Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:ask_dalgasi_04 [2015/11/14 16:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ak Dalgas覺 : 04~~
 +=== AK DALGASI ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Uzatmayal覺m,​ T羹rklerin gecesi yoktur. Sonra yine bu yeni iirlerde boyuna g繹ller anlat覺l覺r;​ hangi g繹ller!.. 襤stanbul'​da Terkos'​tan baka g繹l hat覺rlam覺yorum. Oraya da, eminim, airlerin hi癟birisi gitmemitir. zellikle Terkos'​un civar覺nda gece bar覺nacak yer yoktur. Y羹zlerce m覺sralarla,​ uzun manzumelerle anlat覺lan sevimeler,​ sevgililer de yalan... airin bir sevgilisi var. Fakat nerede! air sevgilisiyle konuuyor, 繹p羹羹yor. Fakat nerede! Ah, ancak hayalinde. Ger癟ekte sevimek ve gen癟 bir k覺zla 羹癟 d繹rt dakika konuabilmek ve bug羹nk羹 T羹rk semtinde, bal覺kl璽r覺n sudan 癟覺karak havada u癟umalar覺 ve bostanlardaki ince kavaklar覺n dallar覺nda t羹nemeleri kadar imk璽ns覺zd覺r. \\
 +襤stanbul ve civar覺nda, deil bir gen癟 T羹rk k覺z覺yla, geceleyin kol kola gezmek, b羹lb羹lleri dinleyerek ak kelimeleri s繹ylemek... hatta g羹nd羹z biraz taze g繹r羹nen annemizle bir arabaya binmek ne kadar tehlikelidir,​ d羹羹n... Piknik yerlerinde, ah bu zavall覺, feci ve g羹l羹n癟 yerlerde de ak m羹mk羹n deildir. Kad覺nlarla erkekler asla birbirlerine yaklaamazlar. Aralar覺nda mutlaka birka癟 y羹z ad覺m bulunur, birka癟 y羹z ad覺mdan baka da birka癟 d羹zine polis, semtin sosyal vicdan覺na ve bilinen yedi bal覺 tutucu ve cehalet devinin arzusunu yerine getirmek i癟in sanki bu polislerin, milletvekilsiz ve meclissiz ulu bir kral kadar yetkileri vard覺r. K覺zkardeinize sokakta bir laf s繹ylediinizi g繹rmesinler,​ rezalet haz覺rd覺r. Hemen karakola... Kim olduunuzu ve konutuunuzun kardeiniz yahut anneniz olduunu ispat edinceye kadar birka癟 kilometre dayak yemezseniz, yine ans覺n覺z varm覺 demek: Semtimizin dininden, geleneklerinden,​ 璽detlerinden,​ b羹y羹klerinden,​ ihtiyarlar覺ndan,​ h羹k羹metin zab覺tas覺ndan fazla bu ak yasa覺n覺 isteyen kimlerdir, biliyor musun? Kad覺nlar, T羹rk kad覺nlar覺... Bunlar ak覺n ve g羹zelliin en korkun癟 d羹manlar覺d覺r! D覺ar覺da kendi milletinden hi癟bir kad覺n y羹z羹 g繹rmeyen erkeklerine,​ evlerinde de bir bakacak y羹z g繹stermezler. D覺ar覺daki bek癟ilerin en dehetlisi evdedir. Mesela hizmet癟i alacaklar, deil mi? En 癟irkinini bulurlar. i癟ek bozuu, b羹y羹k a覺zl覺, kal覺n dudakl覺, 癟arp覺k dili, eri burunlu berbat bir ey... Her g羹n kar覺n覺zda gezen, yemeklerinizi getiren bu k覺z覺 daha fazla 癟irkinletirmek i癟in 繹zel bir yetenekleri,​ bir dehalar覺 vard覺r. Kuvvetli ve f覺rlak kal癟alar覺 g繹r羹nmesin diye gayet bol elbise giydirirler. '​Etrafa d繹k羹l羹yor'​ bahanesiyle sa癟lar覺n覺 s覺ms覺k覺 bir yemeni ile balat覺rlar. Zavall覺y覺 halis bir orangutana 癟evirirler. 'Beyin hi癟 y羹z羹ne bakmayacaks覺n,​ yan覺nda laf etmeyeceksin,​ bir ey sorarsa cevap vermeyeceksin...'​ tembihlerini vermekte gecikmezler. Bir hizmet癟inin aleyhinde bulunurken, '​al覺kan,​ temiz, atik k覺z, ama az覺 burnu yerinde'​ derler. Az覺 burnu yerinde olmak onlar i癟in en affedilemez bir cinayettir. Gen癟 k覺zlarla g繹r羹mek ve sevimek asla m羹mk羹n olmad覺覺ndan "​evlenmek"​ meselesi de onlar覺n elinde bir madendir. 襤stedikleri gibi iletirler. En birinci emelleri oullar覺na yahut kardelerine 癟irkin bir k覺z almakt覺r. Tan覺mad覺klar覺 evlere g繹r羹c羹 giderler. Ve erkeklerin bir癟ou daha h璽l璽 bilmezler ki, bu g繹r羹c羹 han覺mlar g羹zelden ziyade bir 癟irkin ararlar. Ve mutlaka da bulurlar. G羹zel bir k覺z al覺rlarsa kardelerinin yahut oullar覺n覺n onu seveceini,​ onun laf覺n覺 dinleyeceini ve sonra kendi pabu癟lar覺n覺n dama at覺laca覺n覺 d羹羹nmek onlar覺 癟覺ld覺rt覺r. G羹zellikten dehetle 羹rkerler. Bunun i癟in 襤stanbul'​da koca bulamayan, evde kalan k覺zlar覺n y羹zde doksan覺 en g羹zeller, en cazibeliler,​ en sevimlileridir. Bu zavall覺 g羹zel T羹rk k覺zlar覺n覺 g繹r羹c羹 han覺mlar beenmez. 'A, karde, 癟ok g羹zel ama eytan gibi 癟ok bilmi... Biz olumuza ecinni deil, k覺z almak isteriz'​ derler. Kimine alafranga, kimine s覺ska, kimine irret gibi kusurlar bulurlar. 襤stedikleri tombul beyazca, sessiz, m覺ym覺nt覺,​ budala, cahil, 覺slanm覺 tavua benzeyen k覺zlard覺r. B繹yle bir k覺za rastgeldiler mi, 'Ah, ite bir melek!'​ diye hayk覺r覺rlar ve balarlar oullar覺na,​ kardelerine abartarak anlatmaya... Zavall覺 erkek talihin kendine bir peri g繹nderdiine inan覺r ve zifaf gecesi kal覺n duva覺 kald覺r覺nca kar覺s覺nda '​Ad覺n覺z ne efendim?'​ sorusuna cevap veremeyen ak覺n, temiz, beyaz ve bi癟imsiz bir et y覺覺n覺ndan baka bir ey g繹remez. Erkeklerini,​ hi癟bir f覺rsat ka癟覺rmayarak,​ g羹zel g繹rmekten, aktan, sevimekten mahrum b覺rakan bu kad覺nlar, ayn覺 zulm羹 kendi cinslerine de yaparlar. Tan覺d覺klar覺 bir kad覺n覺n ba覺ndan kazara bir macera ge癟er, mesela bir '​mektubu'​ yakalan覺r yahut da kocas覺ndan boan覺p dier birine var覺rsa hepsi birden ona dar覺l覺rlar ve dehetle afaroz ederler. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(6);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​