Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:bomba_02 [2015/11/15 14:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Bomba : 02~~
 +=== BOMBA ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 + ​Ocaktaki odunlar 癟at覺rdayarak y覺k覺l覺yor,​ birden alevler 癟oal覺yor,​ sanki b羹t羹n oda k覺rm覺z覺 g繹lgelerle doluyordu. Boris yine sosyalist mar覺n覺 癟al覺yordu. Bitirdi. Mavi g繹zleriyle kar覺s覺na bakt覺 ve mar覺n nakarat覺n覺 tekrar etti: \\
 + Da jivee truda(((Bulgarca) yaas覺n emek))!.. \\
 +Magda 癟ok sa癟l覺 g羹zel ba覺n覺 kald覺rd覺. 襤nce kalar覺, muntazam bir burnu, pembe ve taze bir rengi vard覺. Geni omuzlar覺, kabar覺k g繹羹sleri esvab覺n覺n alt覺ndan tamak istiyor gibiydi. Alevlerle ayd覺nlanan eteklerinin alt覺ndaki kal覺n bacaklar覺ndan sonra ayaklar覺 pek k羹癟羹k ve nazik kal覺yordu. Gebelik onu daha g羹zelletirmi,​ daha nefis ve m羹kemmel bir kad覺n yapm覺t覺. Gen癟 ve iri Boris m羹tak((arzulu)) g繹zlerle zevcesini s羹z羹yor, ruhundaki s覺k覺nt覺y覺 atmaya, bu me癟hul kederi unutmaya 癟al覺覺yordu. Konumak istedi: \\
 + Yaas覺n sa'y 羹 teab!((癟al覺ma ve yorulma)) dedi, deil mi Magdac覺覺m?​ al覺an mesut olur. Acaba sosyalistlerin hayali ne vakit hakikat olacak! \\
 +Magda ba覺n覺 sallad覺, g羹l羹msedi:​ \\
 + Hi癟, hi癟, hi癟bir vakit... Onlar覺n hayali hep hayal kalacak! Yine insanlar fenalar elinde esir olacak, 癟al覺man覺n faziletini bir癟ok adamlar ink璽r edecek. \\
 +Boris mandolinini kuca覺ndan b覺rakt覺. Ellerini pantolonunun cebine soktu. Ayaklar覺n覺 uzatt覺: \\
 + Evet, ben de bu hayalin hakikat olaca覺na kail deilim, dedi. L璽kin bu hayaldeki insanl覺k fikrine meft羶num! D羹羹n. Muharebeler kalkacak. Cinayetler olmayacak. Hain politika unutulacak, herkes karde gibi... al覺acaklar ve mesut olacaklar... \\
 + Heyhat... \\
 +Boris de tekrar etti: \\
 + Benden de heyhat! Hele burada, bu pis ve vahi yerde, bu zalim Makedonya'​da rahatla 癟al覺mak m羹mk羹n deil. Ah bu kanl覺 Makedonya... \\
 +Magda, boynunun alt覺nda ans覺z覺n bir ac覺 duydu. orab覺n覺 b覺rakt覺. Boris'​in y羹z羹ne bakt覺. Kalbi h覺zla 癟arpmaya balam覺t覺. R羹zg璽r覺n bir k羹f羹r羹 and覺ran iddetli g羹r羹lt羹s羹n羹 iitti. Oca覺n 羹zerindeki saatin k覺r覺k bir kalp gibi vuran kuvvetsiz ve mahzun tik-taklar覺n覺 duydu. Ayaa kalkt覺. Boris'​in boynuna at覺ld覺: \\
 + Ah, yatal覺m, dedi. B繹yle ac覺 eylerden bahsetme... \\
 +Boris, kolunu Magda'​n覺n beline, kal癟as覺n覺n 羹zerine koydu. Onu kuca覺na 癟ekti, oturttu. Dudaklar覺ndan 繹pt羹. Bir an, bir dakika, uzun bir dakika b繹yle kald覺lar. Boris dier eliyle kar覺s覺n覺n kabar覺k memesini tuttu. B羹t羹n avucunu dolduran bu yumuak ve nefis kabar覺kl覺覺 yava yava, dalgaland覺rarak s覺kt覺. 襤kisinin de g繹zleri k羹癟羹l羹yor ve titriyorlard覺. Magda'​n覺n ba覺 Boris'​in kuvvetli g繹s羹ne d羹t羹. Boris dudaklar覺n覺 bu 癟ok ve kumral sa癟lar覺n aras覺na koydu: \\
 + M羹sterih ol, Magdac覺覺m,​ art覺k hi癟 korkmayacak,​ mesut olacaks覺n!.. \\
 +Gen癟 kad覺n iri ve 癟覺plak bacaklar覺n覺 kocas覺n覺n kav簾((g羹癟l羹)) bacaklar覺na dolat覺rd覺. S覺kt覺. B羹t羹n v羹cudu takall羶s etti((gerilme)) ve sordu: \\
 + Ah, mesut olacak m覺y覺z? Nas覺l? S繹yle, nas覺l? \\
 +Boris mesut ve mahzuz: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(13);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​