Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:ask_dalgasi_05 [2015/11/14 16:34]
turk_edebiyati:ask_dalgasi_05 [2015/11/14 16:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ak Dalgas覺 : 05~~
 +=== AK DALGASI ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Aradan uzun seneler ge癟er, o kad覺n覺 sokakta g繹rd羹ler mi; yollar覺n覺 deitirirler,​ baz覺lar覺 y羹z羹ne t羹k羹rmeye kalkar, en insafl覺lar覺 biraz ac覺r, 'Ah, zavall覺 k繹t羹 oldu, aln覺n覺n yaz覺s覺 imi' der. Semtimizde, 'Bir kad覺n覺n en birinci g繹revi g羹zel olmakt覺r'​ s繹z羹n羹n nas覺l tehlikeli bir yalan olduunu pek iyi bilen anneler, k覺zlar覺n覺,​ ellerinden geldii kadar g羹zellikten,​ uhluktan, s羹sten, serbestlikten al覺koyarlar. Bu annelerin sokaa 癟覺karken k覺zlar覺n覺n kulaklar覺na f覺s覺ldad覺klar覺 繹羹d羹n deimez modeli budur: '​K覺z覺m! Pe癟eni indir. Ellerini 癟araf覺n i癟ine sok. Ba覺n覺 繹yle yukar覺 kald覺rma, aifte diyecekler. n羹ne bak. Frans覺z kar覺lar覺 gibi z覺p z覺p y羹r羹me. Yava, yava. \\
 +G繹s羹n羹 ileri 癟覺karma, arkam覺za tak覺lacaklar. Sana azg覺n diyecekler. Ad覺n 癟覺kacak. Evde kalacaks覺n,​ vs. vs...' Sonra, tan覺an, g繹r羹en her aile, sanki birbirlerinin doal m羹fettileridir. \\
 +Sak覺n bir aile i癟inde k羹癟羹k bir ak maceras覺 ge癟mesin. Rezalet, dedikodu birden g繹klere 癟覺kar, kahramanlar覺n覺 tefe korlar. Oullar覺n覺n ve k覺zlar覺n覺n gizlice g繹r羹melerine,​ mektuplamalar覺na ald覺rmayan;​ g繹z yuman annelere b羹t羹n tan覺d覺klar覺,​ yine birden dar覺l覺r; 'Ah, ayol kad覺n bu yatan sonra boynuz dikiyor...'​ diye ondan irenirler. \\
 +Baz覺 yeni romanlarda g繹sterilen,​ T羹rkiye'​deki bilinen kibar d羹nyas覺na gelince... Bu d羹nya, b羹t羹n b羹t羹n bir hayal 羹r羹n羹d羹r. T羹rklerin aras覺nda eskiden de, imdi de ayr覺cal覺kl覺 bir s覺n覺f yoktur. \\
 +Olay b羹y羹cek memurlar覺n,​ eski devirden kalma paalar覺n ve bir par癟a zengin olanlar覺n aileleri, yapay bir kibar d羹nyas覺 yapmaya 癟al覺覺rlar ve esaslar覺n覺 feda ederek s繹zde Bat覺l覺la覺rlar,​ Frenkleirler. Fakat netice? B羹t羹n semt onlara d羹man olur. Bir mahallede b繹yle, kad覺nlar覺,​ nikah d羹en akrabalar覺na g繹r羹nen bir aile oldu mu, evvela, '​K繹t羹ler!..'​ lakab覺 tak覺l覺r, sonra boykotaj balar. B繹yle kozmopolit ailelerin etraflar覺nda y羹kselen nefret ve tecav羹z sesleriyle b羹t羹n mutluluklar覺 s繹ner. Yerlerini, yurtlar覺n覺 terk etmeye, k覺rlara, uzak ve tenha k繹klere, 羹cra yal覺lara 癟ekilmeye mecbur kal覺rlar. Evet, yeni iirlerdeki g繹ller, geceler, aklar gibi, yeni romanlardaki o nik璽h d羹en akrabalar覺na,​ erkeklerinin arkadalar覺na 癟覺kan kad覺nlar覺n v羹cudu yaland覺r. \\
 +Uydurmad覺r. Bu romanlar Bat覺 romanlar覺n覺n g繹lgelerinden,​ tekrarlar覺ndan,​ terc羹melerinden taklitlerinden baka bir ey deildir. 襤stanbul'​da kad覺nlar覺,​ yabanc覺 ve nik璽h d羹en erkeklere g繹z羹k羹r bir T羹rk ailesi bana g繹sterilsin,​ be senelik kazanc覺m覺 vermeye imdi haz覺r覺m. Bu romanlarda anlat覺lan Avrupal覺lam覺 aileler, mehur sanatk璽rlar覺m覺zdan Kel Hasan'​覺n ve Abdi'​nin 繹zel ve yazar覺 bilinmez piyesleri kadar hakiki T羹rkl羹e ayk覺r覺d覺r. O tiyatrolarda ua覺n, han覺mlar覺n yan覺na z覺rt z覺rt 癟覺kmas覺, 'Oh kaymak'​ diye s羹t ninelerin g繹羹slerini s覺kmas覺 ger癟ekte T羹rk aileleri aras覺nda nas覺l imk璽ns覺zsa ve bu rezaletler nas覺l son derece uydurma eylerse, yeni romanlardaki yabanc覺 erkeklerin ellerini s覺kan, kocalar覺n覺n yan覺nda a癟覺k sa癟覺k, 繹rt羹s羹z ve 癟arafs覺z,​ hatta bazen dekolte, yabanc覺 erkeklerle konuan kad覺nlar da 繹yle kaba, m羹nasebetsiz,​ ger癟ee taban tabana z覺t, souk ve sahte hayallerdir. \\
 +Uzatmayal覺m,​ imdi bana cevap ver. B繹yle diniyle, gelenekleriyle,​ 璽detleriyle,​ kanunlar覺yla,​ h羹k羹metleriyle,​ zab覺tas覺yla,​ aile kurumuyla, hatta kad覺nlar覺yla ak覺 yasak eden, nik璽h d羹en erkek ve kad覺n覺 asla birbirine g繹stermeyen bir semtte ak aramak, sevimek inad覺 serserilik deil de nedir? B繹yle bir 癟evrenin sosyal vicdan覺na kar覺 gelmek, en kuvvetli ve muazzam h羹k羹metlere kar覺 anaristlik etmekten daha delilik, daha 癟覺lg覺nl覺k deil midir? ok ak覺ll覺 sand覺覺m senin de h璽l璽 bu imk璽ns覺z hayal ile urat覺覺n覺 g繹rd羹羹m i癟in 癟ok can覺m s覺k覺ld覺. Ah zavall覺 dostum, sen imdiye kadar piyangoyu 癟ekmeli, k覺smetine d羹en et y覺覺nt覺s覺na,​ et tarlas覺na raz覺 olmal覺, orduya askercikler yetitirmeliydin... Ve ancak b繹yle mutlu olabilirdin. Halbuki sen h璽l璽 ak dalgas覺 ge癟iyor, sonu bulunmaz bir 羹mitsizlik 癟繹l羹ne, i癟i lav dolu bir cehennem u癟urumuna, arkas覺nda ate f覺k覺ran yanardalar sakl覺 uzak, aldat覺c覺, suni bir seraba kouyorsun. Bilsen sana ne kadar ac覺d覺m..."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(6);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​