B羹t羹n ev halk覺 birbirine girmiti. Feni癟ka bay覺ld覺. Pavel Petrovi癟, 繹zelikle Bazarov ile g羹l羹p akala覺rken,​ Nikolay Petrovi癟 sessiz sessiz ellerini ovuturuyordu;​ Pavel Petrovi癟, g羹zel beyaz bir keten g繹mlek, 覺k bir sabah ceketi giymiti, ba覺nda fes vard覺. Yemekten i癟mekten al覺konaca覺n覺 d羹羹n羹p aka yollu itirazlarla bulunuyordu. Ama gece atei 癟覺kt覺, ba覺na ar覺 girdi. Bunun 羹zerine kentten doktor 癟ar覺ld覺. Nikolay Petrovi癟, aabeyini dinlememi,​ doktor 癟a覺rm覺t覺. Bazarov hemen b羹t羹n g羹n, ters ve 繹fkeli bir ekilde odas覺nda dolam覺,​ yaral覺ya arada bir k覺saca yaklam覺t覺. Bu s覺rada bir iki kez Feni癟ka ile kar覺lat覺 ama kad覺n korku i癟inde uzaklat覺 ondan. Gelen doktor sakinletirici uruplar verdi ve Bazarov'​un tan覺mlad覺覺 gibi, hi癟bir tehlike bulunmad覺覺n覺 s繹yledi. Nikolay Petrovi癟, doktora, kardeinin dikkatsizlikle kendi kendisini yaralad覺覺n覺 anlatt覺. Doktor buna "​Ya..."​ diye kar覺l覺k verdi, ama eline yirmi be g羹m羹 ruble s覺k覺t覺r覺l覺nca da, "​a覺lacak ey! Elbet, bu gibi eyler s覺k s覺k oluyor"​ dedi. Evde kimse yatmad覺, soyunmad覺. Nikolay Petrovi癟, iki de bir, ayaklar覺n覺n ucuna basarak aabeyinin odas覺na geliyor, yine ayaklar覺n覺n ucuna basarak d覺ar覺 癟覺k覺yordu. Pavel Petrovi癟 dal覺yor, hafif癟e inliyor ya da kardeine Frans覺zca "sen yat" diyor, i癟ecek bir ey istiyordu. Bir seferinde Nikolay Petrovi癟, Feni癟ka ile limonata yollad覺 ona; Pavel Petorvi癟 limonatay覺 son damlas覺na kadar i癟erken g繹zlerini kad覺ndan ay覺rmad覺. \\
 +Sabaha kar覺 ate biraz y羹kseldi ve hasta sa癟malamaya balad覺. nce birbirini tutmaz s繹zler s繹yledi Pavel Petrovi癟, sonra birden g繹zlerini a癟覺p, kardeinin,​ 羹zerine eilmi kayg覺 ile kendisine bakt覺覺n覺 g繹r羹nce, "​Feni癟ka'​n覺n Nelli'​ye benzer bir yan覺 var, deil mi Nikolay?"​ diye m覺r覺ldand覺. "Hangi Nelli'​ye,​ Pavel?"​ \\
 +"Bunu nas覺l sorabilirsin?​ Prenses R.'ye elbet kime olacak. zellikle y羹z羹n羹n 羹st yan覺, ayn覺 soydan..."​ \\
 +Nikolay Petrovi癟 kar覺l覺k vermedi, ama bir insanda eski tutkular覺n canl覺 kalmas覺na at覺 i癟in i癟in. \\
 +"Ah o yaramaz覺 nas覺l severim"​ diye inledi Pavel Petrovi癟, ellerini kederli kederli ba覺n覺n alt覺na koyarak. Bir iki dakika sonra da, "​Hi癟bir k羹stah覺n ona dokunmas覺na dayanamam..."​ diye m覺r覺ldand覺. \\
 +Nikolay Petrovi癟 sadece g繹羹s ge癟irdi; bu s繹zlerle kime g繹nderme yap覺ld覺覺ndan kukulanmam覺t覺. \\
 +Bazarov, ertesi sabah sekizde hastay覺 g繹rmeye geldi. Eyas覺n覺 toplam覺, kurbaalar覺n覺,​ b繹ceklerini,​ kular覺n覺 sal覺vermiti. \\
 +Nikolay Petrovi癟 onu kar覺lamak 羹zere ayaa kalkarken, "Veda etmeye mi geldiniz?"​ diye sordu. \\
 +"​Evet."​ \\
 +"Sizi anl覺yorum, duygular覺n覺z覺 sayg覺 ile kar覺l覺yorum. Zavall覺 kardeim su癟lu elbet, cezas覺n覺 da g繹rd羹. Sizin baka t羹rl羹 davranamayaca覺n覺z覺 anlatt覺 bana. Bu d羹ellodan ka癟覺namayaca覺n覺z覺 kabul etmeye haz覺r覺m... G繹r羹leriniz aras覺nda s羹rekli 癟at覺ma bunu yeterice a癟覺kl覺yor."​ Nikolay Petrovi癟 s繹zlerini birbirine kar覺t覺r覺yordu. "​Aabeyim eskiye bal覺 bir insand覺r, 癟abuk sinirlenir, inat癟覺d覺r da... ok 羹k羹r bu i k繹t羹ye varmadan sonu癟land覺,​ dedikoduyu 繹nlemek i癟in gerekli tedbirleri ald覺m..."​ "Bir g羹癟l羹k 癟覺karsa diye size adresimi b覺rak覺yorum"​ dedi ilgisizce. "​襤nallah 繹yle bir ey olmaz, Yevgeniy Vasilyi癟... Evimdeki konukluunuzun b繹yle sonu癟lanmas覺ndan 繹t羹r羹 羹zg羹n羹m. z羹nt羹m羹 art覺ran bir ey de Arkadiy'​nin..."​ Bazarov , "Onu g繹receim elbet" diye s繹z羹n羹 kesti, her 癟eit "​a癟覺klama"​ ve "​inanca"​ sinirlendirdi onu. "Eer g繹remezsem,​ benden selam s繹yleyin, 羹z羹ld羹羹m羹 bildirin."​ "Ben de 繹z羹r dilerim..."​ diye kar覺l覺k verdi Nikolay Petrovi癟 eilerek. Fakat Bazarov, s繹zlerini bitirmesini beklemeden odadan 癟覺kt覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​