Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:bomba_09 [2015/11/15 14:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Bomba : 09~~
 +=== BOMBA ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +D覺ar覺dan uzak k繹pek sesleri iitildi. Bunlar mutlaka komunun k繹pekleriydi. Birden ba覺n覺 kald覺rd覺. 襤te Boris 癟覺km覺 olacakt覺. K繹pekler havl覺yordu. Dinledi. Oh, Boris geliyordu. Birka癟 dakika k覺m覺ldamad覺,​ 繹yle kald覺. \\
 +imdi k繹pek sesleri yakla覺yordu. Kendi k繹pekleri de havl覺yordu. Fakat ni癟in? Boris'​e ni癟in havl覺yorlard覺?​ Acaba yan覺nda bir yabanc覺 m覺 vard覺? K繹pek sesleri daha ziy璽de yaklat覺. Magda ayaa kalkt覺. Pencerenin yan覺na gitti. Kapa覺 a癟maya cesaret edemiyor, me癟hul bir korku onu hareketsiz b覺rak覺yordu... K繹pekler pek yaklam覺lard覺. Ayak sesleri iitiliyordu. Magda'​n覺n kalbi durdu. Nefesi kesildi. Kendinden ge癟ti. \\
 +Kap覺 birdenbire vurulmutu. Baba 襤stoyan s覺癟rad覺 ve 癟ubuunu d羹羹rd羹. Magda elini kalbinin 羹st羹ne koydu. Omuzlar覺n覺 kald覺rd覺. Boynunu i癟eri 癟ekti. Kap覺 tekrar ve daha iddetle vuruldu. Baba 襤stoyan kalkt覺. Pencereye doru y羹r羹d羹. Kuvvetsiz bir sesle: \\
 + Kim o? \\
 +Dedi. D覺ar覺dan ahenksiz bir ses cevap verdi: \\
 + A癟 Baba 襤stoyan, biziz. Konumaya geldik. Korkma! \\
 +襤htiyar m羹tereddid ve korkak, tekrar sordu: \\
 + Siz kimsiniz? \\
 + Kaptan Ra癟of, Pan癟e, Sandre... \\
 +襤htiyar, y覺ld覺r覺mla vurulmu gibi dondu kald覺. Bunlar en m羹thi, en kanl覺, en merhametsiz,​ en gaddar komitalard覺. Namlar覺 b羹t羹n ova k繹ylerini titretiyordu. 襤htiyar bir hayal gibi kap覺ya y羹r羹d羹. A癟t覺. Uzun boylu, kahverengi esvapl覺, omuzunda manliher, bir adam g繹r羹nd羹. G繹zleri k羹癟羹k ve kanl覺yd覺. Zay覺f ve gayet 癟irkin bir boynu vard覺. Baba 襤stoyan, yaln覺z Bulgar k繹yl羹lerine has olan o esir ve mazlum tav覺r ile eildi, yine bu k繹yl羹lere has olan o 癟olak ve sahte selamla voyvoday覺 selamlad覺. \\
 + Buyurunuz Gospodin! ((Bulgarca) efendi)) \\
 +Dedi. Ra癟of'​un arkas覺nda iki kii daha vard覺. Bunlar da manliher t羹fekleriyle m羹sell璽h((silahlanm覺)) idiler. Bellerinde ve g繹羹slerinde 癟aprazvari fieklikler bulunuyordu. Biri k覺sa boylu, esmerdi. Dieri Ra癟of gibi sar覺, fakat daha gen癟 ve daha az 癟irkindi. Magda'​n覺n g繹zleri a癟覺lm覺 ve y羹z羹 bembeyaz olmutu. Kotu. Ra癟of'​un ayaklar覺na sar覺ld覺. pmeye balad覺, alayarak istirham ediyordu: \\
 + Gospodin! Boris nerede? Ah, Boris nerede? \\
 +Ra癟of, ayaklar覺na kapanm覺 g羹zel kad覺n覺n g羹zel sa癟lar覺n覺 m羹teverrim ve 癟amurlam覺 y覺lanlara benzeyen parmaklar覺yla okayarak: \\
 + Kalk sosyalist daskali癟e, dedi, imdi Boris'​in gelir. Biz imdi iimizi konual覺m... \\
 +Ve y羹r羹d羹. Magda yerde kalm覺t覺. Masan覺n yan覺ndaki sandalyeye teklifsizce oturdu. Masan覺n 羹zerine t羹feini koydu. b羹rleri de kar覺s覺na oturdular. Esmer ve k覺sa boylunun elinde siyah bir beze sar覺lm覺 yuvarlak bir ey vard覺. Onlar da t羹feklerini masan覺n 羹zerine koydular ve siyah beze sar覺l覺 yuvarlak ey de t羹feklerin yan覺na kondu. Ra癟of, Baba 襤stoyan'​a d繹nd羹: \\
 + Gel bakal覺m 癟orbac覺, dedi, kar覺ma otur. Seninle konuaca覺m. Magda, sen de 繹yle yan覺ma gel. Baban aksilik ederse bize mu璽venet((yard覺m)) et ki, fenal覺k yapmayal覺m. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(13);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​