Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:ant_02 [2015/11/14 17:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ant : 02~~
 +=== ANT ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Yaln覺z bir defa B羹y羹k Hoca, kuru, kemikten elleriyle yalan s繹ylediim i癟in sol kula覺m覺 癟ekmiti. O kadar h覺zl覺 癟ekmiti ki, ertesi g羹n羹 bile yan覺yordu. K覺pk覺rm覺z覺yd覺. Oysa su癟um yoktu. \\
 +Doru s繹ylemitim. Bah癟edeki aptes f覺癟覺s覺n覺n musluu kopar覺lm覺t覺. B羹y羹k Hoca su癟u yapan覺 ar覺yordu. Bu, mavi cepkenli, k覺rm覺z覺 kuakl覺, hasta, zay覺f bir 癟ocuktu. Haber verdim. Falakaya konacakt覺. 襤nk璽r etti. Sonra dier bir 癟ocuk 癟覺kt覺. Kendi kopard覺覺n覺,​ onun su癟u olmad覺覺n覺 s繹yledi. Yere yatt覺. Ba覺ra ba覺ra sopalar覺 yedi. O zaman B羹y羹k Hoca, "​Ni癟in yalan s繹yl羹yor, bu zavall覺ya iftira ediyorsun?"​ diye kula覺ma yap覺t覺. Y羹z羹n羹 buruturarak dar覺ld覺. \\
 +Alad覺m. Alad覺m. 羹nk羹 yalan s繹ylemiyordum. Evet, musluu kopar覺rken g繹z羹mle g繹rm羹t羹m. Akam羹st羹,​ okut da覺l覺rken daya覺 yiyen 癟ocuu tuttum: \\
 + Ni癟in beni yalanc覺 癟覺kard覺n?​ dedim. Musluu sen koparmam覺t覺n... \\
 + Ben koparm覺t覺m. \\
 + Hay覺r, sen koparmam覺t覺m. b羹r 癟ocuun kopard覺覺n覺 ben g繹z羹mle g繹rd羹m. \\
 +Direnmedi. Y羹z羹me bakt覺. Bir an 繹yle durdu. Eer hocaya s繹ylemeyeceime yemin edersem, saklamayacakt覺. Anlatacakt覺. Ben hemen meraklan覺yordum:​ \\
 + Musluu Ali koparm覺t覺,​ dedi, ben de biliyordum. Ama o 癟ok zay覺f, hem hastad覺r. G繹r羹yorsun,​ falakaya dayanamaz. Belki 繹l羹r, daha yataktan yeni kalkt覺. \\
 + Ama sen ni癟in onun yerine dayak yedin? \\
 + Ni癟in olacak. Biz onunla ant i癟miiz. O bug羹n hasta, ben iyi, kuvvetliyim. Onu kurtard覺m ite. \\
 +Pek g羹zel anlamad覺m. Tekrar sordum: \\
 + Ant ne? \\
 + Bilmiyor musun? \\
 + Bilmiyorum! \\
 +O vakit g羹ld羹. Benden uzaklaarak kar覺l覺k verdi: \\
 + Biz birbirimizin kanlar覺n覺 i癟eriz. Buna "ant i癟mek"​ derler. Ant i癟enler kan kardei olurlar. \\
 +Birbirlerine 繹l羹nceye kadar yard覺m ederler, dertli g羹nlerinde birbirlerine koarlar. \\
 +Sonra dikkat ettim, okulda bir癟ok 癟ocuk, birbirleriyle ant i癟milerdi. Kan kardeiydiler. Baz覺 k覺zlar bile kendi aralar覺nda ant, i癟milerdi. Bir g羹n, bu yeni 繹rendiim g繹renein nas覺l yap覺ld覺覺n覺 da g繹rd羹m. Yine arka rahlelerdeydim. K羹癟羹k Hoca aptes almak i癟in d覺ar覺 癟覺km覺t覺. \\
 +B羹y羹k Hoca, arkas覺n覺 bize 癟evirmi, yava yava, bir s羹m羹kl羹b繹cek kadar a覺r, namaz覺n覺 k覺l覺yordu. 襤ki 癟ocuk tahta sapl覺 bir 癟ak覺yla kollar覺n覺 癟izdiler. 覺kan b羹y羹k, k覺rm覺z覺 damlay覺 kollar覺 羹zerinde bu 癟izgiye s羹rd羹ler. Kanlar覺n覺 kar覺t覺rd覺lar. Sonra birbirlerinin kollar覺n覺 emdiler. Ant i癟erek kan kardei olmak... Bu beni d羹羹nd羹rmeye balad覺. Benim de kan kardeim olsa, hocaya kula覺m覺 癟ektirmeyecek,​ 羹stelik falakaya yataca覺m zaman beni kurtaracakt覺. Koca okulun i癟inde kendimi yapayaln覺z,​ arkadas覺z,​ koruyucusuz san覺yordum,​ anneme d羹羹ncemi,​ her 癟ocuk gibi birisiyle ant i癟mek istediimi s繹yledim. And覺 tan覺mlad覺m. Raz覺 olmad覺: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(4);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​