Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:ask_dalgasi_03 [2015/11/14 16:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ak Dalgas覺 : 03~~
 +=== AK DALGASI ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +O halde kimi sevecek? Hi癟. Bu 癟evrenin, bu sosyal vicdan覺n kuvvetini, dehetini sana nas覺l anlatay覺m? \\
 +Ad覺n覺 unuttum, bilmem hangi filozof; Allah'​覺n insanlar 羹zerindeki etkisinden, insanlarla ilikisinden,​ ahlak覺ndan bahsederken. "O, sosyal 癟evreden baka bir ey deildir..."​ diyor. Ben bu s繹z羹 biraz doru buluyorum. Eski kutsal kitaplar ile bug羹nk羹 yeni d羹nyay覺 癟eviren Allah her yerde, her devirde dinsizleri, kendisine kar覺 gelenleri baka sebepler ve baka tarzlarla eziyor. \\
 +Eskiden Galile'​yi yakan kuvvet, bug羹n Galile'​nin o b羹y羹k korkun癟 su癟unu ders diye okuyan milyonlarca okul 癟ocuklar覺na ald覺rm覺yor. 襤spanya'​da,​ Ferer'​in kafas覺n覺 delen kurunlar, Fransa'​da patlayabilse ihtimal orada ihtiyar ve bunak kad覺nlardan ve papazlardan baka kimse kalmaz... 襤te bu filozof da Allah'​覺m覺z覺n,​ ezeli kanunu iletmek i癟in, hep semti, hep semtin sosyal vicdan覺n覺 kulland覺覺n覺 g繹rerek o h羹km羹 veriyor. Bu eski kar覺 konulmaz kanun, her yere, her k覺taya, her memlekete deil, hatta her ehre, her k繹ye g繹re deiiyor. Buradaki iyilik, orada cinayet; oradaki yararl覺k, burada fenal覺k say覺l覺yor;​ kutsal kitaplar覺n b羹t羹n doa, organ deiim kanunlar覺na inat olarak hi癟 deimemesi gereken emirlerine bile her yerde baka t羹rl羹 boyun eiliyor; esaslar覺 bir olan H覺ristiyanl覺k,​ Avrupa'​da baka, Amerika'​da baka, Afrika'​da baka... 襤slaml覺k da b繹yle! \\
 +Hindistan'​da baka, Liverpool'​da baka. Buharada baka, T羹rkiye'​de baka... Arabistan'​a ve Acemistana git, oralarda b羹t羹n b羹t羹ne baka... 襤te Allah'​覺m覺z覺n T羹rkiye'​deki eski ve kar覺 gelinmez kanunu, yani sosyal vicdan, ak覺 b羹t羹n kuvvetiyle bize yasak ediyor. T羹rkiye'​de kimse seviemiyor. Ve kimse imdiden sonra seviemeyecek... 羹nk羹 sevmek i癟in 繹nce g繹rmek laz覺m. \\
 +Oysa gen癟 bir k覺zla yuva yapmak 繹l羹nceye kadar mutlu yaamak i癟in konumak, anlamak, sevimek deil; hatta bir kerecik olsun y羹z羹n羹 g繹rmek olanaks覺z... Bu iddetli yasaa kar覺 duranlar, i devresine girmi anaristlerin,​ nihilistlerin,​ yahut eski zamandaki dinsizlerin sonuna urarlar. Sosyal ve ac覺kl覺 bir 繹l羹mle s繹n羹p giderler. Lakin kurnazlar覺,​ yasak olan ak覺n usta ka癟ak癟覺lar覺,​ h覺rs覺zl覺klar覺ndan t覺pk覺, ihtiyar ve cesur bir t羹t羹n ka癟ak癟覺s覺,​ Yunanl覺 bir yankesicisi gibi, b覺kmazlar. Hep y羹rek 癟arp覺nt覺s覺 i癟inde yaarlar. Gece tenha yollarda, karanl覺k bah癟elerin 羹pheli k繹elerinde r羹zg璽r, souk ve rutubet alt覺nda saatlerce beklerler ve nihayet korku ile kar覺覺k iki anlams覺z kelime, tad覺 asla duyulmayan, acele ve 癟abuk bir 繹pme... Hepsi bu! Eski edebiyata Acemistan'​dan,​ yeni edebiyata Fransa'​dan gelen ak masallar覺, iirler ve hik璽yeler ifa bulmaz bir frengi gibi bu ka癟ak癟覺lar覺n b羹t羹n varl覺覺na ge癟mitir. Onlar daima, bir macera ararlar. \\
 +Kad覺nlar覺n g繹r羹lmesi pek a癟覺k ve belli bir tarzda, dehetle yasak olan bir semte, z覺t ve yabanc覺 癟evrelerin 璽detlerini,​ mesela sevimek h羹lyas覺n覺 sokmak isterler. Kendilerini yabanc覺 ve uzak memleketlerde ge癟en hayali romanlar覺n kahramanlar覺 yerine koyarlar. Tabii edebiyat dergilerindeki bir癟ok iirleri okuyorsun. Konu: Gece ve kad覺n... Oysa T羹rkiye'​de ikisi de yoktur. \\
 +T羹rk semtinde gece alaturka saat birden sonra b羹t羹n perdeler iner, sokaklar tenhala覺r. Evli evine, k繹yl羹 k繹y羹ne, evi olmayan s覺癟an deliine girer. Gazinolar, balolar, tiyatrolar ve ilah... yani Beyolu taraf覺 asla T羹rk deildir. Orada yabanc覺lar kendi semtlerini, kendi 璽detlerini yaarlar. \\
 +Kad覺nlar覺yla kol kola genel bah癟elerde,​ lokantalarda gezerler, konuurlar,​ elenirler,​ g羹l羹羹rler. \\
 +Aralar覺na, bilinen anlam覺yla bir s覺癟an delii bulamayan T羹rkler de kar覺覺rlar. Masalar覺n ba覺nda pineklerler. Yabanc覺lar覺n kad覺nlar覺na,​ yabanc覺 g羹zelliklere,​ yabanc覺 g繹羹slere hasretle bakarlar. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(6);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​