Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_99 [2015/11/10 15:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 99~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"​imdi geldi efendim, han覺mefendiye haber verilmemesini,​ dosdoru sizin odan覺za g繹t羹r羹lmesini buyurdu? \\
 +Arkadiy'​nin akl覺na ilk gelen, "evde bir ey mi oldu?" d羹羹ncesiydi,​ h覺zla yukar覺 koup odas覺n覺n kap覺s覺n覺 a癟arken. \\
 +Bazarov'​un g繹r羹n羹羹,​ onu yat覺t覺rd覺. Oysa daha bilmi bir g繹z, bu beklenmedik konuun eskisi gibi canl覺 fakat biraz 癟繹km羹 y羹z羹nde i癟ten i癟e bir sak覺nt覺n覺 belirtilerini fark ederdi. \\
 +Bazarov pencere eiinde oturuyordu, omuzlar覺nda tozlu bir pelerin vard覺, kasketini g繹zlerine kadar indirmiti. Arkadiy ba覺rarak boynuna at覺ld覺覺 zaman da yerinden kalkmad覺. \\
 +"Bu ne s羹rpriz! Hangi r羹zg璽r att覺 seni buraya?"​ Onu g繹rd羹羹 i癟in sevindiine inanan ve bunu g繹stermek isteyen biri gibi, bu s繹zleri tekrarlay覺p odada oradan oraya gidip geliyordu \\
 +Arkadiy. \\
 +"Evde her ey yolunda ya? Herkes iyi mi?" \\
 +"Ama imdi gevezelii b覺rak da, s繹yle bana bir k覺vas getirsinler. Otur da dinle anlatacaklar覺m覺,​ umar覺m ki k覺sa fakat etkili birka癟 s繹zle anlat覺r覺m."​ Arkadiy sesini 癟覺karmadan dinledi. Bazarov ona Pavel Petrovi癟Te yapt覺覺 d羹elloyu anlatt覺. Arkadiy b羹y羹k bir ak覺nl覺a d羹t羹, hatta alt羹st oldu, ama bunu belli etmek istemedi. Yaln覺z amcas覺n覺n yaras覺n覺n ger癟ekten ciddi olup olmad覺覺n覺 sordu. Yaran覺n t覺bbi bak覺mdan deil de baka her a癟覺dan ilgin癟 olduu kar覺l覺覺n覺 al覺nca zorla g羹l羹msedi,​ ama gizli bir ac覺 ve biraz utan癟 duydu. Bazarov bunu anlam覺 gibiydi. \\
 +"Evet, sevgili dostum"​ dedi, "Bu derebeylerle yaamak insan覺n ba覺na neler getirir g繹r. Sen de derebeylik tak覺n覺rs覺n ve derebeyce g繹sterilere kat覺lm覺 bulursun kendini. Neyse, imdi ben bizimkilere gidiyorum"​ diye balad覺 Bazarov, "Yol 羹zeri, sapt覺m buraya. B羹t羹n bunlar覺 anlatmak i癟in. Sa癟mal覺k olduuna inanmasayd覺m,​ gereksiz yalanlar s繹yleyebilirdim sana. Hay覺r, sapt覺m buraya... eytan bilir neden? Kimi zaman insan覺n kendini g覺rtla覺ndan yakalay覺p, topraktan turp 癟eker gibi 癟ekip sallamas覺 iyi olur, bilirsin. Son g羹nlerde benim yapt覺覺m da bu ite... Fakat ayr覺ld覺覺m arkada覺, k繹k sald覺覺m yata覺, bir kez daha g繹rmek isteinden kendimi alamad覺m."​ \\
 +Arkadiy heyecanla, "​Temenni ederim ki, bu s繹zlerin benimle ilgili deildir"​ dedi. "​Benden ayr覺lmay覺 d羹羹n羹yorsundur."​ \\
 +Bazarov dikkatle, i癟ini okur gibi bakt覺 ona. \\
 +"Bu seni 癟ok mu 羹zerdi? Bana 繹yle geliyor ki, sen benden ayr覺lm覺s覺n bile. yle 覺k ve g繹sterilisin ki... Ar覺na Sergeyevna ile iin adamak覺ll覺 yolunda olmal覺!"​ "Ne demek istiyorsun, Anna Sergeyevna ile benim hangi iim?"​ \\
 +"Sen kentten buraya onun i癟in gelmedin mi yavrum? Ha akl覺ma gelmiken soray覺m, o pazar okullar覺 nas覺l gidiyor? Anna Sergeyevna'​ya tutulmad覺覺n覺 s繹yleyecek deilsin ya? Yoksa bunun laf覺 a癟覺l覺nca utanma d繹nemine mi eritik art覺k?"​ \\
 +"​Yevgeniy,​ bilirsin, seninle her zaman a癟覺k olmuumdur;​ inan bana, yemin ederim, yan覺l覺yorsun."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​