Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_92 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 92~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Bazarov'​un gitmek 羹zere olduunu 繹renen Pavel Petrovi癟 onu g繹rmek istedi ve elini s覺kt覺. Ama Bazarov o anda bile buz gibi souk durdu; Pavel Petrovi癟'​in soyluluk oyunu oynad覺覺n覺 anlad覺. Feni癟ka'​ya Allaha覺smarlad覺k demek f覺rsat覺n覺 bulamad覺; ancak gen癟 kad覺n pencerede iken onunla bak覺t覺. Y羹z羹 羹zg羹n gibi diye d羹羹nd羹 kendi kendine. "Burda harcan覺p gidecek, korkar覺m"​ dedi. "Ama belki bir yolunu bulur!"​ \\
 +Piyotr ise 繹ylesine duygulanm覺t覺 ki, gen癟 adam覺n omuzuna kapan覺p alad覺. Ta Bazarov "Bebek misin sen?" diyerek onu yat覺t覺r覺ncaya kadar. Dunyaa da 羹z羹nt羹s羹n羹 saklamak i癟in koruya kadar komak ihtiyac覺 duymutu. \\
 +B羹t羹n bu 羹z羹nt羹lerin sebebi olan Bazarov arabaya t覺rmand覺, bir yaprak sigaras覺 yakt覺, araba 羹癟 mil uzaklat覺ktan sonra, yolun bir d繹nemecinde son kez g繹rd羹 Kirsanovlar覺n bir 癟izgi 羹zerinde duran 癟iftlik yap覺lar覺 ile yeni k繹k羹. Sadece bir t羹t羹n par癟as覺 att覺 az覺ndan ve pelerinine daha s覺k覺ca sar覺larak, "u Allah'​覺n belas覺 k羹癟羹k soylular!"​ diye m覺r覺ldand覺. Pavel Petrovi癟 癟abuk iyi oldu, ama bir hafta daha fazla yatmak zorunda kald覺. Kendi deyimi ile bu "​hapse"​ sab覺rla dayan覺yordu;​ ancak temizliine,​ s羹s羹ne 癟aba harc覺yor, odaya kolonya serpilmesinde direniyordu. Nikolay Petrovi癟 ona gazeteleri okuyordu; Feni癟ka bak覺yordu ona eskisi gibi, et suyunu, limonatas覺n覺,​ rafadan yumurtas覺n覺 ve 癟ay覺n覺 getiriyordu. Ama gizli bir korku sar覺yordu kad覺n覺, onun odas覺na her giriinde. Pavel Petrovi癟'​in beklenmedik davran覺覺 b羹t羹n eve korku salm覺t覺,​ ama herkesten 癟ok Feni癟ka bu korkunun etkisi alt覺ndayd覺. Yaln覺z Prokofyi癟 sakin kalm覺t覺,​ kendi gen癟liinde de kibar beylerin birbirleriyle d羹ello yapt覺klar覺n覺 s繹yl羹yordu,​ "​Yaln覺z kibar beyler kendi aralar覺nda"​ diyordu, "adi herifleri ise k羹stahl覺klar覺ndan 繹t羹r羹 ah覺rda d繹verlerdi."​ \\
 +Kendini hi癟 de su癟lam覺yordu Feni癟ka; ama 癟at覺man覺n ger癟ek nedenini d羹羹nd羹羹 zamanlar 羹z羹l羹yordu;​ bir de Pavel Petrovi癟 ona 繹yle garip bak覺larla bak覺yordu ki, hatta ona arkas覺 d繹n羹kken bile adam覺n g繹zlerini 羹zerinde hissediyordu. Bu s羹rekli i癟 羹z羹nt羹s羹nden 繹t羹r羹 zay覺flam覺t覺 ve zay覺fl覺k, tahmin edilecei gibi, onu daha da g羹zelletirmiti. Bir sabah Pavel Petrovi癟 kendini 癟ok iyi buldu ve yataktan 癟覺k覺p divana ge癟ti. Nikolay Petrovi癟, onun sal覺k durumunu sorup harman yerine gitmiti. Feni癟ka bir fincan 癟ay getirdi, k羹癟羹k masan覺n 羹st羹ne koydu, 癟覺kmak 羹zer iken Pavel Petrovi癟 durdurdu onu. "Neden bu kadar acele ediyorsunuz?"​ diye s繹ze balad覺. "ok mu iiniz var?" \\
 +"Yo... evet. Diyeceim, gidip onlara 癟ay vermem laz覺m."​ \\
 +"​Dunyaa,​ siz olmadan da verir 癟ay覺. Gelin de bu zavall覺 hasta ile oturun biraz. Hem sizinle konumak istiyordum. \\
 +Feni癟ka, sessizce bir koltuu iliti. \\
 +"​Dinleyin"​ dedi Pavel Petrovi癟, b覺y覺klar覺n覺 burarak. "Size ne zamand覺r sormak istiyordum: Benden biraz korkar gibi bir haliniz var, neden?"​ "Ben mi?" \\
 +"Evet, siz ya. Dosdoru y羹z羹me bakam覺yorsunuz hi癟. 襤nsan, vicdan覺n覺z rahat deil diye d羹羹necek."​ \\
 +Feni癟ka k覺zard覺, ama Pavel Petrovi癟'​in y羹z羹ne bakt覺. Onu o kadar garip g繹rm羹t羹 ki, y羹rei 癟arpmaya balad覺. \\
 +"​Vicdan覺n覺z temiz mi?" diye sordu Pavel Petorvi癟. "Neden olmas覺n?"​ diye f覺s覺lt覺yla cevap verdi Feni癟ka. \\
 +"yle ya! Hem siz kime k繹t羹l羹k etmi olabilirsiniz ki? Bana m覺? Olamaz. Bu evde baka birine mi? Bu da olacak ey deil. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​