Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:ask_dalgasi_06 [2015/11/14 16:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ak Dalgas覺 : 06~~
 +=== AK DALGASI ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Vapur Kad覺k繹y'​e gelmiti. Arkada覺m覺 dinlerken, 繹k癟elerimin 羹zerinde kalm覺, hafif癟e parmakl覺a oturmutum. Doruldum. Sa aya覺m fena halde uyumutu. Yere basam覺yordum. \\
 +"Biraz dur kuzum" dedim, "​Aya覺m uyumu. En sonra 癟覺kar覺z."​ \\
 +G羹l羹yor, "​Aya覺n deil, galiba beynin uyutu"​ diyordu. \\
 +Vapur iskele taraf覺na eilmiti. stten ve alttan adamlar 癟覺k覺yordu. G羹ne kal覺n bulutlar alt覺nda kaybolmu, hava esmer bir demir rengi balam覺,​ alamaya haz覺rlanan,​ i癟i ya dolu darg覺n ve soluk bir g繹z gibi suskunlam覺t覺. 覺kanlara bak覺yordum. Yar覺m saat evvelki tatl覺 dalgam覺 korkun癟 bir f覺rt覺naya 癟eviren arkada覺m覺n s繹ylediklerini,​ fertlerini ikiye ay覺ran, aktan ve sevimekten mahrum b覺rakan, annelerini, kar覺lar覺n覺,​ k覺zlar覺n覺 hapsederek as覺rlarca dald覺覺 r羹yas覺z ve granit uykusundan asla uyanmayan bir kavmin, bir toplumun sonu ne olabileceini d羹羹n羹yor;​ dar tahtalar 羹zerinde korkak bir dikkatle h覺zl覺 h覺zl覺 ge癟enlerin sessiz sedas覺z 癟覺k覺lar覺n覺,​ 羹rkek bir hayvan s羹r羹s羹n羹n acele ka癟覺覺na benzetiyordum. Bunlar覺n i癟inde hi癟 dii yoktu. oluk 癟ocuk, ihtiyar, gen癟, zengin, fakir, hepsi erkekti. Elimle dizimi outurarak,​ "​Vapurda hi癟 kad覺n yokmu"​ dedim. Arkada覺m yine g羹ld羹 ve cevap verdi: \\
 +"​Sab覺rl覺 ol... Onlar覺n erkeklerle kar覺malar覺 yasakt覺r. En sonra 癟覺karlar..."​ Vapur tamam覺yla boalm覺t覺. Biz h璽l璽 davlumbaz覺n 羹st羹nde, beyaz parmakl覺kta idik. Baca覺m覺n uyumas覺 ge癟memiti. Arkada覺m覺n yan覺nda topallayarak iskeleye doru y羹r羹meye balad覺m. \\
 +Art覺k imdi kad覺nlar da, her taraflar覺 繹rt羹l羹 koyu siyah 癟araflar覺n覺n alt覺nda sanki ang覺rt覺lar覺 iitilmemek i癟in pamuklara sar覺lm覺 gayet a覺r ve gizli esirlik ve zul羹m zincirleri ta覺yan lanetlenmi,​ hayattan kovulmu, hasta ve dilsiz hayaletler gibi sendeleyerek,​ titreyerek yava yava 癟覺k覺yorlar ve balar覺n覺 繹nlerine eerek d羹memek, bir eye dokunmamak, birbirlerine 癟arpmamak, yanl覺 bir ad覺m atmamak i癟in kal覺n ve kara pe癟elerinin alt覺nda bast覺klar覺 yeri g繹rmeye 癟al覺覺yorlard覺... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(6);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​