Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:ant_04 [2015/11/14 17:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ant : 04~~
 +=== ANT ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Bilmiyorum, aradan ne kadar zaman ge癟ti? Belki alt覺 ay... Belki bir y覺l... M覺st覺k'​la kan kardei olduumuzu unutmutum nedense. Yine birlikte oynuyor, okuldan eve birlikte d繹n羹yorduk. Bir g羹n hava 癟ok s覺cakt覺. B羹y羹k Hoca, bize yar覺m g羹nl羹k tatil verdi. T覺pk覺 perembe g羹n羹 gibi... \\
 +M覺st覺k'​la soka覺n tozlar覺 i癟inde yava yava y羹r羹yorduk. Ben fesimin alt覺na mendilimi koymutum... Terimi silemediim i癟in y羹z羹m s覺r覺ls覺klamd覺. B羹y羹k, geni bir yoldan ge癟iyorduk. \\
 +Kenarda y覺覺lm覺 bir duvar覺n temelleri vard覺. Birdenbire kar覺dan iri, kara bir k繹pek 癟覺kt覺. \\
 +Koarak geliyordu. Arkas覺ndan birka癟 adam kal覺n sopalarla koval覺yorlard覺. Bize, "​Ka癟覺n覺z,​ ka癟覺n覺z, 覺s覺racak!.."​ diye ba覺rd覺lar. Korktuk, a覺rd覺k. yle kald覺k. nce ben biraz kendimi toplayarak, "Aman, ka癟al覺m..."​ dedim. G繹zleri ate gibi parlayan k繹pek bize yetimiti. O zaman M覺st覺k, "Sen arkama saklan!.."​ diye hayk覺rd覺, 繹n羹me ge癟ti. K繹pek ona sald覺rd覺. \\
 +襤lkin h覺zla birbirlerine 癟arpt覺lar. Sonra t覺pk覺 g羹reir gibi boaz boaza geldiler. K繹pek de ayaa kalkm覺t覺. \\
 +Biraz b繹yle savat覺ktan sonra ikisi de yere yuvarland覺lar. M覺st覺k'​覺n k羹癟羹k fesi, mavi yemenisi d羹t羹. Bu sava, bana pek uzun geldi. Titriyordum. Sopal覺 amcalar yetitiler. K繹pee odunlar覺n覺n b羹t羹n g羹c羹yle birka癟 tane indirdiler. M覺st覺k kurtuldu. Zavall覺n覺n kollar覺ndan,​ burnundan kan ak覺yordu. K繹pek, kuyruunu bacaklar覺n覺n aras覺na s覺k覺t覺rm覺,​ az覺 yerde, d繹rtnala ka癟t覺. M覺st覺k, "Bir ey yok... Ac覺m覺yor... Biraz 癟izildi..."​ diyordu. Evine g繹t羹rd羹ler. Ben de hemen evimize kotum. Anneme ba覺m覺za geleni anlatt覺m. Abil Ana, beni yere yat覺rd覺. Uzun uzad覺ya kas覺klar覺ma,​ korku damarlar覺ma bast覺. yle bir du璽 okuyarak y羹z羹me 羹fledi ki, sarm覺sak kokusundan aks覺rd覺m. \\
 +Ertesi g羹n羹 M覺st覺k okula gelmemiti. Daha ertesi g羹n羹 yine gelmedi... Anneme, Hac覺 Budak'​lara gidip M覺st覺k'​覺 g繹rmemizi s繹yledim. \\
 + Hastaym覺 yavrum, dedi, inallah iyi olunca yine oynars覺n覺z,​ imdi rahats覺z etmek ay覺pt覺r. \\
 +Ondan sonra ben her zaman M覺st覺k'​覺 iyilemi bulaca覺m umuduyla okula gittim. \\
 +Ne yaz覺k ki, o hi癟 gelmedi... \\
 +K繹pek kuduzmu. Bakt覺rmak i癟in M覺st覺k'​覺 Band覺rma'​ya g繹t羹rd羹ler. \\
 +Oradan 襤stanbul'​a g繹ndereceklerdi. \\
 +Sonunda bir g羹n iittik ki, M覺st覺k 繹lm羹... \\
 +Erken kalkt覺覺m a癟覺k, bulutsuz sabahlar, herkes gibi bana da 癟ocukluumu hat覺rlat覺r. Belleimde sonsuz ve mor bir tanyeri 羹lkesi gibi kalan doduum yeri g繹z羹m羹n 繹n羹ne getirmek isterim. Ve hep, fark覺nda olmayarak sol elimin iaret parma覺na bakar覺m. Birinci boumun 羹st羹nde h璽l璽 beyaz 癟izgi eklinde duran bir k羹癟羹k yara izi, bence 癟ok kutsald覺r. And覺 i癟in 繹len, hayat覺n覺 mahveden kahraman kan kardeimin,​ s覺cak dudaklar覺n覺 tekrar parma覺m覺n ucunda duyar, beni kurtarmak i癟in kendisinden b羹y羹k, kudurmu, iri ve kara 癟oban k繹peiyle pen癟eleen o aslan ve kahraman hayalini g繹r羹r羹m. \\
 +Ve ulusumuzdan,​ sezgilerle bezeli T羹rkl羹kten uzaklat覺k癟a,​ daha kokumu derinliklerine yuvarland覺覺m覺z karanl覺k u癟urumun, bu ahlak ve bozuculuk, vefas覺zl覺k ve bencillik, baya覺l覺k ve miskinlik cehenneminin dibinde, 羹zg羹n ve artlanm覺 k覺vran覺rken,​ saf ve nurdan, ge癟mi, kaybolmu bir cennetin ger癟ekten uzak bir serab覺 halinde kar覺mda a癟覺l覺r... Beni mutlu eder.
 +Saatlerce M覺st覺k'​覺n an覺s覺yla, bu aziz ve soylu 羹z羹nt羹n羹n eskiyip, unutulduk癟a daha 癟ok deeri artan tatl覺 h羹z羹nl羹 ac覺s覺ndan tat duyar覺m... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(4);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​