Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
turk_edebiyati:diyet_01 [2016/04/08 16:55]
metecuma
turk_edebiyati:diyet_01 [2016/04/08 16:56] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Diyet : 01~~
 +=== D襤YET ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Dar kap覺s覺ndan baka ayd覺nl覺k girecek hi癟bir yeri olmayan d羹kk璽n覺nda tek ba覺na, gece g羹nd羹z k覺v覺lc覺mlar sa癟arak 癟al覺an Koca Ali, t覺pk覺 kafese konmu terbiyeli bir arslan覺 and覺r覺yordu. Uzun boylu, iri pen癟eli, kal覺n paz覺l覺, geni omuzlu bir pehlivand覺. On y覺ld覺r bu karanl覺k in i癟inde ham demirden d繹vd羹羹 k覺l覺癟 ve namlular覺 t羹m Anadolu'​da,​ t羹m Rumeli'​de s覺n覺r boylar覺nda b羹y羹k bir 羹n kazanm覺t覺. Hatta 襤stanbul'​da bile yeni癟eriler,​ sat覺n alacaklar覺 kamalar覺n, sald覺rmalar覺n,​ yataanlar覺n 羹st羹nde "Ali Usta'​n覺n ii" damgas覺n覺 ar覺yorlard覺. O, 癟elie 癟ifte su vermesini biliyordu. Uzun k覺l覺癟lar deil, yapt覺覺 k覺sac覺k b覺癟aklar bile iki kat olur, k覺r覺lmazd覺,​ "​ifte su vermek"​ sanat覺n覺n,​ yaln覺z ona 繹zg羹 bir s覺rr覺 vard覺. Yan覺na 癟覺rak almaz, kimseyle 癟ok konumaz, d羹kk璽n覺ndan d覺ar覺 癟覺kmaz, durmadan ura覺rd覺. Bek璽rd覺. H覺s覺m覺, akrabas覺 yoktu. Kentin yabanc覺s覺yd覺. K覺l覺癟tan,​ demirden, 癟elikten, ateten baka s繹z bilmez, pazarl覺a girimez, m羹terileri ne verirse al覺rd覺. Yaln覺z sava zamanlar覺 oca覺n覺 s繹nd羹r羹r,​ d羹kk璽n覺n覺n kap覺s覺n覺 kilitler, kaybolur, savatan sonra ortaya 癟覺kard覺. Kentte onunla ilgili bir癟ok hik璽ye s繹ylenirdi. \\
 +Kimi "​cellat elinden ka癟m覺 bir 癟elebi",​ kimi "​sevgilisi 繹ld羹羹 i癟in d羹nyadan elini eteini vakitsiz 癟ekmi garip" derdi. Siyah ahane g繹zlerinin marur bak覺覺ndan,​ soylu davran覺lar覺ndan,​ gururlu suskunluundan,​ d羹zg羹n s繹zlerinden onun 繹yle s覺radan bir adam olmad覺覺 belliydi... Ama kimdi? \\
 +Nereliydi? Nereden gelmiti? Bunlar覺 bilen yoktu. Halk onu seviyordu. Kentte b繹yle tan覺nm覺 bir ustan覺n bulunmas覺 herkes i癟in ayr覺 bir 繹v羹n癟 kayna覺yd覺. \\
 + Bizim Ali... \\
 + Bizim koca usta... \\
 + D羹nyada ei yoktur... \\
 + Z羹lfik璽r'​覺n s覺rr覺 ondad覺r!.. derlerdi. \\
 +Koca Ali en kal覺n, en kat覺 demirleri m覺s覺r yapra覺 gibi incelten, k璽覺t gibi yumuatan sanat覺n覺 kimseden 繹renmemi,​ kendi kendine bulmutu. Daha on iki ya覺ndayken,​ sert bir beylerbeyi olan babas覺n覺n ba覺 vurulmu, 繹ks羹z kalm覺t覺. Amcas覺 癟ok zengindi. G繹sterie d羹k羹n bir vezirdi. \\
 +Onu yan覺na ald覺. Okutmak istedi. Belki devlet kat覺nda yetitirecek,​ b羹y羹k g繹revlere 癟覺karacakt覺. \\
 +Ama Ali'​nin yarat覺l覺覺nda "​bakas覺na g繹n羹l borcu olmak" gibi bir s覺zlanmaya yer yoktu. "Ben kimseye eyvallah etmeyeceim,"​ dedi. Bir gece amcas覺n覺n kona覺ndan ka癟t覺. Ba覺bo bir ads覺z gibi dalar, tepeler, dereler at覺. Ad覺n覺 bilmedii 羹lkelerde dolat覺. Sonunda Erzurum'​da yal覺 bir demircinin yan覺na girdi. Otuz ya覺na kadar Anadolu'​da uramad覺覺 kent kalmad覺. Kimseye boyun emedi. G繹n羹l borcu olmad覺. Ekmeini tatan 癟覺kard覺. Aln覺n覺n teriyle kazand覺, i癟inde "​kutsal ate"​ten bir alev bulunan her yarat覺c覺 gibi, para i癟in deil, sanat覺, sanat覺n覺n zevki i癟in 癟al覺覺yordu. \\
 +"​elie 癟ifte su vermek"​ onun ak覺yd覺. G繹n羹ll羹 olarak savalara gittii zamanlar yeni癟erilerin,​ sipahilerin,​ sekbanlar覺n aras覺nda, Ali Usta, iinin 繹vg羹s羹n羹 duyduk癟a tad覺 dille anlat覺lmaz bir mutluluk duyard覺. l羹nceye kadar b繹yle hi癟 durmadan 癟al覺覺rsa daha birka癟 bin gaziye k覺r覺lmaz k覺l覺癟lar,​ kalkanlar par癟alayan 癟elik yataanlar,​ z覺rhlar, keskin a覺r sald覺rmalar yapacakt覺. Bunu d羹羹nd羹k癟e g羹l羹mser, tatl覺 tatl覺 y羹rei 癟arpar, ruhundan kopan bir at覺l覺mla 繹rs羹n羹n 羹zerinde milyonlarca k覺v覺lc覺m tututururdu. \\
 + Tak! \\
 + Tak, tak!... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(7);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​