Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:bomba_03 [2015/11/15 14:42]
127.0.0.1 external edit
turk_edebiyati:bomba_03 [2015/11/25 14:35] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Bomba : 03~~ 
 +=== BOMBA === 
 +=== ÖMER SEYFETTİN === 
 +---- 
 +– Anlatayım, inan, dedi. Artık buradan gideceğiz. \\ 
 +– Kaçacak mıyız? \\ 
 +– Hayır, hicret edeceğiz. \\ 
 +– Nereye? \\ 
 +– Amerika'​ya... \\ 
 +– Amerika'​ya mı? \\ 
 +– Evet, Amerika'​ya,​ Magdacığım. İşte iki aydır hazırlanıyorum. Sana haber vermedim. Tam buradan çıkacağımız gün söyleyecektim. Babama nemiz varsa sattırdım. Şimdi sekiz yüz liramız var. Sekiz yüz lira ile Amerika'​da bir insan çalışırsa çok mesut olur. \\ 
 +Magda kocasının bacaklarını daha ziyâde sıktı, dönerek boynuna sarıldı. \\ 
 +– Niçin benden sakladın, dedi. Oh, ne kadar mesut olacağız. \\ 
 +Boris karısının dudaklarını öperek cevap verdi: \\ 
 +– Sebep vardı. Korkacaktın. Senden saklamaya mecburdum. \\ 
 +– Söyle, ne vardı? Neye korkacaktım?​ \\ 
 +– Şimdi söylesem yine korkacaksın. \\ 
 +– Söyle, korkmam. \\ 
 +Boris tereddütle anlattı: \\ 
 +– İki ay evvel, bir pazar gecesi eve geliyordum. Kapıda bir mektup buldum. Açtım. Bu, ihtilal komitesi tarafından yazılmıştı. \\ 
 +– Ah... \\ 
 +– Evet, ihtilal komitesi tarafından... "Ey dinsiz Boris!"​ diye başlıyordu. Ve "​Vaktiyle dağlarda neşretmek istediğin sosyalistliği burada öğretmeye başladın. Hainsin! Vatanımızın düşmanısın! Bil ki, o hain kafanı balta ile vücudundan koparacak, sana uyanların, seni sevenlerin eline vereceğiz."​ \\ 
 +– Ah... \\ 
 +– "Yahut bize delâlet et. Bizimle beraber Balkan'​a çık... Büyük vatan için çalış."​ deniyordu. O vakit anladım ki, burada seninle, senin aşkınla yaşamak benim için mümkün değil. Hemen babamı kandırdım. Her şeyi sattırdım. \\ 
 +Magda tekrar Boris'​i öperek sordu: \\ 
 +– Ah, ne vakit gideceğiz? Söyle, buradan ne vakit gideceğiz? \\ 
 +– O kadar yakın bir zamanda ki... Söylesem inanmazsın... \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(13);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​