Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
turk_edebiyati:ask_dalgasi_01 [2015/11/14 16:34]
127.0.0.1 external edit
turk_edebiyati:ask_dalgasi_01 [2015/11/14 17:47] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ak Dalgas覺 : 01~~
 +=== AK DALGASI ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Vapur dopdoluydu. Son d羹d羹k 繹tt羹. 襤ki yandaki 癟arklar, dar kafeslerinde birden uyanan al覺k覺n ve m羹thi deniz ayg覺rlar覺 gibi, hiddetli bir g羹r羹lt羹 癟覺kararak,​ k覺m覺ldand覺. B羹t羹n vapur hafif癟e sars覺ld覺. Hava gayet g羹zeldi. Kad覺k繹y'​e gidiyorduk. Sonu leylak renkli sisler i癟inde eriyen Marmara'​n覺n kubbeli, ince minareli, uzun ve uyumu ufuklar覺nda,​ b羹y羹k ve beyaz kenarl覺 bulutlar, par癟alanm覺 k繹p羹k dalar覺 halinde yava yava b羹y羹yor, da覺l覺yor,​ toplan覺yor,​ derin 癟ukurlar覺nda,​ y羹ksek tepelerinde morluklar, koyu mavilikler birikiyordu. Haziran覺n yak覺c覺 g羹nei, vapurun, dumanlardan ve yamurdan esmerlenmi tentelerine d羹羹yor, baz覺 duran ve yine birden esmeye balayan karars覺z r羹zg璽r覺 sanki 覺l覺klat覺r覺yor,​ sanki ona sarholuk verici, hareket ettiren uh ve fettan bir ey kat覺yordu. \\
 +Uzak ve bilinmez masal adalar覺ndan gelmie benzeyen s羹t gibi beyaz mart覺lar etraf覺m覺zda u癟uuyorlar,​ 癟覺kard覺klar覺 tatl覺 ve derin sesleriyle ehirde kalm覺, kalabal覺ktan,​ uramalardan,​ h覺rslardan,​ kederlerden bunalm覺 zavall覺 insanlar覺 kendi vatanlar覺na,​ ger癟ekten pek uzak, tenha, sakin yerlere biraz ak ve iir tatmak i癟in 癟a覺r覺yorlard覺. Lacivert dalgalar i癟inde bir masal, bir efsane k繹k羹n羹 and覺ran K覺zkulesi hayalime dokunuyor, ruhumu, hissimi beyaz ve ayd覺nl覺k dualar覺yla uyutarak akl覺mdan b羹t羹n 癟evremin, semtimin yank覺lar覺n覺 siliyordu. Art覺k vapurda olduumu unutuyordum. mr羹mde her g羹n birka癟 iir okuyan ve d羹羹nen bir adam覺n, o tuhaf ve hastal覺kl覺 hali etraf覺m覺 bozuyor, sk羹dar ve Selimiye yakalar覺ndaki evleri, kubbeleri, minareleri, selvileri, hatta koca T覺p Fak羹ltesini ve koca k覺lalar覺 silerek hi癟 g繹rm羹yor; onlar覺n yerine, alanlar覺ndan g羹m羹 ve elmas elaleler akan, serin g繹lgelerinde 癟覺plak ve pembe 癟iftler 繹p羹en, balta girmemi 癟am ve kay覺n ormanlar覺 yap覺yordum. \\
 +Ger癟ekte olmayan, yaln覺z kendi hayalimde yaratt覺覺m bu manzaraya, bu y羹ce ve b羹y羹k manzaraya bakarak, "ah, ak yeri... ah, ite ak yeri..."​ diyordum. Mart覺lar覺n,​ "​Geliniz,​ uzaklara, u leylak renkli sislerin 繹b羹r taraf覺na... Orada sizi beyaz 癟i癟ekler, ezeli ve yeil baharlar i癟inde bekleyen k覺zlar var, geliniz haydi oraya..."​ diyen ve pek derinlerden acele acele inleyerek gelen seslerini iittik癟e,​ hayalim b羹t羹n b羹t羹ne dumanlan覺yor,​ adeta ba覺m d繹n羹yor. Art覺k pek aa覺larda kalan K覺zkulesi'​nin 羹st羹nde effaf kanatl覺 binlerce perinin u癟utuklar覺n覺 ve gidilse elle tutulabileceklerini a癟覺k癟a g繹r羹yordum. Ans覺z覺n omzuma bir el dokundu. D繹nd羹m. \\
 +"Yahu, nedir bu hal, bu dalg覺nl覺k ne?" \\
 +"​Hi癟..."​ \\
 +"Beni tan覺yamad覺n m覺?" \\
 +"​ey..."​ \\
 +"Uyan yahu. Ver elini bakay覺m."​ \\
 +S覺cak ve kuvvetli bir elin, benim haberim olmadan kendi kendine uzanm覺 olan souk elimi s覺kt覺覺n覺 duydum ve uyanmaya balad覺m. Fakat h璽l璽 mahmurluktan kurtulam覺yordum. \\
 +"Sen ha..." \\
 +"Ben ya!.." \\
 +Bu, en sevdiim okul arkadalar覺mdan biriydi. On iki senedir g繹r羹memitik. On iki sene... Aman Yarabbim! D羹n gibi... Hayat ger癟ekten en uzun olaylar覺yla 癟abuk biten bir sinema eridinden baka bir ey deil! Okulda herkesi g羹ld羹ren, herkesle alay eden, herkese isim takan, en ve sevimli arkada覺m 癟ok deimiti. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(6);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​