Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
turk_edebiyati:bomba_01 [2015/11/15 14:45]
metecuma
turk_edebiyati:bomba_01 [2015/11/15 14:48] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Bomba : 01~~
 +=== BOMBA ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +;;# Ali S羹ha Bey'​e
 +;;#
 +Duvarlar覺 ve tavan覺 uzun bir k覺覺n isleriyle kararm覺 bu yer odas覺nda mahpus gibi duran bodur ve 癟irkin ocak, i癟indeki odunlar覺 sanki hiddetle yak覺yor, bir an evvel yutmaya 癟al覺覺yordu. H覺zla tutuarak uzayan ve s繹nen alevler, mandolinle heyecanl覺 sosyalist mar覺n覺 癟alan gen癟 Boris'​i,​ kar覺s覺nda ezel簾 ve nihayet bulmaz mill簾 癟orab覺n覺 繹ren g羹zel kar覺s覺 Magda'​y覺 hafif ve ak覺c覺 bir k覺rm覺z覺ya boyuyor, b羹t羹n oday覺 kaplayan b羹y羹k ve k繹t羹r羹m g繹lgelerini titretiyordu. D覺ar覺da vahi ve souk bir ubat gecesi vard覺. Kudurmu bir r羹zg璽r k羹癟羹k pencerenin 繹rt羹lm羹 kapaklar覺na 癟arp覺yordu. Ortadaki kal覺n ayakl覺 kaba ve iri masan覺n etraf覺nda, yine kaba ve bi癟imsiz sandalyeler duruyor, 癟al覺nan mandolinin keskin sesini dinler gibi uyukluyorlard覺. Oca覺n 羹st羹ndeki harap ve ihtiyar saat gece yar覺s覺n覺n ge癟mi olduunu g繹steriyordu. Boris mandolinini duvara dayad覺. Ayaa kalkt覺. Birden tavan覺 kaplayan g繹lgesiyle gerindi. Magda seri t覺lar覺n覺n ucundan g羹zel g繹zlerini kald覺rd覺: \\
 + Uykun mu geldi? \\
 +Gen癟 ve iri Boris gerinmesine devam ederek cevap verdi: \\
 + Hay覺r, hi癟 uykum yok... \\
 +Ve tekrar oturarak ilave etti: \\
 + Bilmem ni癟in, i癟imde bu gece bir s覺k覺nt覺 var. \\
 +Magda birden durdu. orab覺n覺 dizlerinin 羹zerine indirdi. M羹tereddid ve 羹pheli Slav g繹zleriyle kocas覺na bakt覺. Kalar覺n覺 癟atarak: \\
 + Benim de i癟imde bir s覺k覺nt覺 var!.. \\
 +Diye s繹ylendi. Boris ancak yirmi be ya覺nda vard覺. Baba 襤stoyan'​覺n bir tanecik oluydu. K繹y羹nde, Sofya'​dan gelen muallimde okuduktan sonra, gen癟 papaz覺n del璽letiyle kendisi de Sofya'​ya gitmi, orada tahsilini bitirmiti. Be sene nihayetinde potursuz ve kuaks覺z d繹nen din癟 ve g羹zel Boris, babas覺n覺n evinde, ihtiyar anas覺n覺n yan覺nda 癟ok oturmam覺,​ bir g羹n daa 癟ekilip gitmiti. Senede ancak birka癟 defa, geceleyin gelir, anas覺yla babas覺yla g繹r羹羹r,​ yine kaybolurdu. Gen癟 T羹rkler hi癟 beklenilmeyen Merutiyeti ilan edince, o da b羹t羹n arkadalar覺 gibi ehre inmi, silah覺n覺 h羹k羹mete teslim etmi ve k繹y羹ne gelmiti. Fakat anas覺 yoktu. O, 羹癟 ay evvel, "Ah Boris! Ah Boris!"​ diye diye 繹lm羹t羹. G繹zlerinin a癟覺k kald覺覺n覺 ve papaz eliyle kapamaya 癟al覺t覺覺 halde muvaffak olamad覺覺n覺 komular s繹yl羹yorlard覺. Iss覺z ormanlarda, korkun癟 kayal覺klarda,​ hep kamersiz gecelerin karanl覺klar覺 i癟inde ge癟en be seneden sonra h羹r ve serbest, parlak ve yeil k繹y羹 pek houna gitmiti. Art覺k babas覺 pek ihtiyard覺. Tarlalar覺 ve 癟ifti idare edemiyor, adamlar覺 onu aldat覺yorlard覺. 襤leri eline ald覺. Zaten sa'​y((癟al覺ma))e kar覺 derin bir muhabbeti vard覺. Bir g羹n k繹ydeki mektebin daskali癟e(((Bulgarca) kad覺n 繹retmen))sine rastgeldi. Tan覺d覺. Bu k覺zca覺z da kendisi gibi Sofya'​da okumutu. Konutular ve 癟ok s羹rmedi, sevitiler. 襤zdiva癟 ettiler. Magda, Boris'​e vard覺ktan sonra mektebi terketmi, hayat覺n覺 evine, zevcine hasretmiti. Aklar覺 gittik癟e ziy璽deleiyor,​ fikirlerinin tevafuk((uyum))u onlar覺 daha edid((iddetli)) bir itiyak((istek)) ile birbirlerine rapteyliyordu. 襤te aylardan beri b繹yle gece yar覺lar覺n覺 bulurlar, konuurlar,​ seviirler,​ uyumak istemezlerdi. \\
 +;#;
 +* * *
 +;#;
 +Boris, tekrar mandolinini ald覺. almaya balad覺. Magda 癟orab覺n覺 繹r羹yor ve d羹羹n羹yordu. 癟 ay sonra 癟ocuklar覺 olunca kimbilir ne kadar mesut olacaklard覺. T覺lardan ay覺rd覺覺 g繹zleriyle kabarm覺 karn覺na bak覺yordu. Eteinin alt覺nda, karn覺nda, kendi i癟inde Boris'​in yavrusu duruyordu. Dirseklerini bu ilie temas ettirerek saadetten titriyor ve ay覺p bir ey yap覺yormu gibi gizlice Boris'​e bakarak k覺zar覺yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(13);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​