Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:bomba_06 [2015/11/15 14:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Bomba : 06~~ 
 +=== BOMBA === 
 +=== ÖMER SEYFETTİN === 
 +---- 
 +Açılan pencereden şiddetli bir rüzgâr giriyor, bu ateş dişleri tutuşturuyor,​ bu siyah ağıza görünmez tehditler söyletiyordu. \\ 
 +Boris bağırdı: \\ 
 +– Kimdir o? \\ 
 +Uzak ve ince bir ses cevap verdi: \\ 
 +– Ben!.. \\ 
 +– Sen kimsin? \\ 
 +– Ben, Melina... \\ 
 +Bu, komşunun kızıydı. Acaba şimdi niçin gelmişti? Ne arıyordu? Boris yüzünü içeri çevirdi, Magda'​yı aradı, göremiyordu. Yalnız ocağın içindeki ateşler gözüne çarptı. O kadar karanlıktı ki... \\ 
 +Tekrar dışarıya,​ karanlıklara baktı: \\ 
 +– Ne istiyorsun? \\ 
 +– Baba İstoyan'​ı?​ \\ 
 +Kız bu esnada yaklaşmış ve pencerenin dibine gelmişti. \\ 
 +Boris, Magda'​ya:​ \\ 
 +– Lambayı yak! dedi. \\ 
 +Oda aydınlandıktan sonra birbirlerinin yüzlerine baktılar. Boris sordu: \\ 
 +– Acaba babamı ne yapacak? \\ 
 +– Bilmem, şimdi anlarız. \\ 
 +Ve Magda birden kapıya yürüdü. Açtı. Karanlık rüzgârla beraber genç bir kız içeri girdi. Üşümüş ve yanakları kıpkırmızı olmuştu. Ellerini futasının altına sokmuştu. Göğsü içeri çekik, bacakları içeri dönük, biraz kamburdu. Magda, bir sene ders okuttuğu bu budala kızı isticvâb((sorguya çekme))a başladı: \\ 
 +– Baba İstoyan'​ı ne yapacaksın?​ \\ 
 +Melina bir cevap vermedi. Evvela: \\ 
 +– Dobra veçer!(((Bulgarca) iyi geceler)) \\ 
 +Dedi. Sonra alık alık etrafına bakındı: \\ 
 +– Ben bir şey yapmayacağım! \\ 
 +– Ey öyleyse ne arıyorsun? \\ 
 +– Ben aramıyorum. \\ 
 +– Kim arıyor? \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(13);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​