Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:ant_01 [2015/11/14 17:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ant : 01~~
 +=== ANT ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Ben G繹nen'​de dodum. Yirmi y覺ld覺r g繹rmediim bu kasaba, d羹羹mde art覺k bir serap gibiydi. \\
 +Bir癟ok yeri unutulan, eski, uzak bir r羹ya gibi oldu. O zaman gen癟 bir y羹zba覺 olan babamla her zaman 繹n羹nden ge癟tiimiz ar覺 Camii'​ni,​ kar覺s覺ndaki k羹癟羹k, harap ad覺rvan覺,​ i癟inde binlerce kereste tomruu y羹zen nehircii, bazen y覺kanmaya gittiimiz s覺cak sulu hamam覺n derin havuzunu imdi hat覺rlamaya 癟al覺覺yorum. Ama beyaz bir unutu duman覺 繹n羹me y覺覺l覺r. Renkleri siler, ekilleri kaybeder... Pek uzun gurbetlerden sonra vatan覺na d繹nen bir adam, doduu yerin ufkunu koyu bir sis alt覺nda bulup da, sevdii eyleri uzaktan bir an 繹nce g繹remedii i癟in nas覺l h羹z羹nlenirse,​ ben de t覺pk覺 b繹yle meraka, sab覺rs覺zl覺a benzer bir ac覺 duyar覺m. O, her akam s羹r羹lerle mandalar覺n,​ ineklerin ge癟tii tozlu, tas覺z yollar, yosunlu, siyah kiremitli 癟at覺lar, y覺k覺lacakm覺 gibi duran b羹y羹k duvarlar, k羹癟羹k, ahap k繹pr羹ler, u癟suz bucaks覺z tarlalar, al癟ak 癟itler hep bu duman i癟inde erir... \\
 +Yaln覺z evimizle okulu g繹z羹m羹n 繹n羹ne getirebilirim. \\
 +B羹y羹k bir bah癟e... Ortas覺nda k繹k bi癟iminde yap覺lm覺 bembeyaz bir ev... Sa k繹esinde her zaman oturduumuz beyaz perdeli oda... Sabahlar覺 annem beni bir bebek gibi pencerenin kenar覺na oturtur, dersimi tekrarlat覺r,​ s羹t羹m羹 i癟irirdi. Bu pencereden g繹r羹nen avlunun 繹b羹r yan覺ndaki b羹y羹k toprak rengi yap覺n覺n cams覺z, kapaks覺z tek bir penceresi vard覺. Bu siyah delik beni 癟ok korkuturdu. Yemeklerimizi piiren, 癟ama覺rlar覺m覺z覺 y覺kayan, tahtalar覺m覺z覺 silen, babam覺n at覺na yem veren, av k繹peklerine bakan hizmet癟imiz Abil Ana'​n覺n her gece anlatt覺覺 korkun癟, bitmez hik璽yelerdeki ay覺y覺, bu karanl覺k pencerede g繹r羹r gibi olurdum. Bu kuruntuyla, r羹ya dinlemek, yorumlamak merak覺nda olan zavall覺 anneme her sabah ay覺l覺 r羹yalar uydurur; iri, kuzgun bir ay覺n覺n beni kap覺p daa g繹t羹rd羹羹n羹,​ ormandaki inine kapad覺覺n覺,​ kollar覺m覺 balad覺覺n覺,​ burnumu, dudaklar覺m覺 yediini, sonra Bayrami癟 yolundaki su deirmeninin 癟ark覺na att覺覺n覺 s繹yler, ona bir癟ok, "​Hay覺rd覺r inallah..."​ dedirtirdim. Yorumlarken benim b羹y羹k bir adam, b羹y羹k bir bey, b羹y羹k bir paa olaca覺m覺,​ bana kimsenin k繹t羹l羹k yapamayaca覺n覺,​ g羹venceyle sunduk癟a, yalan s繹ylediimi unutur, ne kadar sevinirdim... \\
 +Nas覺l sokaklardan,​ kiminle giderdim? Bilmiyorum... Okul bir katl覺, duvarlar覺 badanas覺zd覺. \\
 +Kap覺dan girilince 羹st羹 kapal覺 bir avlu vard覺. Daha ilerisinde k羹癟羹k, aa癟s覺z bir bah癟e... Bah癟enin sonunda ayakyolu, 癟ok kocaman aptes f覺癟覺s覺... Erkek 癟ocuklarla k覺zlar karmakar覺覺k otururlar, birlikte okur, birlikte oynarlard覺. "​B羹y羹k Hoca" dediimiz, k覺nal覺, az sa癟l覺, kambur, uzun boylu, yal覺, bunak bir kad覺nd覺. Mavi g繹zleri pek sert parlar, gaga gibi iri, sar覺 burnuyla, t羹yleri d繹k羹lm羹 hain, hasta bir 癟aylaa benzerdi. "​K羹癟羹k Hoca" erkekti. B羹y羹k Hoca'​n覺n oluydu. \\
 +ocuklar ondan hi癟 korkmazlard覺. San覺r覺m biraz aptalcayd覺. Ben arkadaki rahlelerde, B羹y羹k Hoca'​n覺n en uzun sopas覺n覺 uzatamad覺覺 bir yerde otururdum. K覺zlar, belki sa癟lar覺m覺n a癟覺k sar覺 olmas覺ndan,​ bana hep "Ak Bey" derlerdi. Erkek 癟ocuklar覺n b羹y羹cekleri ya ad覺m覺 s繹ylerler ya da "​Y羹zba覺 olu" diye 癟a覺r覺rlard覺. S覺n覺f kap覺s覺n覺n a癟覺lmayan kanad覺nda sallanan "​geldi-gitti"​ levhas覺 yass覺, cans覺z bir y羹z gibi bize bakar, kal覺n duvarlar覺n tavana yak覺n dar pencerelerinden giren donuk bir ayd覺nl覺k, durmadan ba覺ran, hayk覺rarak okuyan 癟ocuklar覺n susmaz, keskin 癟覺l覺klar覺yla sanki daha da a覺rla覺r,​ bulan覺rd覺... \\
 +Okulda yaln覺z bir t羹r ceza vard覺: Dayak... B羹y羹k su癟lular, hatta k覺zlar bile falakaya yatarlard覺. \\
 +Falakadan korkmayan, titremeyen yoktu. K羹癟羹k Hoca'​n覺n a覺r tokad覺... B羹y羹k Hoca'​n覺n uzun sopas覺... ki rastgeldii kafay覺 mutlaka iirirdi. Ben hi癟 dayak yememitim. Belki kay覺r覺yorlard覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(4);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​