Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:bomba_10 [2015/11/15 14:43] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Bomba : 10~~
 +=== BOMBA ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +襤kisi de teredd羹t etmedi. Baba 襤stoyan, Ra癟of'​un kar覺s覺na oturdu. Magda da yan覺na... Baba 襤stoyan b羹t羹n b羹t羹n aptallam覺t覺. Gelininin ni癟in komitalardan olunun nerede olduunu sormas覺na ak覺l erdirememiti. Boris evde deil miydi? \\
 +Ra癟of cebinden bir tabaka 癟覺kard覺. Ortaya koydu. Bir cigara yapt覺. Magda seri bir hareketle kalkarak ocaktan ate ald覺. Haydudun cigaras覺n覺 yakt覺. Sonra atei ocaa att覺. Yine kalkt覺覺 yere oturdu. Ra癟of birka癟 nefes cigaras覺ndan 癟ekti. Ve dumanlar覺n覺 seyrederek: \\
 + Ey, Baba 襤stoyan, dedi, imdi evvela bize vaat et ki, 癟ok zahmet etmeyeceksin! Uzun laf覺n k覺sas覺: Vakit ge癟irmeyelim... Sekizy羹z liray覺 getir. \\
 +襤htiyar titredi. Altm覺 senedir o kadar iktisat ve eziyet ile kazan覺lm覺 bir mal覺n semeresi... mecm羶((toplam))u...yek羶nu... imdi b繹yle bir anda isteniyordu. Deli olacakt覺. 襤nk璽r etti: \\
 + Nas覺l sekiz y羹z lira? \\
 +Voyvoda g羹l羹msedi. Kirli ve k覺r覺k dileri g繹r羹nd羹. Tekrar cigaras覺n覺 癟ekti. Ba覺n覺 sallad覺: \\
 + Anla覺ld覺. Demek zahmet edeceksin. Mutlaka dayak yemeden, ayaklar覺n yanmadan, t覺rnaklar覺n 癟覺kar覺lmadan s繹ylemeyeceksin! Eer yine s繹ylemezsen olun Boris bizim elimizde mahpustur. Onu keseceiz. Evini de yakaca覺z. Yine seni rahat b覺rakmayaca覺z. \\
 +Baba 襤stoyan 繹n羹ne bak覺yordu. Hatta oturduklar覺 evi bile satm覺lard覺. Bu sekizy羹z liray覺 verirse muhakkak a癟l覺ktan 繹lecekti. Bir eei bile kalmam覺t覺. Magda, Boris'​in kesileceinden bahsedildiini duyunca alamaya balad覺. Tekrar Kaptan Ra癟of'​un ayaklar覺na kapand覺: \\
 + Affet gospodin, Boris'​i affet... \\
 +Dedi. Ra癟of g羹lerek cevap verdi: \\
 + G羹zel daskali癟e! Sen de maksada vefas覺z kald覺n. Burada ikiniz de bizim i癟in 癟al覺aca覺n覺z yerde, baban覺za mallar覺n覺 satt覺r覺p ka癟mak istediniz. Sizin i癟in milletin verdii paray覺 癟almak arzu ettiniz. 襤te biz buna m羹saade etmiyoruz. Elinizden paralar覺 alaca覺z. Buradan bir yere gidemeyeceksiniz. Bizim i癟in 癟al覺acaks覺n覺z. \\
 +Ve ilave etti: \\
 + Haydi, Boris'​ini seversen paralar覺 getir. Baba 襤stoyan inat ederse sevgilinin kafas覺 kesilecek. Bir daha onu 繹mr羹nde g繹remeyeceksin. \\
 +Magda Boris'​in 繹ld羹r羹lmek ihtimalini d羹羹n羹nce deli olacakt覺. Kalkt覺, alayarak Baba 襤stoyan'​a sar覺ld覺: \\
 + Ver babac覺覺m,​ ver, biz genciz. Boris'​le 癟al覺覺r,​ yine kazan覺r覺z. S繹yle nerede, gideyim, getireyim. \\
 +Ra癟of ve arkadalar覺 Magda'​n覺n yalvarmas覺n覺 seyrediyor ve g羹l羹羹yorlard覺. Baba 襤stoyan tamam覺yla aptallam覺t覺. Sanki hi癟 laflar覺 iitmiyor, m璽n璽lar覺n覺 anlam覺yordu. Hasis k繹yl羹 i癟in 繹lmek, bu paray覺 vermekten daha 癟ok ehvendi. Magda yalvar覺yordu. Birden Baba 襤stoyan ba覺n覺 kald覺rd覺. Ra癟of'​a dedi ki: \\
 + Kaptan, bari y羹z liras覺n覺 bir ev almak i癟in bana b覺rak. hir vaktimda a癟覺kta kalmayay覺m. \\
 +Ra癟of reddetti: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(13);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​