Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
turk_edebiyati:ask_dalgasi_02 [2015/11/11 17:12]
127.0.0.1 external edit
turk_edebiyati:ask_dalgasi_02 [2015/11/14 16:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ak Dalgas覺 : 02~~
 +=== AK DALGASI ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +K覺rm覺z覺 dudaklar覺n覺n 羹st羹nde sert ve kumral b覺y覺klar 癟覺km覺, akaklar覺ndaki sa癟lar覺 tek t羹k aarm覺 ve biraz imanlam覺t覺. Fakat g繹zleri... Ne olduunu bilmediimiz ger癟ei bilinen "​birinci sebep"​in insan zek璽s覺na sonsuz bir ekilde kapal覺 kalacak karanl覺klar覺 i癟inde s繹nen ruhumuzun sanki en 癟ok bulunduu bu k羹癟羹k ve parlak organlar... \\
 +Onlar hi癟 de deimemiti. On iki sene evvel i癟lerinde g羹len mavi nee h璽l璽 ya覺yordu. Bilmem ni癟in, uzaklat覺k癟a muhabbetimiz artan, ge癟miten bir y羹ze rastlamak beni mutlu etti. \\
 +Seviniyordum. Ve b羹t羹n kuvvetimle ellerimdeki s覺cak eli s覺k覺yordum. Vapurun 羹st kat覺nda idi. \\
 +Kanapelerde bo yer yoktu. Vapur, 繹n羹nden ge癟en mavnalara s覺k s覺k d羹d羹k 癟al覺yordu. Herkes 羹phesiz bir s覺k覺nt覺 i癟inde gibiydi. Ortada hi癟 kad覺n g繹r羹nm羹yordu. 襤htiyarlar uyuklayarak gazetelerini okuyorlar ve yan覺ndakilere k覺saca bir ey s繹yl羹yorlar. imanlar sigaralar覺n覺 i癟erek 癟arklar覺n g羹r羹lt羹s羹n羹 dikkatle dinliyorlar,​ son moda giyimli 覺k gen癟ler, tek g繹zl羹klerini d羹羹rmemek i癟in dimdik duruyorlar ve dizlerinin burumamas覺 i癟in yukar覺 癟ektikleri 羹t羹l羹 pantolonlar覺ndan renkli acurlu 癟oraplar覺n覺 g繹steriyorlard覺. Ama hepsi ihtiyarlam覺,​ yorulmu, bunam覺 san覺l覺yordu. T羹ys羹z ve t覺ral覺 y羹zlerini, kar覺nlar覺 ar覺yor gibi, ekitiyorlar;​ r羹zg璽rdan,​ kalar覺n覺 ve dudaklar覺n覺 buruturuyorlard覺. \\
 +Biz, beyaz boyal覺 parmakl覺klara dayan覺yorduk. Arkada覺m. "Bir derdin mi var?" dedi. "​Buraya 癟覺k覺nca seni g繹rd羹m. O kad璽r dalg覺nd覺n ki, yan覺na sokulduumu duymad覺n. Ne var kuzum?"​ \\
 +"Hi癟, hi癟... Dalga ge癟iyordum."​ "Ne dalgas覺?"​ \\
 +G羹lerek cevap verdim: "Ak dalgas覺."​ \\
 +"Daha bek璽r m覺s覺n?"​ \\
 +"​Bek璽r覺m."​ Arkada覺m覺n mavi g繹zlerindeki eski nee birden soldu. 癟羹nc羹 derecede veremden yataa d羹m羹 bir zavall覺ya teselli ve cesaret vermek zahmetine girilmeden nas覺l mahzun ve 癟aresiz bak覺l覺rsa bir an bana 繹yle, ac覺r gibi bakt覺. Sonra parmakl覺a dayad覺覺 elini 癟ekti. Ve cebine soktu. Biraz d繹nd羹. Ve ciddileen g繹zlerini, g繹zlerime dikti: \\
 +"​H璽l璽 bek璽rs覺n ve ak dalgas覺 ge癟iyorsun ha" dedi; "yle ise azizim, sak覺n dar覺lma, sen bir serserisin.,​. Okuldan 癟覺kt覺k 癟覺kal覺 g繹r羹medik. Sormadan, istersen ba覺mdan ge癟enleri sana s繹yleyeyim. H璽l璽 ak dalgas覺 ge癟mene bak覺l覺rsa hayat覺 anlamam覺,​ a癟覺k ve bariz ger癟ein fark覺na varmam覺s覺n. Ve mademki, ger癟ee bu kadar yabanc覺 kalm覺s覺n,​ mutlu deilsin ve 繹l羹nceye kadar mutlu olamayacaks覺n."​ \\
 +"Hangi ger癟ek?"​ diye g羹l羹msedim. \\
 +"Hangi ger癟ek mi, dedin? Sosyal ger癟ek... Eer sen bu ger癟ei sezebilseydin asla akla uramayacakt覺n."​ \\
 +Anlam覺yor ve hep g羹l羹mseyerek:​ \\
 +"Ama ni癟in?​.."​ gibi y羹z羹ne bak覺yordum. O devam etti: \\
 +"Her yerde bal覺 ba覺na bir 癟evre, bir sosyal vicdan vard覺r ki, b羹t羹n fenlerin, mant覺klar覺n,​ ilimlerin, felsefelerin kar覺t覺 olarak, en mutlak ve zalim bir tarzda, h羹km羹n羹 s羹rer. 襤te bizim semtimizde, T羹rklerin semtinde de ak iddetle yasakt覺r. Bir cehennem makinesi, bir bomba, bir kutu dinamit kadar yasak... Bir T羹rk on d繹rt ya覺na girdi mi annesinden, ablas覺ndan,​ k覺z kardeinden ve nihayet teyzesinden ve halas覺ndan baka bir kad覺n覺n y羹z羹n羹 g繹remez... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(6);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​