Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_95 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 95~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Eh, iyi 繹yleyse. Ama 繹nce senin iyilemen gerek; vaktimiz var. 襤yice d羹羹n羹p ta覺nmal覺y覺z."​ "Ama karar覺n覺 verdin art覺k, deil mi?" \\
 +"​Elbette verdim, sana candan teekk羹r ederim. imdi seni yaln覺z b覺rakaca覺m;​ dinlenmen laz覺m. Bu gibi heyecanlar iyi deildir senin i癟in... Ama gene konuaca覺z bunu. Uyu, kardelerin en sevgilisi, Rabbim seni sal覺覺na kavutursun!"​ \\
 +Pavel Petrovi癟 yaln覺z kal覺nca, "Bana ne diye teekk羹r ediyor?"​ diye d羹羹nd羹. "Ona bal覺 bir ey deil mi bu? Bana gelince, o evlenir evlenmez 癟ekip giderim, Dresden'​e ya da Floransa'​ya 繹l羹nceye kadar orada kal覺r覺m."​ \\
 +Pavel Petrovi癟 aln覺na kolonya s羹rd羹 ve g繹zlerini kapad覺. Parlak g羹n 覺覺覺nda g羹zel, zay覺f ba覺, beyaz yast覺覺n 羹zerinde bir 繹l羹 ba覺 gibiydi... Ger癟ekten de, bir canl覺 cenaze idi. \\
 +Nikolskoye'​de Katya ile Arkadiy, bah癟ede, y羹ksek bir kavak aac覺n覺n g繹lgesi alt覺nda, bir s覺rada oturuyorlard覺. Fif覺 yerde yan覺 balar覺nda yat覺yordu, uzun g繹vdesini avc覺lar覺n "​tavan beli" dedikleri, g羹zel bir bi癟imde k覺v覺rm覺t覺. \\
 +襤kisi de konumuyorlard覺;​ Arkadiy'​nin elinde yar覺 a癟覺k bir kitap vard覺; Katya ise sepetinin dibindeki ekmek k覺r覺nt覺lar覺n覺 topluyor, kendilerine 繹zg羹 羹rkek bir cesaretle ayaklar覺n覺n dibinde s覺癟rayan, c覺v覺ldayan k羹癟羹k bir ser癟e s羹r羹s羹ne at覺yordu. Hafif bir r羹zg璽r kava覺n yapraklar覺n覺 titretiyor ve yolun 羹zerinde Fif覺'​nin sar覺 s覺rt覺nda g羹nein soluk alt覺n benekleri oyna覺yordu. 襤kisi de susuyorlard覺;​ ama bu susmalar覺ndan,​ bu yan yana oturular覺ndan da, aralar覺ndaki g羹venli yak覺nl覺k a癟覺k癟a anla覺yordu. 襤kisi de sanki birbirlerinin fark覺nda deilmi gibiydiler de yan yana olmalar覺ndan 繹t羹r羹 i癟in i癟in sevin癟 dolup ta覺yorlard覺. Arkadiy daha mutlu, Katya ise daha canl覺 ve g羹venli g繹r羹n羹yordu. \\
 +"Ne dersiniz,"​ diye s繹ze balad覺 Arkadiy, "​Rus癟a Yasen ad覺 bu aa癟lar i癟in bi癟ilmi kaftan deil mi? Yasen, saydam. teki aa癟lardan hi癟biri g繹羹n alt覺nda bunca hafif ve saydam deildir."​ \\
 +Katya yukar覺lara bakt覺 ve m覺r覺ldand覺;​ "​Evet"​ ve Arkadiy d羹羹nd羹,​ "​G羹zel konutuum i癟in su癟lam覺yor beni hi癟 de, Heine'​yi pek sevmem"​ dedi Katya, Arkadiy'​nin elindeki kitaba bakarak, "Alay ettii zaman da yak覺nd覺覺 zaman da. Ancak 羹zg羹n, d羹羹nceli olduu zaman severim."​ \\
 +"Bense elendii zaman severim"​ dedi Arkadiy. \\
 +"Bu sizde alayc覺 huyunuzdan kalma bir ey." \\
 +"Kalma bir ey!" diye d羹羹nd羹 Arkadiy. "​Bazarov bunu duysayd覺!"​ \\
 +Katya, "​Bekleyin siz" diye s羹rd羹rd羹 s繹zlerini, "​Deitiririz biz sizi." \\
 +"Kim deitirecek beni? Siz mi?" \\
 +"Kim mi? Ablam, art覺k kavga etmediiniz Porf覺riy Platonyi癟 ve 羹癟 g羹n 繹nce kiliseye g繹t羹rd羹羹n羹z teyzem."​ \\
 +"​Reddedemezdim! Ablan覺za gelince, biliyorsunuz ki, bir癟ok konuda Yevgeniy ile anla覺rd覺."​ \\
 +"Demek ablam onun etkisindeydi,​ t覺pk覺 sizin olduunuz gibi." \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​