Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:bomba_05 [2015/11/15 14:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Bomba : 05~~ 
 +=== BOMBA === 
 +=== ÖMER SEYFETTİN === 
 +---- 
 +Ocağın odunları yıkılmış,​ alevler sönmüştü. Yalnız ocağın üstünde küçük lamba sarı bir ziya neşrediyordu. Boris'​le Magda yine birbirlerine bütün kuvvetleriyle sarıldılar. Öpüştüler. \\ 
 +Boris: \\ 
 +– Artık aşkı duyacağım,​ diyordu, hatta şimdiden duyuyorum. Kendimi Amerika'​da farzediyor, seninle yalnız, emin ve mutmain odamızdayız addediyorum. \\ 
 +Magda'​nın dudaklarındaki buseler söndü. Birden: \\ 
 +– Oh, ben korkuyorum! \\ 
 +Dedi. Boris hayretle sordu: \\ 
 +– Neden? \\ 
 +– Bilmem. Fakat o kadar korkuyorum ki... \\ 
 +Genç kadın asabi bir teheyyüç((heyecan))e uğramıştı. Hakikaten korkudan titriyor ve ağlıyordu. Boris bu meçhul ve bu nâgehânî((ani)) kederi teselli etmek istedi: \\ 
 +– Korkma, haydi kalk, dedi, yatalım; müstakbelin pek yakın saadetini şimdiden yaşayalım. Bu pis odayı, bu pis ocağı, bu zulmet ve dehşet yuvasını görme, gözlerini kapa, Amerika'​yı tahayyül et. Haydi kalk, korkma, gözlerini sil! \\ 
 +– Korkuyorum Boris, korkuyorum. \\ 
 +– Neden sevgilim? Sakin ol. Saadetimiz seni müteessir ediyor, haydi yatalım. Benim yanımda, kucağımda... Korkacak bir şey yok... \\ 
 +İkisi de kalktılar. Boris kolunu Magda'​nın boynuna attı. Magda asabi bir iştiyakref>​arzu</​ref>​ ile kocasının beline sarıldı. Yürüyorlardı. Karşı karşıya duran iki kapıdan birisine girecekler ve yatacaklardı. Magda tekrar durdu: \\ 
 +– Korkuyorum Boris, bak köpekler havlıyorlar... \\ 
 +Boris cevap verdi: \\ 
 +– Her vakit havlarlar. \\ 
 +– Hayır, koşarak havlıyorlar. Birisi geliyor! \\ 
 +Boris mütereddid ve müteaccip,​(( şaşkın)) durdu. Dudaklarını büktü: \\ 
 +– Kim gelecek, gece yarısı çoktan geçti, dedi. \\ 
 +Rüzgâra karışan köpek havlamaları daha ziyâde şiddetleniyor ve daha ziyâde yaklaşıyordu. İkisi de ayakta dimdik kaldılar. Boris'​in kolu Magda'​nın omuzundan düştü. Magda elini Boris'​in belinden çekti. Köpekler koşuyorlar ve bir yabancıya saldırarak havlıyorlardı. Boris: \\ 
 +– Kimdir, pencereden bakalım! \\ 
 +Dedi. Pencereye doğru yürüdü. Magda koştu, içerisi görünmesin diye lambayı söndürdü. Odaya kesif ve zenci bir karanlık doldu. Ocağın içindeki ateşler bir zebaninin dili ve kanlı dişleri gibi parlamaya başladı. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(13);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​