Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_94 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 94~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Yo... yo, hay覺r... bir eyim yok... Tam tersine, eskisinden daha iyiyim."​ \\
 +"​Divana ge癟mek i癟in acele ettin galiba. Nereye?"​ diye ekledi Nikolay Petrovi癟, Feni癟ka'​ya d繹nerek. Fakat kad覺n, arkas覺ndan kap覺y覺 kapay覺p gitmiti bile. \\
 +"Bense bizim k羹癟羹k kahraman覺 sana g繹stermeye getirmitim,​ amcas覺n覺 繹zlemitir diye. \\
 +Feni癟ka ne diye g繹t羹rd羹 onu? Peki, senin nen var? Aran覺zda bir ey mi ge癟ti?"​ \\
 +"​Kardeim"​ dedi Pavel Petrovi癟, ciddi bir ekilde. \\
 +Nikolay Petrovi癟. "S繹z ver bana, bir ricam覺 yerine getireceine."​ \\
 +"Ne ricas覺? S繹yle."​ \\
 +"ok 繹nemli bir rica. Benim g繹rd羹羹m kadar覺 ile b羹t羹n mutluluun buna bal覺... B羹t羹n bu s羹re i癟inde, imdi sana s繹yleyeceim eyi, enine boyuna d羹羹nd羹m... Kardeim g繹revini yapmal覺s覺n,​ namuslu, d羹r羹st bir insana d羹en g繹revi: Dedikoduya, ortaya koyduun k繹t羹 繹rnee son ver... Sen d羹nyadaki insanlar覺n en iyisisin, yap bunu!" \\
 +"Ne s繹ylemek istiyorsun bana, Pavel?"​ \\
 +"Evlen Feni癟ka ile... Seni seviyor, olunun annesi o." \\
 +Nikolay Petrovi癟 bir ad覺m geri 癟ekildi ve ellerini uzatt覺. \\
 +"Bunu sen mi s繹yl羹yorsun ha! Fakat biliyorsun ki, 癟ok doru olarak bana hat覺rlatt覺覺n g繹revimi sadece sana olan sayg覺mdan 繹t羹r羹 yerine getiremedim!"​ \\
 +"Bu 繹rnekte yanl覺t覺 bana sayg覺 g繹stermen"​ dedi Pavel Petrovi癟 羹zg羹n bir g羹l羹mseme ile. "Beni bir soylu z羹ppe diye su癟layan Bazarov'​a hak vermeye bal覺yorum. Hay覺r, aziz kardeim, ne derler, ne d羹羹n羹rler kayg覺s覺n覺 b覺rakal覺m art覺k. Biz ya覺n覺 ba覺n覺 alm覺 insanlar覺z;​ bu d羹nyan覺n g繹steri merak覺n覺 bir yana b覺rakman覺n zaman覺d覺r,​ bak g繹receksin,​ bunun kar覺l覺覺nda mutluluk kazanaca覺z."​ Nikolay Petrovi癟 at覺larak sar覺ld覺覺 aabeyine. \\
 +"Sen benim g繹zlerimi a癟t覺n ger癟ekten"​ dedi "​D羹nyan覺n en ak覺ll覺, en iyi insan覺 sensindir diye bouna bakmad覺m sana oldum olas覺; imdi g繹r羹yorum ki, iyi kalpli olduun kadar da duygulusun."​ \\
 +"​Yava yava"​ diye kardeinin s繹z羹n羹 kesti Pavel Petrovi癟, "​Ellisine bast覺覺 halde bir astemen gibi d羹ello eden ak覺ll覺 uslu aabeyinin baca覺n覺 ac覺tma. Demek bu i oldu. Feni癟ka benim yengemdir art覺k."​ "Ama Arkadiy buna ne der, sevgili Pavel?"​ \\
 +"​Arkadiy mi? Ne diyecek, sadece sevinir! Ger癟i evlilik onun ilkelerine uygun deil, ama en az覺ndan toplumsal eitlik inan覺覺 okanacak. Sonra nedir ki o s覺n覺f ayr覺l覺klar覺,​ on dokuzuncu y羹zy覺ldaym覺覺z gibi. \\
 +"Ah Pavel, Pavel, b覺rak seni bir daha 繹peyim. Baca覺n i癟in korkma, 癟ok dikkatli olurum."​ Ve iki karde 繹p羹t羹ler. \\
 +"Ne dersin, karar覺n覺 ona imdi bildirmez misin?"​ diye sordu Pavel Petrovi癟. \\
 +"Bu ne acele?"​diye kar覺l覺k verdi Nikolay Petrovi癟."​ Yoksa demin onunla bu ii mi tart覺t覺n覺z?"​ \\
 +"​Onunla bu ii tart覺mak m覺? Ne d羹羹nce?"​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​